Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

19 kwietnia 2022, 14:13

OIRE opublikował aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj .

Więcej...

19 kwietnia 2022, 11:45

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Standard budowy systemu sterowania i nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2022v1) Niniejszy standard przedstawia podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne oraz środowiskowe dla zdalnego systemu sterowania i nadzoru (SSiN)...

Więcej...

14 kwietnia 2022, 14:17

Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice. Drugi tor podwoi moce przesyłowe tej istniejącej od 2007 r. linii i umożliwi jej pełne wykorzystanie – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne. – Uruchomienie drugiego toru linii 400 kV między Ostrowem Wielkopolskim i Kromolicami...

Więcej...

13 kwietnia 2022, 14:50

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2023 przeprowadzonych w dniu 17 marca 2022 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane ...

Więcej...

8 kwietnia 2022, 16:10

Strony projektu Day-Ahead Core Flow-Based Market Coupling uznały, że uruchomienie operacyjne planowane na 20 kwietnia 2022 r. musi zostać przełożone ze względu na brak wsparcia dla utrzymania tego terminu przez niektórych z uczestników projektu. Pełna informacja w języku angielskim

Więcej...

8 kwietnia 2022, 09:16

Obowiązujący proces rejestracji konta ABPB, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego (Regulamin), został szczegółowo opisany w Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego. Niżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego procesu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rejestracji konta ABPB. Załącznik nr 1...

Więcej...

1 kwietnia 2022, 12:01

30 marca 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego systemu kwalifikowania dostawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) w okresie od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Podczas spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące zasad realizacji usługi IRP, zakres zmian modelu kontraktowania oraz zasady nowego systemu kwalifikowania dostawców, w tym wymagania formalne. Poniżej zamieszczamy...

Więcej...

1 kwietnia 2022, 10:58

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania opracowane wymagania techniczne dotyczące elementów zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz zaktualizowany standard techniczny dotyczący wymagań dla ceramicznych wsporczych izolatorów stacyjnych. Wytyczne techniczne dla morskiej stacji transformatorowej (nr kodowy: PSE-WT.WTMST/2021) Opracowany...

Więcej...

31 marca 2022, 10:31

Operator Informacji Rynku Energii odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.1 została opublikowana. Najnowsze SWI w wersji 5.1 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”). Dokumentację zaktualizowano w oparciu o zmiany w przepisach...

Więcej...

29 marca 2022, 10:58

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard Techniczny „ZASADY KODOWANIA FDMB” (nr kodowy: PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.2/2022). Specyfikacja została zaktualizowana w związku ze zmianami wynikającymi z: Obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw...

Więcej...

25 marca 2022, 11:42

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzają nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) na okres od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Umożliwi on sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP przez cały okres obowiązywania IRP. PSE zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się on-line 30 marca 2022 roku o godz. 10:30. Podmioty spełniające kryteria...

Więcej...

24 marca 2022, 10:48

Pomimo licznych apeli, każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do tysięcy pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Tylko do połowy marca strażacy musieli interweniować w 9139 takich przypadkach. Pożary traw nie są samoistnie - 94% z nich to efekt celowych podpaleń. Oprócz zagrożenia dla przyrody i ludzi, wypalanie traw może także zakłócić funkcjonowanie systemu...

Więcej...

22 marca 2022, 19:13

W związku z opublikowaniem wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), realizując przepisy art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, informują o uruchomieniu...

Więcej...

22 marca 2022, 19:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023, przeprowadzonych w dniu 17 marca 2022 r., zgodnie...

Więcej...

18 marca 2022, 12:43

Uprawomocniła się wydana przez Wojewodę Lubuskiego decyzja o pozwoleniu na budowę dla sześciu ostatnich stanowisk słupowych linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Tym samym pozyskano komplet dokumentów pozwalających na ukończenie tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji. Inwestorem projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a generalnym wykonawcą...

Więcej...

17 marca 2022, 13:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 2. kwartał roku dostaw 2023 zakończyła się w rundzie 6. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

17 marca 2022, 12:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 3. kwartał roku dostaw 2023 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Jednocześnie informujemy, że aukcja dodatkowa na 2. kwartał roku dostaw 2023...

Więcej...

17 marca 2022, 08:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na 1. i 4. kwartał roku dostaw 2023 zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2023 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2023 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w...

Więcej...

17 marca 2022, 08:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 rozpoczęły się o godzinie 8:00. Pełne harmonogramy aukcji dodatkowych znajdują się pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2023 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2023 https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2023 - Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2023 ...

Więcej...

16 marca 2022, 14:35

Operatorzy systemów przesyłowych z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (Continental Europe Synchronous Area - CESA) 16 marca 2022 r. rozpoczęli próbną pracę synchroniczną systemów Ukrainy i Mołdawii z CESA. Ten krok był poprzedzony wnioskiem operatorów Ukrainy i Mołdawii, odpowiednio Ukrenergo i Moldelectrica, o synchronizację w trybie awaryjnym. Przyspieszenie rozpoczętego w 2017 r. projektu synchronizacji było możliwe dzięki zakończonym w 2021...

Więcej...