Baltic synchronisation project phase II. Preparatory phase for harmony link interconnector

 

 

Projekt „Baltic Synchronisation Project Phase II. Preparatory phase for Harmony Link interconnector” (Prace fazy przygotowawczej projektu budowy połączenia podmorskiego HVDC Polska-Litwa Harmony Link) współfinansowany jest ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach umowy o dofinansowanie nr INEA/CEF/ENER/M2019/1944870, podpisanej przez PSE S.A. i LITGRID AB w dniu 3 grudnia 2019 r.

Kontekst:

Synchronizacja krajów bałtyckich jest procesem, w ramach którego planowana jest desynchronizacja Litwy, Łotwy i Estonii z obszarem IPS / UPS i jednoczesna ich synchronizacja z obszarem Europy Kontynentalnej, do którego przynależy także Polska. Proces synchronizacji został podzielony na trzy fazy.

Kluczowym zadaniem w ramach II fazy synchronizacji jest projekt połączenia podmorskiego HVDC Polska-Litwa - Harmony Link, realizowany wspólnie przez PSE S.A. oraz operatora systemu przesyłowego Litwy – LITGRID AB. Ze względów zarządczych Harmony Link podzielony został na fazę przygotowawczą i fazę wdrożeniową. Rozpoczęcie fazy przygotowawczej nastąpiło w grudniu 2018 r. na mocy podpisanej umowy o współpracy pomiędzy PSE S.A. i LITGRID AB. Zakończenie prac studyjnych, które uzyskały wsparcie z instrumentu CEF planowane jest w kwietniu 2023 r.

Projekt Harmony Link znajduje się na liście PCI (ang. projects of common interest) pod numerem 4.8 - Integracja i synchronizacja systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej.

Cel:

Celem fazy przygotowawczej projektu Harmony Link jest przeprowadzenie prac umożliwiających podjęcie przez PSE S.A. i LITGRID AB decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy połączenia podmorskiego HVDC Polska-Litwa. Faza przygotowawcza obejmować będzie m.in. przygotowanie studiów dookreślających szczegółowe parametry techniczne połączenia, przeprowadzenie badań morskich niezbędnych do wyznaczenia trasy połączenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń środowiskowych i planistycznych.