Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Michałów, dz. ew. nr 107, obręb 0017 Michałów, gm. Halinów - obszar wiejski, 2400 m2

27 kwietnia 2018, 11:49

Michałów, dz. ew. nr 107, obręb 0017 Michałów, gm. Halinów - obszar wiejski, 2400 m2

Opis nieruchomości

Stan techniczno-użytkowy – zabudowana budynkami do wyburzenia. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – uzbrojona. Zgodnie z zapisami MPZP miejscowości Michałów, gmina Halinów, teren nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym jako PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Miłosna – Mościska, działka ma kształt nieregularnego wieloboku. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne i leśne. Dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 637 (Warszawa – Węgrów).

 

Adres

  • Michałów,
  • gmina Halinów

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • dz. ew. nr 107, obręb 0017 Michałów, gm. Halinów – obszar wiejski,
  • powierzchnia przewidziana do dzierżawy / sprzedaży – 2400 m2,
  • kształt działki – prostokątny,
  • użytek wg. rejestru gruntów – RVI (grunty orne), B (tereny mieszkaniowe).

 

Stan prawny

  • własność, uregulowana w KW nr SI1M/00062298/2
  • ograniczenia w obrocie - brak,