Projekt Dynamic study identifying technical conditions of the Baltic States’ synchronization with the system of the Continental Europe

 

 

Projekt „Dynamic study identifying technical conditions of the Baltic States’ synchronization with the system of the Continental Europe” (Studium dynamiczne oceniające techniczne warunki synchronizacji systemów Państw Bałtyckich z obszarem Europy Kontynentalnej) współfinansowany jest ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach umowy o dofinansowanie nr INEA/CEF/ENER/M2017/1511169, podpisanej w Sofii w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Projekt realizowany jest przez 4 Operatorów Systemu Przesyłowego – PSE, Litgrid (Litwa) , AST (Łotwa) oraz Elering (Estonia). Umowa współpracy pomiędzy operatorami została podpisana w grudniu 2017 r.

Cel:

Celem projektu jest przeprowadzenie analiz dynamicznych badających warunki pracy systemów i identyfikujących potencjalne zagrożenia wynikające z rozszerzenia obszaru Europy kontynentalnej o systemy państw bałtyckich. Projekt stanowi jeden z istotnych elementów działań związanych z synchronizacją systemów tych państw.

 

Projekt został zakończony 1 lipca 2018 r.