Budowa linii Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa linii Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 61,9 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 293,3 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem Projektu jest połączenie dwóch dużych węzłów energetycznych: zamojskiego i lubelskiego. Inwestycja ma na celu zwiększenie niezawodności układu sieciowego w zakresie przesyłu i dostarczania energii elektrycznej w południowo-wschodniej części Polski.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji 220/110 kV Chełm oraz 400/110 kV Lublin Systemowa wraz z instalacją transformatora oraz dławika w stacji Lublin Systemowa. Budowa linii będzie realizowana po nowej trasie.

Trasa budowanej linii w ramach projektu będzie przebiegać na terenie województwa lubelskiego. Obie rozbudowywane stacje zlokalizowane są również na terenie województwa lubelskiego.