Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

19 stycznia 2023, 11:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały umowy ramowe z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe. PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln zł. Umowy zawarto po zakończeniu dwóch postępowań. W pierwszym, o wartości prawie 15 mln zł, po raz pierwszy mogły wziąć udział firmy, które dotychczas nie zajmowały się infrastrukturą...

Więcej...

18 stycznia 2023, 16:24

OIRE udostępnił na stronie internetowej aktualizację specyfikacji plików migracyjnych JSON Lines oraz szablony Excel wraz z objaśnieniami. Dokumenty pozwalają uczestnikom migracji na przygotowanie danych inicjalnych do CSIRE oraz umożliwiają przeprowadzenie walidacji technicznych na etapie tworzenia plików migracyjnych. Format przekazywania danych w postaci szablonu Excel, jest możliwy do użycia w przypadku mniejszej niż 5000 liczby PP...

Więcej...

11 stycznia 2023, 16:48

W porozumieniu z Ministrem Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Eryk Kłossowski zakończy z dniem 12.01.2023 r. misję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Na stanowisko prezesa zarządu PSE S.A. został powołany dotychczasowy wiceprezes Tomasz Sikorski.

Więcej...

30 grudnia 2022, 15:56

W związku z prognozowaną wysoką generacją wiatrową oraz przewidywanym niskim zapotrzebowaniem odbiorców, w okresie od 30.12.2022 r. do 1.01.2023 r. OSP przewiduje potrzebę stosowania środków równoważenia bilansu KSE w postaci redukcji generacji farm wiatrowych. Aktualne prognozy bilansu KSE wskazują na konieczność dokonania redukcji na poziomie okresowo przekraczającym 5 GW. Faktyczny poziom redukcji będzie...

Więcej...

27 grudnia 2022, 12:46

Ze względu na niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji wiatrowej na terenie całego kraju w wysokości od 400 MW do 800 MW, w różnych godzinach doby 26 i 27 grudnia 2022 r. W okresie Bożego Narodzenia często dochodzi do splotu dwóch czynników – niskiego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz wysokiej generacji z farm wiatrowych. Taka sytuacja wystąpiła również w tym roku. Dla zachowania zdolności regulacyjnych KSE polecono...

Więcej...

15 grudnia 2022, 08:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2027 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

15 grudnia 2022, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2027 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2027 .

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:57

Operator Informacji Rynku Energii publikuje najnowszą wersję Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej. Dokumentację zaktualizowano w oparciu o: uwagi zgłoszone w procesie konsultacji IRIESP-OIRE uwagi zgłoszone w procesie konsultacji TSKB prace grup roboczych ds. procesów biznesowych i danych pomiarowych prace nad dokumentacją w ramach OIRE. TSKB wersja 5.3 zostały zaktualizowane m.in. w...

Więcej...

7 grudnia 2022, 12:30

nia br. MARI, PICASSO, TERRE i IGCC* to międzynarodowe projekty OSP mające na celu ustanowienie europejskich platform wymiany energii bilansującej: automatycznej i manualnej rezerwy odbudowy częstotliwości, jak również kompensowania niezbilansowań. Platformy te zwiększą efektywność bilansowania w Europie i integrują rynki energii. Ponadto promują wymianę energii bilansującej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego. W mechanizmie...

Więcej...

6 grudnia 2022, 09:27

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje na temat tzw. godzin szczytu. Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach. Określenie godzin szczytu ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. ...

Więcej...

5 grudnia 2022, 13:57

PSE S.A. 2 grudnia 2022 r. podjęły decyzję o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na „Opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi”. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum w składzie: 1.CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o. o., ul. Królewska 16 00-103...

Więcej...

30 listopada 2022, 16:24

OIRE udostępnił na stronie internetowej wstępną specyfikację plików migracyjnych JSON Lines wraz z objaśnieniami. Dokumenty pozwalają uczestnikom migracji na przygotowanie danych inicjalnych CSIRE oraz umożliwiają przeprowadzenie walidacji technicznych na etapie tworzenia plików migracyjnych. Opublikowany został również pomocniczy format przekazywania danych w postaci szablonu Excel, możliwy do użycia w przypadku mniejszej niż 5000 liczby...

Więcej...

30 listopada 2022, 14:48

Przyłączenie Słowacji do SIDC, w kontekście polskiej strefy rynkowej, oznacza zmianę zasad alokacji zdolności przesyłowych i wymiany handlowej energii na połączeniu elektroenergetycznym łączącym obszary rynkowe Polski i Słowacji w horyzoncie dnia bieżącego z metody explicit (gdzie uczestnik rynku zawiera oddzielne kontrakty – na zdolności przesyłowe oraz na energię) na implicit (gdzie uczestnik rynku zawiera tylko jeden kontrakt na energię w ramach dostępnych zdolności przesyłowych). Z polskiej...

Więcej...

30 listopada 2022, 13:55

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2027. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2027 ”.

Więcej...

24 listopada 2022, 14:46

1 grudnia odbędzie się drugie spotkanie Market Coupling Consultative Group (MCCG) – grupy utworzonej przez Market Coupling Steering Committee w celu zapewnienia przestrzeni do dyskusji – pomiędzy TSOs, NEMOs i Uczestnikami Rynku – najważniejszych zagadnień z obszaru projektowania, rozwoju, wdrażania i działania operacyjnego Single Day-Ahead Coupling (SDAC) i Single...

Więcej...

23 listopada 2022, 14:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy”.), 23 listopada 2022 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem ...

Więcej...

22 listopada 2022, 15:21

Prezes URE uzgodnił „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2023-2032 (Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego). Planowany rozwój sieci przesyłowej wspiera transformację energetyczną kraju, w tym w głównej mierze: zobowiązania do osiągnięcia celu krajowego w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, rządowy plan...

Więcej...

17 listopada 2022, 11:59

11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 mld zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2021 był rekordowy dla PSE również pod względem przepływów energii elektrycznej w sieci przesyłowej należącej do spółki. W porównaniu z 2020 r. ilość energii...

Więcej...

17 listopada 2022, 10:34

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć (nr kodowy: PSE–SF.STACJE/2022) Specyfikacja zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu znamionowym 400, 220 i 110 kV przewidziane do pracy w...

Więcej...

7 listopada 2022, 10:49

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2024. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 22 listopada do 5 grudnia 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

Więcej...