Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

18 października 2023, 13:47

Użytkownicy aplikacji Energetyczny Kompas mogą już korzystać z jej nowych możliwości, w tym na bieżąco śledzić dane o pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na nowym ekranie „Praca KSE” prezentowane są dane o bieżącej produkcji energii elektrycznej, aktualnym zapotrzebowaniu na moc, a także wielkość fizycznych przepływów energii między Polską a sąsiednimi krajami. Druga...

Więcej...

18 października 2023, 09:30

13 października 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec. To strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej. Linia Choczewo – Żarnowiec jest jednym z czterech nowych połączeń, które umożliwią przesłanie energii z morskich farm wiatrowych do innych części kraju. Połączy budowaną obecnie stację elektroenergetyczną Choczewo z istniejącą...

Więcej...

28 września 2023, 14:27

Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rozwijać własne zdolności wykonawcze w zakresie infrastruktury najwyższych napięć jako uzupełnienie w wybranych obszarach potencjału spółek wykonawczych działających na rynku krajowym. Ułatwi to rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby transformacji energetycznej Polski. Spółka PSE Inwestycje będzie zajmować się przede wszystkim specjalistycznymi pracami przy montażu oraz uruchamianiu...

Więcej...

27 września 2023, 16:40

Komunikat w sprawie publikacji prezentacji ze spotkania poświęconego omówieniu wybranych zagadnień z raportu ze wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii: Wymagania techniczne, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. OIRE publikuje prezentację ze spotkania: Prezentacja ze spotkania 27.09.2023 r.

Więcej...

19 września 2023, 15:52

W Portalu Obsługi Migracji (POM) zostanie uruchomiona nowa funkcjonalność pozwalająca na przeprowadzanie dodatkowych walidacji pomiędzy Uczestnikami migracji – tzw. walidacji skrośnych. Jednocześnie OIRE informuje, że w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. U. 2023 poz. 1506) weryfikacja danych w POM może odbywać się bez konieczności anonimizacji danych...

Więcej...

19 września 2023, 10:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, działające jako OIRE, informują , że zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP-OIRE), 31 lipca 2023 r. zakończył się półroczny okres wnioskowania o dokonanie zmian w Standardach Wymiany Informacji (SWI) oraz Technicznych Standardach Komunikacji Biznesowej (TSKB). O wprowadzenie zmian w ww. dokumentach mogli wnioskować Użytkownicy profesjonalni oraz Użytkownicy uprawnieni. ...

Więcej...

19 września 2023, 08:30

Komunikat w sprawie spotkania poświęconego omówieniu wybranych ze zagadnień z raportu ze wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii: Wymagania techniczne, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. OIRE omawia wstępne konsultacje dotyczące zmian do Załącznika 5. IRIESP-OIRE...

Więcej...

15 września 2023, 13:56

OIRE publikuje raport zbiorczy dotyczący uwag zgłoszonych w trybie prekonsultacji do projektu Załącznika 5. do IRIESP-OIRE. Raport zawiera informacje nt. kierunkowych zmian w Załączniku 5. do IRIESP-OIRE wraz z informacją o sposobie uwzględniania uwag zgłoszonych w ramach prekonsultacji. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

11 września 2023, 10:43

Operator Informacji Rynku Energii informuje, że nowy termin uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii został wyznaczony na 1 lipca 2025 r. W związku z tym zmianom ulega również szczegółowy Plan wdrożenia CSIRE. Aktualizacja terminów i harmonogramów umożliwi uczestnikom rynku energii planowanie ich działań związanych z budową i uruchomieniem systemu CSIRE po wejściu w...

Więcej...

6 września 2023, 14:09

Wkrótce na obszarze północnej Polski wyznaczonych zostanie sześć specjalnych stref energetycznych. Inwestorzy budujący w nich swoje zakłady przemysłowe będą mogli liczyć na niższe rachunki za energię elektryczną. Lokalizacja dużych odbiorców energii elektrycznej w pobliżu miejsc jej wytwarzania pozwoli również na oszczędności przy budowie sieci elektroenergetycznych. Strefy powstaną w rejonach kraju, w których istnieją lub są...

