Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

29 czerwca 2023, 08:53

OIRE publikuje projekt schematów XSD, stanowiący element Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej – Załącznik nr 3 – Schematy XSD, dla komunikatów, które będą wymieniane za pośrednictwem CSIRE. Jednocześnie OIRE informuje, że ze względu na toczące się obecnie prace projektowe po stronie Wykonawcy CSIRE, przewiduje się potrzebę zmian oraz aktualizacji SWI i TSKB. Zgodnie z Planem wdrożenia CSIRE, OIRE...

Więcej...

16 czerwca 2023, 13:36

13 czerwca na jednej ze stacji elektroenergetycznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbyły się ćwiczenia, których celem było potwierdzenie skuteczności procedur przy udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków przy urządzeniach pod napięciem. W ćwiczeniach zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przy współudziale PSE, udział wzięły jednostki Państwowej Straży Pożarnej,...

Więcej...

16 czerwca 2023, 11:58

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard Techniczny Badanie uziemień odgromowych słupów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych NN (nr kodowy: PSE-SF.Badanie uziemień.PL/2023 ). Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące przeprowadzania badań uziemień odgromowych...

Więcej...

16 czerwca 2023, 09:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne kolejny raz zostały nagrodzone Złotym Listkiem CSR przyznawanym liderom ESG. Spółkę doceniono za systemowe podejście, angażowanie się i trwałe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska (E), społecznej odpowiedzialności (S) oraz ładu korporacyjnego (G). 12. edycja Listków CSR Polityki została już rozstrzygnięta. PSE...

Więcej...

15 czerwca 2023, 12:07

Ogłoszono laureatów piątej edycji programu grantowego Wzmocnij Swoje Otoczenie, z którego mogą skorzystać mieszkańcy terenów, na których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Spółka zarządza prawie 16 tys. km linii przesyłowych najwyższych napięć, a jej infrastruktura jest obecna w ponad 1000 gmin w całej Polsce. W tym roku granty w wysokości do 20 tys. złotych trafią do urzędów gmin, fundacji i stowarzyszeń, szkół, przedszkoli, bibliotek, lokalnych...

Więcej...

12 czerwca 2023, 12:58

Krajowi operatorzy systemów przesyłowych gazu ziemnego i energii elektrycznej – GAZ-SYSTEM i PSE – podpisali porozumienie, które określa sposób postępowania w przypadku powstania skrzyżowań i zbliżeń nowo budowanej infrastruktury przesyłowej PSE z gazociągami GAZ-SYSTEM. Uzgodnione pomiędzy operatorami zasady współpracy pozwolą na znacznie sprawniejsze realizowanie inwestycji przez PSE. Porozumienie...

Więcej...

9 czerwca 2023, 08:30

OIRE prezentuje stan procesu migracji inicjalnej informacji rynku energii do CSIRE dla punktu kontrolnego 1 – tj. wg stanu na 31.05.2023 r. Dokument dostępny jest tutaj Jednocześnie przypominamy, że w ramach prowadzonego procesu migracji inicjalnej, 30 czerwca 2023 r. upływa termin złożenia dokumentu „Formularz rejestracji/aktualizacji Uczestników migracji’ przez podmioty zobowiązane do udziału w tym procesie. Szczegółowe...

Więcej...

2 czerwca 2023, 13:02

OIRE publikuje zaktualizowany Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE W tej wersji dokumentu zostały uaktualnione terminy wykonania zrealizowanych zadań, w tym daty zatwierdzenia IRiESP-OIRE, daty publikacji wymagań technicznych w zakresie oprogramowania interfejsów wymiany danych, które...

Więcej...

30 maja 2023, 12:18

Dbanie o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest priorytetem dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka będzie dzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. PSE przystąpiły do niego jako partner instytucjonalny. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców, których celem jest ograniczenie liczby...

Więcej...

19 maja 2023, 14:52

Prezes URE 1 wydał decyzję nr DRR.WRE.744.13.2022.AOr z dnia 10 maja 2023 r. zatwierdzającą drugą zmianę ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej PE ) oraz art. 104 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

Więcej...

2 maja 2023, 11:32

Spółka Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego, zdecydowała o unieważnieniu postępowania na wybór wykonawcy kabla w ramach projektu Harmony Link. W konsekwencji tego również PSE unieważniły przetarg na budowę stacji konwerterowych w ramach tego projektu. Łączny koszt realizacji inwestycji, uwzględniający złożone oferty, wyniósłby ok. 1,6 mld euro i znacznie przekroczyłby jej budżet, szacowany na 680...

Więcej...

30 kwietnia 2023, 11:00

30 kwietnia 2023 r. w godzinach od 11 do około 16 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną jest wysoki potencjał produkcji energii elektrycznej źródeł OZE, przekraczający zapotrzebowanie o około 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W związku z tym, w celu równoważenia podaży i popytu w...

Więcej...

28 kwietnia 2023, 13:59

ACER 1 wydała decyzję nr 8/2023 z dnia 31 marca 2023 r. zatwierdzającą zmianę metody określającej regiony wyznaczania zdolności przesyłowych. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: Art. 5 ust. 2 lit b) i ust. 6 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 9 ust. 6 lit. b), art. 9 ust. 13...

Więcej...

25 kwietnia 2023, 09:44

Prezes URE 1 wydał decyzję nr DRR.WRE.744.24.2022.JPa2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. zatwierdzającą zmianę metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, art. 155 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 18:41

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną była wysoka produkcja energii przez źródła OZE przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w godz. 11-17 z powodu potrzeby redukcji generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 09:08

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej...

Więcej...

19 kwietnia 2023, 16:49

PSE S.A. przypomina, że w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (SDAC)został wyznaczony termin corocznych testów Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych z Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej. Celem planowanych testów, jest stworzenie dla wszystkich zaangażowanych stron, możliwości potwierdzenia, że są odpowiednio przygotowane do obsługi ww. Procesu Rezerwowego. Poniżej link do zaktualizowanego komunikatu JAO: SDAC Decoupling training session with Market...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 14:47

19 czerwca odbędzie się trzecie spotkanie Market Coupling Consultative Group (MCCG) - zarezerwuj datę. Agenda wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi spotkania zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Więcej...

7 kwietnia 2023, 13:43

Zgodnie z opublikowaną instrukcją IRIESP-OIRE każdy uczestnik migracji jest zobowiązany zarejestrować się w Portalu Obsługi Migracji lub przedłożyć oświadczenie (na formularzu rejestracji ) do 30 czerwca 2023 r. W związku z powyższym, OIRE publikuje informacje dotyczące procesu migracji inicjalnej CSIRE oraz niezbędne dokumenty , umożliwiające rejestrację i aktywację kont do Portalu...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 11:13

ACER 1 wydała decyzję nr 07/2023 z dnia 22 marca 2023 r. zatwierdzającą metodę podziału kosztów zapewniania gwarantowania i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe 2 . PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: Art. 5 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust. 5, art. 4 ust. 6 lit. g), art. 4...

Więcej...