EIA and design studies for 400 kV line between Stanisławów and Ostrołęka

 

 

Projekt „EIA and design studies for 400 kV line between Stanisławów and Ostrołęka” (prace studialne w ramach projektu Budowa linii Ostrołęka-Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków oraz rozbudową stacji w tym ciągu liniowym) współfinansowany jest ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach umowy o dofinansowanie nr INEA/CEF/ENER/M2018/1618080, podpisanej w dniu 7 grudnia 2018 r.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2022 r.

Cel:

Celem projekt jest pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych oraz opracowanie projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów, budowie stacji Wyszków oraz rozbudowie stacji Ostrołęka i Stanisławów.

W ramach projektu finansowane są również działania prowadzone w ramach komunikacji społecznej, które wspierają realizację ww. prac.

Projekt stanowi element projektu nr 4.5.2 Wewnętrzna linia Stanisławów Ostrołęka, który ujęty jest na liście PCI.