Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

7 grudnia 2023, 14:22

Komitet Standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard Techniczny dotyczący linii kablowych 220 i 400 kV. Standard ten składa się z części głównej oraz 2 załączników: Linie kablowe 220 kV i 400 kV (nr kodowy: PSE-ST. Linie_kablowe_220kV_400kV/2023) Przedmiotem Specyfikacji „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” są wymagania dotyczące...

Więcej...

6 grudnia 2023, 15:22

6 grudnia po raz pierwszy nowym, ponad 100-kilometrowym połączeniem między stacjami w Stanisławowie i Ostrołęce popłynął prąd. Linia ma strategiczne znaczenie dla systemu elektroenergetycznego w Polsce, łącząc północ z południem kraju. Linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów to kluczowe połączenie dla transformacji energetycznej kraju. Zapewni odpowiednie dostawy energii...

Więcej...

4 grudnia 2023, 10:38

13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2022 r. Spółka odprowadziła 1,41 mld zł podatków oraz składek do budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a na ochronę środowiska poniosła nakłady w wysokości 14,6 mln zł. PSE zredukowały o 22 proc. emisję CO 2 w stosunku do roku 2017, w którym to po raz pierwszy spółka wyliczyła emisje. To...

Więcej...

1 grudnia 2023, 10:36

OIRE zaprasza 8 grudnia 2023 r. na spotkanie dotyczące omówienia konsultowanych, w ramach Karty aktualizacji nr CC/01/2023, zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z...

Więcej...

28 listopada 2023, 11:56

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2028. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2028 ”.

Więcej...

27 listopada 2023, 13:45

Komitet Standaryzacyjny działający w PSE zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: "Standardowe Specyfikacje Techniczne w zakresie SSiN - Suplement". Dokument zawiera wymagania w zakresie optymalizacji SSIN i dotyczy następujących Standardowych Specyfikacji Technicznych: Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych (nr kodowy: PSE ST.ABL_SSiN.PL/2022), Algorytmy...

Więcej...

23 listopada 2023, 15:17

Zgodnie z Planem wdrożenia CSIRE od 1 grudnia 2023 r. zostanie zawieszone funkcjonowanie Portalu Obsługi Migracji. Wznowienie dostępności portalu jest planowane od 1 lutego 2024r. Zawieszenie oznacza: brak możliwości logowania się do POM, brak możliwości testowania ekstraktów danych przez Uczestników migracji, brak możliwości przeprowadzenia rejestracji i aktywacji kont dla...

Więcej...

23 listopada 2023, 11:16

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły kolejny ciąg przesyłowy linii najwyższych napięć, łączący stacje elektroenergetyczne Krajnik (przy elektrowni Dolna Odra koło Szczecina) i Plewiska (pod Poznaniem). Dotychczas w tej relacji działało jednotorowe połączenie o napięciu 400 kV, wybudowane jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Nowy tor 400 kV zwiększy pewność zasilania w zachodniej i...

Więcej...

20 listopada 2023, 09:51

Planujemy przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla profesjonalnych uczestników rynku energii elektrycznej, którzy są zobowiązani do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Aby jak najlepiej dostosować tematykę i formę szkoleń do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców, przygotowaliśmy krótką sondę, badającą Państwa potrzeby. Zachęcamy do wypełnienia...

Więcej...

16 listopada 2023, 15:08

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały zieloną kartę Lidera Bezpiecznej Pracy w ramach Forum Liderów, inicjatywy zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zielona karta potwierdza obowiązywanie w PSE najwyższych standardów dotyczących BHP. Wyróżnienie wręczono w czasie Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy ,...

Więcej...

15 listopada 2023, 14:23

Pierwszego dnia tegorocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce, eksperci OIRE zapoznali jej uczestników z aktualnym stanem prac nad CSIRE. Udostępniamy Państwu prezentację z tego wydarzenia. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

13 listopada 2023, 10:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid, operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie, rozważają nowy wariant drugiego połączenia elektroenergetycznego między tymi krajami. Ze względu na znaczny wzrost kosztów i dużą liczbę zamówień u producentów kabli prądu stałego i stacji przekształtnikowych, przetargi na planowane połączenie HVDC Harmony Link zostały anulowane w kwietniu 2023 roku. Po tej decyzji operatorzy...

Więcej...

10 listopada 2023, 13:12

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 23 listopada – 6 grudnia 2023 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

31 października 2023, 14:15

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), 31 października 2023 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/7/2023. Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się pod adresem: ...

Więcej...

30 października 2023, 09:44

omolice Nowy tor linii 400 kV Ostrów – Kromolice pozwoli na podwojenie jej mocy przesyłowych. Zwiększy to bezpieczeństwo zasilania energetycznego Wielkopolski, umożliwi wyprowadzenie mocy z odnawialnych źródeł energii oraz poprawi stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 112-kilometrowa linia 400 kV łącząca stacje elektroenergetyczne Ostrów (koło Ostrowa Wielkopolskiego)...

Więcej...

18 października 2023, 13:47

Użytkownicy aplikacji Energetyczny Kompas mogą już korzystać z jej nowych możliwości, w tym na bieżąco śledzić dane o pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na nowym ekranie „Praca KSE” prezentowane są dane o bieżącej produkcji energii elektrycznej, aktualnym zapotrzebowaniu na moc, a także wielkość fizycznych przepływów energii między Polską a sąsiednimi krajami. Druga...

Więcej...

18 października 2023, 09:30

13 października 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec. To strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej. Linia Choczewo – Żarnowiec jest jednym z czterech nowych połączeń, które umożliwią przesłanie energii z morskich farm wiatrowych do innych części kraju. Połączy budowaną obecnie stację elektroenergetyczną Choczewo z istniejącą...

Więcej...

28 września 2023, 14:27

Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rozwijać własne zdolności wykonawcze w zakresie infrastruktury najwyższych napięć jako uzupełnienie w wybranych obszarach potencjału spółek wykonawczych działających na rynku krajowym. Ułatwi to rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby transformacji energetycznej Polski. Spółka PSE Inwestycje będzie zajmować się przede wszystkim specjalistycznymi pracami przy montażu oraz uruchamianiu...

Więcej...

27 września 2023, 16:40

Komunikat w sprawie publikacji prezentacji ze spotkania poświęconego omówieniu wybranych zagadnień z raportu ze wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii: Wymagania techniczne, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. OIRE publikuje prezentację ze spotkania: Prezentacja ze spotkania 27.09.2023 r.

Więcej...

19 września 2023, 15:52

W Portalu Obsługi Migracji (POM) zostanie uruchomiona nowa funkcjonalność pozwalająca na przeprowadzanie dodatkowych walidacji pomiędzy Uczestnikami migracji – tzw. walidacji skrośnych. Jednocześnie OIRE informuje, że w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. U. 2023 poz. 1506) weryfikacja danych w POM może odbywać się bez konieczności anonimizacji danych...

Więcej...