Budowa linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz  z budową stacji  w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 28 grudnia 2018 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 232,75 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  832,8 mln zł.

 

Cel:

Celem Projektu jest stworzenie warunków do  wyprowadzenia mocy z  OZE poprzez umożliwienie podłączenia farm wiatrowych przy zachowaniu bezpieczeństwa niezawodności dostaw energii elektrycznej.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo, której przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto budowana jest dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, której trasa przebiega przez obszar 4 gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna długość linii wyniesie ok. 189 km.

Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, w ramach której przewiduje się wykonanie prac w zakresie budowy rozdzielni 400 kV w technologii napowietrznej. Rozdzielnia ta będzie powiązana z siecią 400 kV za pomocą powiązań liniowych: jednego toru z kierunku stacji Żarnowiec, jednego toru  z kierunku stacji Gdańsk Błonia, dwóch torów z kierunku nowo projektowanej stacji Pelplin oraz jednego toru z kierunku nowo projektowanej stacji Żydowo Kierzkowo. Stacja zlokalizowana jest w województwie pomorskim.

Dodatkowo budowana jest stacja 400/110 kV Żydowo Kierzkowo, w ramach której przewiduje się wykonanie prac w zakresie budowy rozdzielni 400 kV, budowę stanowiska autotransformatora oraz wprowadzenie linii 220 kV i 400 kV oraz przebudowę linii 110 kV i 15 kVw województwie zachodniopomorskim.

Budowana struktura sieciowa w efekcie zrealizowanego projektu umożliwi podłączanie farm wiatrowych morskich Baltica oraz Bałtyk Środkowy oraz z farmy wiatrowej Biały Bór a tym samym umożliwi pozyskiwanie energii z OZE. Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej to łącznie ok. 1091 MW.