HORIZON2020

 

Projekt EU-Sys Flex:

Projekt badawczy „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES” (EU-SysFlex) współfinansowany jest ze środków unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 773505.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 33 partnerów z 15 krajów. Umowa konsorcjum została podpisana 4 września 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły realizację projektu w listopadzie 2017 r. na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Komisją Europejską w dniu 28 września 2017 r.

Cel:

Celem realizacji projektu jest opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE (głównie określenie wymagań
w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych) oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych. W ramach pracy badawczej zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Zostaną także opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego  działania nowych usług systemowych.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Ma na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.