Więcej...

5 września 2023, 12:05

ie prąd Od początku września działa nowa linia 400 kV Chełm – Lublin Systemowa, która zapewni bezpieczną i niezawodną pracę sieci przesyłowej i dostaw energii elektrycznej w woj. lubelskim i całej południowo-wschodniej Polsce. Jest to kolejna, strategiczna inwestycja zrealizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach inwestycji nie tylko powstała nowa linia licząca 67 km, ale także zmodernizowano i rozbudowano...

Więcej...

5 września 2023, 09:14

W Wejherowie, w jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce, powstanie Powiatowe Centrum Promocji Energetyki. Organizowane tam będą wykłady i zajęcia poświęcone nowym technologiom oraz kierunkom rozwoju branży energetycznej. Centrum będzie też miejscem spotkań absolwentów szkoły z potencjalnymi pracodawcami oraz lokalnego biznesu z firmami produkującymi i dystrybuującymi energię odnawialną. Projekt zostanie...

Więcej...

1 września 2023, 10:51

Jest już dostępna aktualizacja Energetycznego Kompasu, aplikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych pomagającej w świadomym korzystaniu z energii elektrycznej. Wśród nowych funkcji jest m.in. możliwość ustawienia powiadomień, pokazywanie danych o zapotrzebowaniu i udziale OZE w produkcji energii elektrycznej oraz dodatkowa kategoria godzin. Aktualizację można już pobrać ze sklepów Google Play i...

Więcej...

22 sierpnia 2023, 14:58

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2028. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 7 - 20 września 2023 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

18 sierpnia 2023, 12:27

Troska o polskie lasy przy budowie linii przesyłowych to główne przesłanie, które wynika z porozumienia podpisanego w piątek 18 sierpnia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Dokument określa zasady współpracy między tymi podmiotami podczas budowy infrastruktury przesyłowej PSE na nieruchomościach znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Pozwoli to usprawnić proces realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przy...

Więcej...

17 sierpnia 2023, 10:39

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. with its registered office in Konstancin-Jeziorna, acting as the operator within the Act of 8 December 2017 on Capacity Market (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1854 as amended, hereinafter referred to as the "Act"), according to Section 5.2.2.3 of the Capacity Market Rules, announces the starting and closing dates and times of the pre-auctions for the: Main auction for delivery year 2028 for: the zone, referred to in Article...

Więcej...

17 sierpnia 2023, 10:33

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają odpowiednio daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia aukcji wstępnych: Do aukcji głównej na rok dostaw 2028 dla: strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy – 24 sierpnia...

Więcej...

11 sierpnia 2023, 15:22

OIRE publikuje raport zbiorczy dotyczący uwag zgłoszonych w trybie prekonsultacji do projektu schematów XSD dla komunikatów, które będą wymieniane za pośrednictwem CSIRE. Schematy XSD stanowią element Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej. Raport zawiera informacje dotyczące kierunkowych zmian dla Schematów XSD wraz z informacją o sposobie uwzględniania uwag zgłoszonych w ramach prekonsultacji. Dokumenty...

Więcej...

7 sierpnia 2023, 08:37

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. inwestycji „Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina”. Ocena urzędu potwierdza wypełnienie przez inwestora surowych wymogów środowiskowych przy projektowaniu linii. Przybliża także realizację tej inwestycji, kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego północnej...

Więcej...

2 sierpnia 2023, 12:03

W związku z trwającym procesem legislacyjnym, którego efektem będzie zmiana terminu uruchomienia startu produkcyjnego systemu CSIRE, OIRE planuje zawieszenie funkcjonowania Portalu Obsługi Migracji od 1 września 2023 r. do 30 września.2023 r. tj. na miesiąc. Zawieszenie oznacza: * brak możliwości logowania się do POM, * brak możliwości testowania ekstraktów danych przez...

Więcej...