Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

18 marca 2024, 13:33

Pierwszy podmiot - ENERGA-OPERATOR SA - zakończył pozytywnie testy techniczne integracji systemu IT z Centralnym systemem informacji rynku energii. Testy zostały zrealizowane w ramach nieobligatoryjnego zadania określonego w „Planie wdrożenia CSIRE”. Uzyskane rezultaty potwierdzają gotowość testowanych systemów IT obu firm do komunikacji za pomocą protokołu AS4. Gratulujemy! ...

Więcej...

15 marca 2024, 13:34

4850 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądowa linia stałoprądowa – to część planów inwestycyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych do 2034 roku. Spółka w piątek 15 marca przedstawiła do konsultacji projekt „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025 – 2034” (Plan rozwoju sieci przesyłowej, PRSP). ...

Więcej...

15 marca 2024, 09:22

Przedstawiamy drugą część materiału szkoleniowego dotyczącego weryfikacji grafików mocy bilansujących, w której omówiono uwarunkowania pracy jednostek grafikowych, w tym uwarunkowania pracy grupy jednostek grafikowych magazynu ze znacznikiem aktywności równym 1 (JG M1 ) tworzących elektrownię szczytowo-pompową, związane ze świadczeniem rezerwy odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną typu...

Więcej...

14 marca 2024, 15:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 2. Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 8. Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 8. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 8. Zgodnie...

Więcej...

14 marca 2024, 15:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na 2., 3. i 4. kwartał roku dostaw 2025 zakończyły się w rundzie 8. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

14 marca 2024, 09:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 1. kwartał roku dostaw 2025 została zakończona. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Jednocześnie...

Więcej...

14 marca 2024, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 rozpoczęły się o godzinie 8:00. Pełne harmonogramy aukcji dodatkowych znajdują się pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2025 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2025 https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2025 - Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2025 ...

Więcej...

11 marca 2024, 11:09

Scenariusze będą stanowić Załącznik Nr 2 – Scenariusze Testów Certyfikacji do Technicznych Standardów Przyłączania Systemów (TSPS). Udostępnienie projektów dokumentów scenariuszy jest planowane od 15 marca 2024 r. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

4 marca 2024, 10:39

OIRE przypomina o obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne. Kto jest zobowiązany do zawarcia Umowy CSIRE? Zgodnie z art. 11zg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE): operator systemu...

Więcej...

1 marca 2024, 13:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2029 – 12 grudnia 2024 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2026 – 27 marca 2025 r. Realizując...

Więcej...

1 marca 2024, 08:46

Y NABÓR Rozpoczynamy nabór dostawców do Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi Interwencyjnej ofertowej Redukcji Poboru mocy (IRP) na okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Model realizacji usługi IRP pozostanie bez zmian. Podmioty spełniające kryteria usługi, określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy...

Więcej...

29 lutego 2024, 18:05

Grzegorz Onichimowski 1 marca 2024 r. objął funkcję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dotychczasowy prezes PSE Tomasz Sikorski został powołany na poprzednio zajmowane stanowisko wiceprezesa zarządu. O zmianach w zarządzie zadecydowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu 28 lutego 2024 r. Oprócz Grzegorza Onichimowskiego i Tomasza Sikorskiego w...

Więcej...

29 lutego 2024, 14:39

W 2024 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują ogłosić 19 postępowań na roboty budowlane przy inwestycjach w infrastrukturę przesyłową. Aby ułatwić potencjalnym wykonawcom planowanie wykorzystania swoich zasobów, PSE przygotowały listę postępowań wraz ze wstępnym harmonogram ich ogłaszania. Dokument ma charakter informacyjny i PSE S.A. zastrzegają sobie możliwość zmian terminów oraz zakresu rzeczowego. Zachęcamy do zapoznania się z planem oraz do...

Więcej...

29 lutego 2024, 09:08

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2025 ”, „ 2 kwartał 2025...

Więcej...

28 lutego 2024, 14:58

W nawiązaniu do Informacji OSP z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: Projekt Wymogów Ogólnego Stosowania NC RfG ) mając na uwadze zasady opisane w art. 7 ust. 3-8 ww. Rozporządzenia Komisji oraz prośby interesariuszy , PSE S.A. informuje o wydłużeniu procesu konsultacji do dnia 10 marca 2024 r . Prosimy o zgłaszanie uwag do Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC...

Więcej...

28 lutego 2024, 14:08

Przedstawiamy pierwszą część materiału szkoleniowego dotyczącego weryfikacji grafików mocy bilansujących, w której omówiono ogólne zasady weryfikacji grafików mocy bilansujących oraz uwarunkowania pracy jednostek grafikowych związane ze świadczeniem rezerwy utrzymania częstotliwości (FCR) oraz rezerwy odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (aFRR). Link do nagrania na kanale PSE w serwisie...

Więcej...

23 lutego 2024, 15:47

Stacja elektroenergetyczna Dunowo w pobliżu Koszalina zostanie rozbudowana. Polskie Sieci Elektroenergetyczne w piątek 23 lutego 2024 r. podpisały umowę z wykonawcą tej kluczowej dla północy kraju inwestycji. Za jej realizację będzie odpowiedzialna firma SPIE Elbud Gdańsk. Obecnie do stacji Dunowo doprowadzone są linie 400 kV ze stacji Słupsk oraz Morzyczyn w pobliżu Szczecina....

Więcej...

23 lutego 2024, 10:59

Przedstawiamy plan szkoleń przeznaczonych dla podmiotów zainteresowanych korzystaniem z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Tematyka szkoleń jest skorelowana z kolejnymi etapami wdrożenia CSIRE oraz uwzględnia potrzeby zgłoszone przez interesariuszy. Temat Termin Forma...

Więcej...

16 lutego 2024, 17:07

Przedstawiamy materiał szkoleniowy dotyczący zasad wyznaczania ceny energii bilansującej. Link do nagrania na kanale PSE w serwisie YouTube. Prezentacja wykorzystana w materiale szkoleniowym. W ciągu najbliższych dwóch tygodni PSE planują udostępnienie kolejnych materiałów szkoleniowych. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej pse.pl oraz do zapisania się do newslettera.

Więcej...

7 lutego 2024, 15:13

14 lutego 2024 r. OIRE zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zawarcie Umowy CSIRE. Na spotkaniu omówimy aspekty prawne związane z Umową CSIRE, opiszemy prawidłowy sposób wypełniania Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE, opowiemy o pełnomocnictwie do zawarcia Umowy CSIRE oraz postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie związane z procesem zawarcia Umowy...

Więcej...