Modernizacja stacji Żukowice

Projekt „Modernizacja stacji Żukowice” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 31 października 2018 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 9,82 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  57,3 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem Projektu jest zwiększenie pewności i niezawodności pracy stacji, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do OSD oraz poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w zachodnim obszarze kraju. Jednocześnie inwestycja jest jednym z elementów, które pozwolą na wieloskalowe wykorzystanie inteligentnych funkcjonalności. 

 

Efekty:

W ramach projektu modernizowana jest stacja elektroenergetyczna Żukowice. Stacja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego.