Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów

Projekt „Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zakończony i rozliczony

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 3,5 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  22,5 mln zł brutto.

 

Cel:

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci oraz pewności zasilania w południowo-wschodniej części kraju i poprawę zarządzania mocą bierną.

 

Efekty:

W ramach projektu rozbudowie podlega stacja Tarnów wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej. Stacja zlokalizowana jest na terenie gminy Tarnów, województwo małopolskie.