Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

4 lipca 2022, 15:21

OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych (wersja 3.0), które Uczestnicy Rynku mają obowiązek dostarczyć do CSIRE. Zmianie uległa forma publikacji. Opis modelu znajduje się w dokumencie Model danych migracji (30.06.2022) , natomiast szczegółowe informacje dotyczące atrybutów wymaganych w procesie migracji znajdują się w pliku Zakres Danych Migracji CSIRE 3.0...

Więcej...

30 czerwca 2022, 10:11

Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w dużych firmach energetycznych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także zyskać perspektywę interesującej pracy sektorze energetycznym? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” (VII edycja) organizowanym przez Ministerstwo Klimatu...

Więcej...

14 czerwca 2022, 12:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały dotychczas pięć umów na świadczenie usługi IRP do 31.03.2022 r. Wykonawcy - CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta JRM Sp. z o.o. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - zostali wybrani w drodze nowego modelu kontraktowania usługi. Zainteresowane firmy nadal mogą składać wnioski o zawarcie umowy. IRP to jedna z usług w ramach tzw. Demand Side Response (DSR), czyli zarządzania...

Więcej...

8 czerwca 2022, 17:08

Od środy 8 czerwca w regionie CORE funkcjonuje mechanizm jednolitego łączenia rynków energii elektrycznej wykorzystujący metodę optymalizującą dostępne zdolność przesyłowe opartą na fizycznych rozpływach energii (flow-based). Dzięki temu handel energią elektryczną będzie bardziej efektywny, stąd lepiej odpowie na wyzwania transformacji energetycznej. W przygotowania do uruchomienia CORE...

Więcej...

7 czerwca 2022, 11:39

AST, Elering, Litgrid i PSE, operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) krajów bałtyckich i Polski, podpisały z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) umowę na 170 mln euro unijnego wsparcia. Środki posłużą do sfinansowania planowanych inwestycji w ramach II części 2 fazy projektu synchronizacji systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Umowa zakłada wsparcie w wysokości: PSE – 75 mln...

Więcej...

6 czerwca 2022, 13:51

PSE S.A. opublikowały podsumowanie certyfikacji ogólnej przeprowadzonej w 2022 roku. Plik dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna.

Więcej...

3 czerwca 2022, 10:31

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny otrzymały Złoty Listek CSR, wyróżnienie przyznawane firmom zwracającym szczególną uwagę na zrównoważony rozwój oraz swój wpływ na otoczenie. Spółkę doceniono m.in. za zaangażowanie w obszar ESG, czyli środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz zarządzania. Listki CSR wręczono po raz 11. PSE zdobyły tę nagrodę...

Więcej...

1 czerwca 2022, 14:37

Na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 13 oraz art. 44 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197/24 z dnia 25.7.2015, ze zm., dalej „CACM” operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych opracowali zmianę procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych CORE, zgodnie z art. 44 CACM (dalej: zmiana...

Więcej...

1 czerwca 2022, 11:34

7 czerwca odbędzie się pierwsze spotkanie Market Coupling Consultative Group (MCCG) – grupy utworzonej przez Market Coupling Steering Committee w celu zapewnienia przestrzeni do dyskusji – pomiędzy TSOs, NEMOs i Uczestnikami Rynku – najważniejszych zagadnień z obszaru projektowania, rozwoju, wdrażania i działania operacyjnego Single Day-Ahead Coupling (SDAC) i Single...

Więcej...

31 maja 2022, 14:35

Strony biorące udział w projekcie wdrożenia Flow-Based Market Coupling w regionie Core weszły w finalną fazę przygotowań do operacyjnego uruchomienia mechanizmu pozwalającego na łączenie rynków Day-Ahead w sposób oparty na rozpływach energii elektrycznej (Flow-Based Allocation). Pełna informacja w języku angielskim.

Więcej...

31 maja 2022, 09:25

Komitet Standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowo opracowany Standard Techniczny: Przekładniki SSVT 400 kV (nr kodowy: PSE-ST.Przekładniki_SSVT_400_kV/2022). Specyfikacja techniczna zawiera wymagania funkcjonalne jakie muszą spełniać przekładniki SSVT (ang. Station Service Voltage Transformers) przeznaczone do pracy w stacjach elektroenergetycznych Krajowego Systemu...

Więcej...

30 maja 2022, 14:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne już po raz trzeci organizują międzynarodową konferencję Cybersecurity Conference for the Energy Sector (CC4ES), w całości poświęconą cyberbezpieczeństwu w sektorze energetycznym oraz sektorom z nim powiązanym. Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2022 roku w Hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów . Część aktywności będzie dostępna również...

Więcej...

27 maja 2022, 12:56

Na podstawie art. 4 ust. 1, w związku z art. 36 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: FCA) operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych opracowali zmianę obowiązujących zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią (dalej: NomPTR). W dniu 14 września 2021 r. PSE S.A. działając zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 5...

Więcej...

11 maja 2022, 15:34

Market Coupling Steering Committee - Komitet właściwy dla Single Day Ahead Marekt Coupling (SDAC) i Single Intraday Market Coupling (SIDC) zainicjował działania w celu wyjaśnienia przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r. Pełna informacja w języku angielskim .

Więcej...

11 maja 2022, 11:51

PSE S.A., jako Operator Informacji Rynku Energii, przystępują do konsultacji projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej CSIRE. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r. Konsultacje Techniczne standardów komunikacji biznesowej (dalej „TSKB”) są kolejnym krokiem w procesie konsultacji zasad funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). TSKB precyzują wymagania techniczne i...

Więcej...

10 maja 2022, 17:38

PSE S.A., jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii, rozpoczęły publiczne konsultacje projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii”...

Więcej...

9 maja 2022, 13:48

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły w kwietniu br. dziewięć postępowań przetargowych na dostawy aparatury oraz materiałów do eksploatacji i rozbudowy sieci przesyłowej najwyższych napięć. Ich łączna wartość to ponad 370 mln zł. Już w maju ogłoszone będzie kolejne postępowanie. PSE realizują program zakupów kluczowej aparatury bezpośrednio u dostawców. W kwietniu br. spółka ogłosiła przetargi na zakup...

Więcej...

28 kwietnia 2022, 10:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zmodernizowały linię energetyczną łączącą stacje Morzyczyn koło Stargardu oraz Recław koło Wolina. W kwietniu ruszył próbny przesył energii elektrycznej o napięciu 220 kV. Linia łącząca obie stacje została odkupiona od Enei Operator S.A.. PSE dostosowały ją do pracy na napięciu 220 kV. Na stacji elektroenergetycznej Recław powstała również rozdzielnia 220 kV oraz nowa linia 220 kV łącząca Recław...

Więcej...

25 kwietnia 2022, 12:57

Strony biorące udział w projekcie wdrożenia Flow-Based Market Coupling w regionie Core, po przeprowadzeniu analizy możliwości zarządzenia przyczynami przesunięcia operacyjnego uruchomienia mechanizmu z 20 kwietnia 2022 r., uzgodniły nową datę planowanego uruchomienia na 8 czerwca 2022 r. Pełna informacja w języku angielskim

Więcej...

25 kwietnia 2022, 11:08

OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych, które uczestnicy rynku mają dostarczyć CSIRE. Najważniejsze zmiany w dokumencie: aktualizacja diagramu wysokopoziomowej struktury danych podlegających migracji (model HLD), dodanie nowych sekcji dla paczki Obiekt pomiarowy, np. Wspólnota prosumencka, Beneficjent systemu wsparcia i inne, aktualizacja nazw...

Więcej...