Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Wrocław, ul. Zabrocka, nr dz. ew. 4/1 - 1,1493 ha

27 kwietnia 2018, 11:28

Wrocław, ul. Zabrocka, nr dz. ew. 4/1 - 1,1493 ha

 

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania – działka zabudowa ogrodzeniem, drogą wewnętrzną, oświetleniem, stanowiskami autotransformatorów – 2 st. i kanalizacją deszczową – przewidziane do likwidacji połowa 2018r. Stan otoczenia nieruchomości – teren rozdzielni 110 kV, tereny rolnicze, w dalszym sąsiedztwie tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne. Obowiązujące mpzp lub studium – EE1 – obszar energoelektryczny. Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości – linia napowietrzna 110 kV. Dostęp do drogi publicznej – brak bezpośredniego dostępu.

 

Adres

  • Wrocław, ul. Zabrocka,
  • N: 51o 3’ 43.33’’, E: 16o 57’ 54.46’’,

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • nr. dz. ew. 4/1, obręb Klecina, gmina M. Wrocław,
  • powierzchnia przewidziana do dzierżawy / sprzedaży – 1,1493 ha,
  • kształt działki – wielokąt nieregularny,
  • użytek wg. rejestru gruntów – „Ba” tereny przemysłowe,
  • faktyczny sposób użytkowania – teren stacji po częściowej likwidacji urządzeń – zakończenie likwidacji przewidziane 2018, stan docelowy grunt wolny od infrastruktury energetycznej, obsiany trawą,

 

Stan prawny

  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczenia w obrocie - brak,
  • służebności, ograniczenia w użytkowaniu – służebność przesyłu linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A.