Powrót

Z kamerą w gnieździe rybołowa

Z kamerą w gnieździe rybołowa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wspólnie z Lasami Państwowymi  uruchomiły, transmisję na żywo z gniazda rybołowów, które usytuowane jest na słupie elektroenergetycznym należącym do PSE. Słup znajduje się na terenie nadleśnictwa Lipka, w północno-zachodniej Polsce.

Przez wiele lat para gniazdowała na sztucznej platformie umieszczonej na jednym z okolicznych drzew. Jednak kilka lat temu ptaki przeniosły się na słup elektroenergetyczny. W roku 2013 zniszczone gniazdo zostało wspólnie naprawione przez pracowników PSE oraz leśników, którzy odbudowali gniazdo i ponownie je zainstalowali wraz ze sprzętem pozwalającym na obserwację ptaków. Dla poprawy przekazu, który w minionym roku spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, na początku 2015 roku kamera oraz urządzenia niezbędne do transmisji video zostały wymienione na te oferujące lepszą jakość obrazu.

PSE oraz Lasy Państwowe - pomysłodawcy transmisji online umożliwiają obserwowanie jednego z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych, w celu uświadomienia ich roli w przyrodzie i zwiększenia działań na rzecz ochrony tych drapieżników.

Partnerami akcji są Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Lasy Państwowe.