Budowa linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Projekt "Budowa linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zrealizowany, zakończony i rozliczony.

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 31 grudniu 2020 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 255,3 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 1 014,8 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem realizacji projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski związany
z koniecznością wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Północ oraz farm wiatrowych zlokalizowanych
w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji trójmiasta.

 

Efekty:

W ramach projektu przewidziano budowę dwóch dwutorowych linii 400 kV tworzących relację Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, budowę stacji 400/220/110 kV Pelplin oraz rozbudowę stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

Szacowana długość linii w odniesieniu do torów prądowych wynosi 382,8 km.

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.