Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

16 lutego 2024, 17:07

Przedstawiamy materiał szkoleniowy dotyczący zasad wyznaczania ceny energii bilansującej. Link do nagrania na kanale PSE w serwisie YouTube. Prezentacja wykorzystana w materiale szkoleniowym. W ciągu najbliższych dwóch tygodni PSE planują udostępnienie kolejnych materiałów szkoleniowych. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej pse.pl oraz do zapisania się do newslettera.

Więcej...

7 lutego 2024, 15:13

14 lutego 2024 r. OIRE zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zawarcie Umowy CSIRE. Na spotkaniu omówimy aspekty prawne związane z Umową CSIRE, opiszemy prawidłowy sposób wypełniania Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE, opowiemy o pełnomocnictwie do zawarcia Umowy CSIRE oraz postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie związane z procesem zawarcia Umowy...

Więcej...

6 lutego 2024, 13:44

Przedstawiamy prezentacje oraz linki do nagrań ze spotkań 18 i 19 stycznia br. dotyczących monitorowania stanu przygotowania sprzedawców energii (SE) i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) do migracji danych do CSIRE. W materiałach znajdą Państwo: prezentację URE dotyczącą harmonogramów, wskaźników i wymagań w zakresie monitorowania SE i OSD, prezentację PSE dotyczącą kluczowych obowiązków SE i OSD, jako Uczestników...

Więcej...

1 lutego 2024, 16:10

Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC ), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził opracowane przez PSE S.A. wymogi ogólnego stosowania wynikające z NC HVDC. Przedmiotowa decyzja dostępna jest na stronie PSE S.A. pod linkiem: Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ Zgodnie z art. 9ga ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385...

Więcej...

1 lutego 2024, 15:54

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej NC RfG ), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ 2 stycznia 2019 r zatwierdził opracowane przez PSE S.A. wymogi ogólnego stosowania wynikające z NC RfG. Przedmiotowa decyzja dostępna jest na stronie PSE S.A. pod linkiem: Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ Zgodnie z art. 9ga ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), na OSP...

Więcej...

1 lutego 2024, 08:20

Zgodnie z planem 1 lutego br. OIRE udostępnia ponownie Portal Obsługi Migracji (POM). Portal został dostosowany do aktualizacji technicznej, o której informowaliśmy 18 grudnia 2023 r. i jest zgodny z aktualnym Zakresem Danych Migracji CSIRE (18.12.2023 r.), W związku z powyższym, OIRE zachęca Uczestników migracji do aktywnej weryfikacji swoich danych inicjalnych...

Więcej...

31 stycznia 2024, 12:53

Prezes URE wydał 1 decyzję znak DRR.WRE.744.34.2022.ŁW z dnia 29 stycznia 2024 r. zatwierdzającą metodę wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, ust. 3 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL ), art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia...

Więcej...

31 stycznia 2024, 12:22

OIRE udostępnia aktualizację Scenariuszy wykorzystania procesów rynku energii CSIRE jako dokumentu pomocniczego do dokumentacji Standardy Wymiany Informacji (SWI) oraz Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB). Aktualizacja jest wynikiem zmian w Dotychczasowych dokumentacjach SWI oraz TSKB, a także zgłoszeń propozycji nowych Scenariuszy przez Interesariuszy. Lista nowych Scenariuszy: ...

Więcej...

26 stycznia 2024, 08:31

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2024 r. PSE S.A. informują, że do...

Więcej...

24 stycznia 2024, 08:59

ał 2024 OIRE prowadzi bezpłatne szkolenia dla profesjonalnych uczestników rynku energii elektrycznej zobowiązanych lub uprawnionych do korzystania z CSIRE. Szkolenia będą realizowane sukcesywnie do końca 2025 r. W styczniu odbyły się dwa szkolenia: Umowa CSIRE - omówienie podstaw prawnych Umowy CSIRE, sposobu jej zawarcia oraz kwestii dotyczących Wniosku o zawarcie Umowy...

Więcej...

