HORIZON2020

Program Ramowy HORIZON2020  jest największym w historii programem finansowania w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosił prawie 80 mld euro. Program ma na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  1. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji – z którego środków PSE korzystało w poprzedniej perspektywie finansowanej, pozyskując wsparcie na realizację dwóch projektów,
  2. dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),
  3. działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Do chwili obecnej PSE podpisały dwie umowy o dofinansowanie w ramach środków HORIZON2020 na realizację projektów: