Rozbudowa stacji Olsztyn Mątki

Projekt „Rozbudowa stacji Olsztyn Mątki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zrealizowany, zakończony i rozliczony.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 20 listopada 2018 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 12,4 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  66,9 mln zł brutto.

 

Cel:

Celem projektu jest stworzenie warunków niezbędnych do pełnego wykorzystania połączenia energetycznego Polska-Litwa. Realizacja projektu przełoży się na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w północno-wschodnim rejonie kraju oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i stabilności napięciowej sieci obszaru centralnej Polski.

 

Efekty:

W ramach projektu rozbudowywana jest stacja Olsztyn Mątki. Stacja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.