Rozbudowa stacji Dobrzeń

Projekt „Rozbudowa stacji Dobrzeń” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 6 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 45,7 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 214,8 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem Projektu jest wzmocnienie systemu elektroenergetycznego w aglomeracji śląskiej. W wyniku realizacji Projektu możliwe będzie wprowadzenie dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń (nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław) i zwiększenie możliwości wyprowadzenia mocy z konwencjonalnych źródeł energii.

 

Efekty:

W ramach projektu modernizowana jest rozdzielnia 400 kV i 110 kV stacji elektroenergetycznej Dobrzeń zlokalizowanej na terenie gminy Dobrzeń Wielki położonej w centralnej części województwa opolskiego.