Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

M. Gdańsk, dz. nr. ew 203/2, obręb 0301, 301S o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / dzierżawy ok. 0,4219 ha

2 lipca 2018, 12:13

M. Gdańsk, dz. nr. ew 203/2, obręb 0301, 301S o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / dzierżawy ok. 0,4219 ha

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania: nieużytek. Stan techniczno-użytkowy – nieużytki. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak. Stan otoczenia nieruchomości - miejscowość zurbanizowana, tereny depresyjne położone poniżej poziomu morza. Dostęp do drogi publicznej  - tak.

Adres

  • Gdańsk, Tama Pędzichowska

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • dz.nr.ew 203/2, obręb 0301, 301S M. Gdańsk, o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / dzierżawy ok. 0,4219 ha
  • kształt działki – w kształcie prostokąta; teren działki niezabudowany,
  • użytek wg. rejestru gruntów – grunty orne, grunty pod rowami

Stan prawny

  • użytkowanie wieczyste
  • ograniczenia w obrocie: brak
  • ograniczenia w użytkowaniu: brak