Łącząc Europę (Connecting Europe Facility)

 

 

 

 

Projekt Dynamic study identifying technical conditions of the Baltic States’ synchronization with the system of the Continental Europe:

Projekt „Dynamic study identifying technical conditions of the Baltic States’ synchronization with the system of the Continental Europe” (Studium dynamiczne oceniające techniczne warunki synchronizacji systemów Państw Bałtyckich z obszarem Europy Kontynentalnej) współfinansowany jest ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach umowy o dofinansowanie nr INEA/CEF/ENER/M2017/1511169, podpisanej w Sofii w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Projekt realizowany jest przez 4 Operatorów Systemu Przesyłowego – PSE, Litgrid (Litwa) , AST (Łotwa) oraz Elering (Estonia). Umowa współpracy pomiędzy operatorami została podpisana w grudniu 2017 r.

Cel:

Celem projektu jest przeprowadzenie analiz dynamicznych badających warunki pracy systemów
i identyfikujących potencjalne zagrożenia wynikające z rozszerzenia obszaru Europy kontynentalnej
o systemy państw bałtyckich. Projekt stanowi jeden z istotnych elementów działań związanych z synchronizacją systemów tych państw.

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na dzień 1 lipca 2018 r.

 

Connecting Europe Facility (CEF – Łącząc Europę) to instrument finansowy UE wspierający rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.