Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Wrocław, ul. Zabrocka, nr dz. ew. 4/1 - 1,1493 ha

27 kwietnia 2018, 11:28

Wrocław, ul. Zabrocka, nr dz. ew. 4/1 - 1,1493 ha

 

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania – działka wolna od zainwestowania, stan otoczenia nieruchomości – teren rozdzielni 110 kV, tereny rolnicze, w dalszym sąsiedztwie tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne, obowiązujące mpzp lub studium – EE1 – obszar energoelektryczny, ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości – linia napowietrzna 110 kV, dostęp do drogi publicznej – brak bezpośredniego dostępu.

 

Źródło: System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Adres

  • Wrocław, ul. Zabrocka,
  • N: 51o 3’ 43.33’’, E: 16o 57’ 54.46’’,

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • nr. dz. ew. 4/1, obręb Klecina, gmina M. Wrocław,
  • powierzchnia przewidziana do najmu / sprzedaży – 1,1493 ha,
  • kształt działki – wielokąt nieregularny,
  • użytek wg. rejestru gruntów – „Ba” tereny przemysłowe,
  • faktyczny sposób użytkowania – teren stacji po częściowej likwidacji urządzeń – zakończenie likwidacji przewidziane 2018, stan docelowy grunt wolny od infrastruktury energetycznej, obsiany trawą,

Stan prawny

  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczenia w obrocie - brak,
  • służebności, ograniczenia w użytkowaniu – służebność przesyłu linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A.