Powrót

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Strategiczna rola PSE, jako operatora systemu przesyłowego przejawiająca się w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zobowiązuje i motywuje zarazem do uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności Spółki.

Zrównoważony Rozwój dla PSE oznacza racjonalne korzystanie z istniejących zasobów naturalnych tak, aby nie uległy one zniszczeniu lub wyczerpaniu zarówno obecnie, jak też w przyszłości. PSE traktują te kwestie nie tylko jako przejaw odpowiedzialności Spółki za swoje społeczne i środowiskowe otoczenie, ale dowód otwartości na przyszłość, efektywność i innowacyjność w podejściu do prowadzonej działalności.

Zobowiązanie PSE do włączenia zrównoważonego rozwoju w codzienną działalności Spółki znajduje swój wyraz w przyjętej misji Spółki, a także w podpisanej deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce (17 czerwca 2010 r.) oraz deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju (28 maja 2012 r.).