Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

16 marca 2023, 12:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 2. kwartał roku dostaw 2024 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Jednocześnie informujemy, że aukcja dodatkowa na 3. kwartał roku...

Więcej...

16 marca 2023, 11:21

Bieżąca i przyszła współpraca energetyczna była tematem konferencji E23 PL for UA z udziałem polskich i ukraińskich spółek odpowiedzialnych za kluczową infrastrukturę energetyczną, służącą do przesyłania energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych. Spotkanie odbyło się 15 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki. Jednym z tematów rozmów była...

Więcej...

16 marca 2023, 08:48

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na 1. i 4. kwartał roku dostaw 2024 zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2024 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2024 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną...

Więcej...

16 marca 2023, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 rozpoczęły się o godzinie 8:00. Pełne harmonogramy aukcji dodatkowych znajdują się pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2024 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2024 https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2024 - Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2024 ...

Więcej...

1 marca 2023, 15:34

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają nabór do Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (IRP) na okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. Podmioty spełniające kryteria usługi IRP, określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie...

Więcej...

1 marca 2023, 09:37

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2028 – 14 grudnia 2023 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 – 14 marca 2024 r. ...

Więcej...

14 lutego 2023, 10:22

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE, dostępny jest tutaj .

Więcej...

7 lutego 2023, 11:40

Komitet Standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardowe Specyfikacje Techniczne dotyczące nowobudowanych linii napowietrznych 400 kV. Linia napowietrzna 400 kV (nr kodowy: PSE-SF.Linia 400kV.0 PL/2022v1) Przedmiotem zaktualizowanej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące nowobudowanych elektroenergetycznych jednotorowych oraz...

Więcej...

7 lutego 2023, 10:48

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych zaprojektuje i wdroży międzynarodowy koncern CGI. 27 stycznia została podpisana umowa w tej sprawie. PSE pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii, do którego obowiązków należy m.in. zbudowanie i uruchomienie CSIRE, wybrały firmę CGI w przetargu publicznym. CSIRE posłuży do gromadzenia, przechowywania i...

Więcej...

3 lutego 2023, 07:36

nych RP Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. będą współpracować z lotnictwem wojskowym przy wykonywaniu lotów przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE na potrzeby monitorowania infrastruktury krytycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 2 lutego w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie. W spotkaniu udział wzięli prezes PSE Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE Jarosław Brysiewicz oraz gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk,...

Więcej...

19 stycznia 2023, 11:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały umowy ramowe z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe. PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln zł. Umowy zawarto po zakończeniu dwóch postępowań. W pierwszym, o wartości prawie 15 mln zł, po raz pierwszy mogły wziąć udział firmy, które dotychczas nie zajmowały się infrastrukturą...

Więcej...

18 stycznia 2023, 16:24

OIRE udostępnił na stronie internetowej aktualizację specyfikacji plików migracyjnych JSON Lines oraz szablony Excel wraz z objaśnieniami. Dokumenty pozwalają uczestnikom migracji na przygotowanie danych inicjalnych do CSIRE oraz umożliwiają przeprowadzenie walidacji technicznych na etapie tworzenia plików migracyjnych. Format przekazywania danych w postaci szablonu Excel, jest możliwy do użycia w przypadku mniejszej niż 5000 liczby PP...

Więcej...

11 stycznia 2023, 16:48

W porozumieniu z Ministrem Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Eryk Kłossowski zakończy z dniem 12.01.2023 r. misję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Na stanowisko prezesa zarządu PSE S.A. został powołany dotychczasowy wiceprezes Tomasz Sikorski.

Więcej...

30 grudnia 2022, 15:56

W związku z prognozowaną wysoką generacją wiatrową oraz przewidywanym niskim zapotrzebowaniem odbiorców, w okresie od 30.12.2022 r. do 1.01.2023 r. OSP przewiduje potrzebę stosowania środków równoważenia bilansu KSE w postaci redukcji generacji farm wiatrowych. Aktualne prognozy bilansu KSE wskazują na konieczność dokonania redukcji na poziomie okresowo przekraczającym 5 GW. Faktyczny poziom redukcji będzie...

Więcej...

27 grudnia 2022, 12:46

Ze względu na niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji wiatrowej na terenie całego kraju w wysokości od 400 MW do 800 MW, w różnych godzinach doby 26 i 27 grudnia 2022 r. W okresie Bożego Narodzenia często dochodzi do splotu dwóch czynników – niskiego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz wysokiej generacji z farm wiatrowych. Taka sytuacja wystąpiła również w tym roku. Dla zachowania zdolności regulacyjnych KSE polecono...

Więcej...

15 grudnia 2022, 08:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2027 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

15 grudnia 2022, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2027 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2027 .

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:57

Operator Informacji Rynku Energii publikuje najnowszą wersję Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej. Dokumentację zaktualizowano w oparciu o: uwagi zgłoszone w procesie konsultacji IRIESP-OIRE uwagi zgłoszone w procesie konsultacji TSKB prace grup roboczych ds. procesów biznesowych i danych pomiarowych prace nad dokumentacją w ramach OIRE. TSKB wersja 5.3 zostały zaktualizowane m.in. w...

Więcej...

7 grudnia 2022, 12:30

nia br. MARI, PICASSO, TERRE i IGCC* to międzynarodowe projekty OSP mające na celu ustanowienie europejskich platform wymiany energii bilansującej: automatycznej i manualnej rezerwy odbudowy częstotliwości, jak również kompensowania niezbilansowań. Platformy te zwiększą efektywność bilansowania w Europie i integrują rynki energii. Ponadto promują wymianę energii bilansującej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego. W mechanizmie...

Więcej...

6 grudnia 2022, 09:27

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje na temat tzw. godzin szczytu. Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach. Określenie godzin szczytu ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. ...

Więcej...