Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz budową/rozbudową/ modernizacją stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 196,96 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  789,7 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE.

 

Efekty:

W ramach projektu budowane są dwie linie 400 kV: Krajnik – Baczyna oraz Baczyna – Plewiska. Szacowana długość linii wyniesie około 434 km torów prądowych, w tym linia Krajnik – Baczyna to  ok. 70 km x 2 oraz linia Baczyna – Plewiska około 147 km x2.

Ponadto w ramach projektu planowana jest rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.