Budowa linii Ostrołęka-Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa linii Ostrołęka-Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 20 listopada 2018 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 74,11 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 332,16 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy KSE w północno-wschodniej części Polski, a także poprawa pewności zasilania aglomeracji warszawskiej oraz sieci 110 kV zasilającej planowaną szybką kolej Rail Baltica (relacji Warszawa-Białystok). Realizacja inwestycji ma na celu również stworzenie warunków do zwiększenia możliwości wymiany energii elektrycznej z litewskim systemem elektroenergetycznym przy zapewnieniu bezpiecznej pracy tego połączenia oraz wyprowadzenia mocy z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest linia Ostrołęka-Stanisławów oraz stacja Wyszków. Ponadto  niezbędne jest rozbudowanie dwóch stacji Ostrołęka i Stanisławów.

Trasa budowanej linii w ramach projektu będzie przebiegać na terenie województwa mazowieckiego. Obie rozbudowywane stacje oraz nowobudowana stacja zlokalizowane są również na terenie województwa mazowieckiego.