Aktualności

18 marca 2020, 09:00

Na podstawie pkt 9.2.1.12. ppkt 2) Regulaminu rynku mocy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247), informują o wznowieniu zawieszonych aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Zawieszone aukcje dodatkowe zostaną wznowione dnia 18.03.2020 r. o godzinie 09:00. ...

Więcej...

18 marca 2020, 08:56

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy, w związku z awarią dedykowanego systemu teleinformatycznego, informują o zawieszeniu rozpoczętych aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Przewidywany termin...

Więcej...

17 marca 2020, 14:23

17 marca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycja jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z...

Więcej...

10 marca 2020, 13:52

W lutym br. PSE przeprowadziły obowiązkowe testy redukcji zużycia energii elektrycznej produktów zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym (Pakiet 1Z, obszar Kraj) 2020. Produkty wszystkich wykonawców zostały przetestowane z wynikiem pozytywnym. Tym samym potwierdzono ich zdolność do redukcji zużycia energii elektrycznej na polecenie OSP zgodnie z zakontraktowanymi parametrami. ...

Więcej...

9 marca 2020, 13:19

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Odłączniki i uziemniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV” W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych specyfikacji technicznej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez...

Więcej...

5 marca 2020, 12:56

W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. ”Przekładniki prądowe 400 kV, 220 kV, 110 kV”, „Przekładniki napięciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV, indukcyjne i pojemnościowe”, oraz „Przekładniki kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. ...

Więcej...

28 lutego 2020, 12:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2025 – 14 grudnia 2020 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 – 16 marca 2021 r. Realizując...

Więcej...

27 lutego 2020, 15:06

rowe" W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „ Przewody rurowe” , zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która...

Więcej...

25 lutego 2020, 12:38

Przed nami 29. polska edycja Odysei Umysłu – międzynarodowego programu edukacyjnego i konkursu twórczego rozwiązywania problemów. Od końca lutego do połowy marca 3019 uczniów weźmie udział w eliminacjach regionalnych konkursu we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Zespoły poprowadzą nauczyciele z placówek biorących udział w Programie. Partnerem głównym inicjatywy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach konkursu...

Więcej...

17 lutego 2020, 14:49

Wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN) zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Od 18 lutego br. od godz. 10.00 Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą działać operacyjnie w IN. W dniach 12-14 lutego br. PSE przeprowadziły funkcjonalne testy współpracy z International Grid Control...

Więcej...

17 lutego 2020, 12:39

PSE zostały sponsorem generalnym 40. Półmaratonu Wiązowskiego. Wydarzenie organizowane przez Gminę Wiązowna oraz Klub Sportowy Advit Wiązowna to najstarszy, długodystansowy polski bieg, który otwiera cykl biegowy tzw. Grand Prix Traktu Brzeskiego. Tegoroczna edycja półmaratonu odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 23 lutego 2020 r. Trasa 40. Półmaratonu Wiązowskiego przebiega przez tereny miejscowych lasów,...

Więcej...

14 lutego 2020, 13:47

W związku z opracowaniem/aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych: Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna, Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna, Budynek przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna, Kiosk...

Więcej...

11 lutego 2020, 15:03

Jeszcze w lutym odbędą się testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN). Jeżeli przebiegną one pomyślnie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystąpią do regularnej, operacyjnej działalności w IN. Polski operator systemu przesyłowego spełnił już wszystkie formalne i techniczne wymagania stawiane przed członkami projektu...

Więcej...

4 lutego 2020, 12:54

Osiemdziesiąt pięć inicjatyw o łącznej wartości prawie 1,6 miliona złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” z 76 gmin. „WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów...

Więcej...

4 lutego 2020, 11:13

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: • „Załącznik 9 Oznakowanie linii” nr kodowy PSE-SF. Linia 400kV.9 PL/2019v1 Zaktualizowany dokument określa wymagania techniczne w zakresie oznakowania napowietrznych linii elektroenergetycznych NN z wyłączeniem oznakowania przeszkodowego. S pecyfikacja zastępuje...

Więcej...

30 stycznia 2020, 13:51

Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych dołączył do elitarnego grona certyfikowanych członków międzynarodowej organizacji Trusted Introducer, która zrzesza najlepsze CERT-y w Europie. W Polsce taki status mają tylko trzy inne zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów informatycznych. To potwierdza, że CERT PSE jest wiarygodnym i profesjonalnym...

Więcej...

24 stycznia 2020, 14:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok. Dla okresu letniego (1L), obejmującego czas od 1.04 do 30.09.2020 r. pozyskano łącznie od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy (1Z) obejmujący miesiące od 1.02 do 31.03 oraz od 1.10 do 30.11.2020 r., zakontraktowano 612 MW...

Więcej...

24 stycznia 2020, 13:53

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane oraz nowe Standardy Techniczne. Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania techniczne, które muszą spełniać wyłączniki w wykonaniu napowietrznym przewidziane do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Specyfikacja...

Więcej...

17 stycznia 2020, 15:30

Rusza szósta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii” Do końca marca samorządy mogą się zgłaszać do konkursu „Samorząd przyjazny energii”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych - Enea...

Więcej...

17 stycznia 2020, 15:00

W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 18 listopada 2019 r. o uruchomieniu tzw. drugiej fali jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), PSE i Svk informują o zakończeniu w dniu 15.01.2020 r. testów potwierdzających możliwość zmiany statusu połączenia Polska-Szwecja w SIDC z nieaktywnego na aktywny. Możliwość zmiany statusu została zaakceptowana przez Komitet Operacyjny SIDC w dniu 16.01.2020 r. i zatwierdzona w dn. 17.01.2020 r. Aktywacja SIDC na...

Więcej...