Staże i Praktyki

W PSE S.A. doceniamy młodych i zdolnych ludzi. Dla studentów oraz absolwentów co roku organizujemy Energetyczny Staż, który daje możliwość spróbowania swoich sił we wszystkich obszarach działalności naszej Spółki. Ponadto zapraszamy studentów i absolwentów na nieodpłatne praktyki. W czasie trwania stażu jak i praktyk studenci/absolwenci dołączają do zespołu specjalistów, pracują razem z nimi nad realnymi projektami, dzięki czemu zdobywają bezcenne doświadczenie.

Wielu z naszych stażystów zostaje z nami na dłużej. Bardzo nas to cieszy, gdyż jest to znak, że pracuje im się z nami dobrze. My natomiast zyskujemy specjalistów, którzy znają już naszą firmę i obowiązujące w niej zasady.

 

Energetyczny Staż

Jesteś świeżo po studiach lub wkrótce je kończysz i chcesz pracować w sektorze elektroenergetycznym? Weź udział w Energetycznym Stażu w PSE!

Do udziału w Energetycznym stażu zapraszamy osoby z najlepszymi wynikami w nauce, posługujące się językiem obcym na poziomie min. B2, aktywnie udzielające się w kołach zainteresowań lub organizacjach studenckich, otwarte na współpracę, zorientowane na wyniki oraz gotowe do zdobywania nowych doświadczeń.

Wybranym osobom oferujemy:

 • udział w 10-miesięcznym płatnym stażu realizowanym w ramach umowy o pracę,
 • szansę na ciekawą pracę i poznanie od wewnątrz firmy, która odpowiada za funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • szkolenia i możliwość udziału w interesujących projektach, 
 • indywidualne wsparcie opiekuna dla każdego stażysty,
 • dobrą atmosferę pracy.

Program  realizujemy w Konstancinie-Jeziornie, Bydgoszczy, Radomiu, Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

O szczegółach informujemy każdorazowo przed rozpoczęciem rekrutacji - zazwyczaj wiosną.

 

Praktyki

Studentów oraz absolwentów przez cały rok zapraszamy na nieodpłatne praktyki. Oferta dotyczy wszystkich obszarów działalności firmy. Będziesz pracował pod okiem specjalistów, zdobywając cenne doświadczenia.

Co powinieneś zrobić przed rozpoczęciem praktyk?

 • przygotować CV
 • wskazać liczbę godzin praktyk
 • określić obszar działalności Spółki, który Cię interesuje:
  • eksploatacja
  • back office (HR, IT, zakupy, administracja)
  • finanse
  • inwestycje
 • dostarczyć aktualną polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Pytania dotyczące praktyk oraz CV kieruj na adres: praktyki@pse.pl


Do zobaczenia!


 

VI edycja Programu stażowego "Energia dla Przyszłości"

Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz dużych firmach energetycznych, a także zyskać perspektywę interesującej pracy w tym sektorze?


 

Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Polską Grupa Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Kto może wziąć udział w Programie ?

W VI edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze.

Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 800 zł brutto miesięcznie.

W jakim terminie będzie realizowany staż?

Program stażowy trwa 12 miesięcy i będzie realizowany od października 2021 r. do września 2022 r.

W jakich lokalizacjach jest realizowany staż?

Staż jest realizowany w siedzibach spółek energetycznych zlokalizowanych w różnych miastach na terenie całego kraju, w tym m. in. w Warszawie oraz w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Jak aplikować na staż?

Jakie są kolejne etapy naboru?

 • Czekaj na informację z ministerstwa,
 • Otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu,
 • Podpisz umowę ze Spółką.

Do aplikacji dołącz:

Dokumenty niezbędne: 

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie): 

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie naboru na staż zostanie wyłonionych maksymalnie 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

 • Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
  • wiedzę merytoryczną z obszaru energii oraz znajomość języka angielskiego
  • motywację do realizacji stażu.

Opcjonalne:

 • Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym.
 • Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat).
 • Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/vi-edycja-programu-stazowego-energia-dla-przyszlosc