23 stycznia 2024, 15:49

cyjnego Przedstawiamy prezentację oraz link do nagrania spotkania z 17 stycznia br. dotyczącego omówienia zagadnień związanych z zawarciem Umowy CSIRE. W materiałach znajdą Państwo: podstawy prawne regulujące kwestię zawarcia Umowy CSIRE informacje, gdzie znaleźć potrzebne instrukcje oraz wzory dokumentów jak wygląda proces zawarcia Umowy co zrobić, aby...

Więcej...

16 stycznia 2024, 13:58

cka NPP 16 stycznia odbył się pierwszy skoordynowany przetarg dobowy na rezerwację zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym Rzeszów – Chmielnicka NPP (Polska - Ukraina). Za organizację przetargów odpowiada Joint Allocation Office SA (JAO). Dotychczas zdolności przesyłowe na tym połączeniu były rezerwowane w ramach jednostronnych aukcji miesięcznych. Uczestnik rynku musiał zatem osobno zakupić...

Więcej...

16 stycznia 2024, 13:52

OIRE zaprasza 30 stycznia 2024 r. na spotkanie dotyczące omówienia planowanej aktualizacji Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB). Podczas spotkania poinformujemy m.in. o: przyczynach aktualizacji TSKB (prawne, techniczne, uwzględnienie wniosków rynku) harmonogramie prac nad nową wersją dokumentu, nowej strukturze dokumentu oraz tym, jak się po nim poruszać, ...

Więcej...

16 stycznia 2024, 07:23

Przedstawiamy prezentację oraz link do nagrania spotkania z 10 stycznia br. dotyczącego zmian na rynku bilansującym, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 r. Jest to pierwsze z cyklu spotkań omawiających zmiany, które zostaną wprowadzone na podstawie decyzji Prezesa URE z 27 września 2023 r. (DRR.WRE.744.17.2023.ŁW) zatwierdzającej w części nowe Warunki Dotyczące Bilansowania. O terminach kolejnych...

Więcej...

15 stycznia 2024, 14:56

OIRE publikuje zaktualizowany Plan Wdrożenia CSIRE. Dokonane aktualizacje dotyczą terminów oraz uzupełnienia Planu o dodatkowe zadania. Cykliczna aktualizacja Planu jest wynikiem bieżącej oceny stanu procesu wdrożenia CSIRE. W odpowiedzi na potrzeby uczestników rynku zostały przyspieszone terminy opracowania i udostępnienia przez OIRE dokumentów określających...

Więcej...

10 stycznia 2024, 16:30

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 9:51 odnotowano rekordową wartość krajowego zapotrzebowania na moc w wielkości 28 660 MW. Jest ona wyższa o ponad 1000 MW od poprzedniej wartości maksymalnej, odnotowanej 12 lutego 2021 r. (AKTUALIZACJA KOMUNIKATU)* System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a operator systemu przesyłowego dysponuje wystarczającą rezerwą...

Więcej...

4 stycznia 2024, 12:37

OIRE zaprasza 19 stycznia 2024 r. na spotkanie dotyczące omówienia zmian w Technicznych Standardach Systemów Informacyjnych (TSSI) oraz organizacji testów technicznych integracji. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie PSE oraz on-line* na platformie Click Meeting w godzinach 12:00-14:00 w piątek 19 stycznia br. Zainteresowanych udziałem uprzejmie prosimy o zapisywanie się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. ZAPISY ...

Więcej...

3 stycznia 2024, 11:39

OIRE zaprasza 17 stycznia 2024 r. na spotkanie dotyczące omówienia podstaw prawnych Umowy CSIRE i sposobu jej zawarcia oraz kwestii dotyczących Wniosku o zawarcie Umowy. Spotkanie odbędzie się w trybie online* na platformie Click Meeting w godzinach 11:00-13:00 w środę 17 stycznia br. Zainteresowanych udziałem uprzejmie prosimy o zapisywanie się za pośrednictwem...

Więcej...

2 stycznia 2024, 15:36

Przedstawiamy ważne informacje, które pozwolą uczestnikom runku sprawnie przejść przez proces złożenia Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE oraz zawarcia samej Umowy CSIRE. Kto ma obowiązek zawarcia Umowy CSIRE? Zgodnie z Art. 11zg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem Centralnego systemu informacji...

Więcej...

21 grudnia 2023, 08:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) opublikowały wyniki aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2028 dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...