Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

2 maja 2023, 11:32

Spółka Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego, zdecydowała o unieważnieniu postępowania na wybór wykonawcy kabla w ramach projektu Harmony Link. W konsekwencji tego również PSE unieważniły przetarg na budowę stacji konwerterowych w ramach tego projektu. Łączny koszt realizacji inwestycji, uwzględniający złożone oferty, wyniósłby ok. 1,6 mld euro i znacznie przekroczyłby jej budżet, szacowany na 680...

Więcej...

30 kwietnia 2023, 11:00

30 kwietnia 2023 r. w godzinach od 11 do około 16 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną jest wysoki potencjał produkcji energii elektrycznej źródeł OZE, przekraczający zapotrzebowanie o około 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W związku z tym, w celu równoważenia podaży i popytu w...

Więcej...

28 kwietnia 2023, 13:59

ACER 1 wydała decyzję nr 8/2023 z dnia 31 marca 2023 r. zatwierdzającą zmianę metody określającej regiony wyznaczania zdolności przesyłowych. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: Art. 5 ust. 2 lit b) i ust. 6 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 9 ust. 6 lit. b), art. 9 ust. 13...

Więcej...

25 kwietnia 2023, 09:44

Prezes URE 1 wydał decyzję nr DRR.WRE.744.24.2022.JPa2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. zatwierdzającą zmianę metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, art. 155 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 18:41

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną była wysoka produkcja energii przez źródła OZE przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w godz. 11-17 z powodu potrzeby redukcji generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 09:08

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej...

Więcej...

19 kwietnia 2023, 16:49

PSE S.A. przypomina, że w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (SDAC)został wyznaczony termin corocznych testów Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych z Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej. Celem planowanych testów, jest stworzenie dla wszystkich zaangażowanych stron, możliwości potwierdzenia, że są odpowiednio przygotowane do obsługi ww. Procesu Rezerwowego. Poniżej link do zaktualizowanego komunikatu JAO: SDAC Decoupling training session with Market...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 14:47

19 czerwca odbędzie się trzecie spotkanie Market Coupling Consultative Group (MCCG) - zarezerwuj datę. Agenda wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi spotkania zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Więcej...

7 kwietnia 2023, 13:43

Zgodnie z opublikowaną instrukcją IRIESP-OIRE każdy uczestnik migracji jest zobowiązany zarejestrować się w Portalu Obsługi Migracji lub przedłożyć oświadczenie (na formularzu rejestracji ) do 30 czerwca 2023 r. W związku z powyższym, OIRE publikuje informacje dotyczące procesu migracji inicjalnej CSIRE oraz niezbędne dokumenty , umożliwiające rejestrację i aktywację kont do Portalu...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 11:13

ACER 1 wydała decyzję nr 07/2023 z dnia 22 marca 2023 r. zatwierdzającą metodę podziału kosztów zapewniania gwarantowania i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe 2 . PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: Art. 5 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust. 5, art. 4 ust. 6 lit. g), art. 4...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 10:24

OIRE informuje, że 6 kwietnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził „Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 08:04

ACER 1 wydała decyzję nr 5/2023 z dnia 22 marca 2023 r. zatwierdzającą wymagania dotyczące wspólnej platformy alokacji oraz metodę podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: Art. 5 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust. 5, art. 4...

Więcej...

4 kwietnia 2023, 10:48

OIRE opublikował zaktualizowaną dokumentację Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB). Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania TSKB do Standardów Wymiany Informacji (SWI), będących przedmiotem postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia IRiESP-OIRE, w tym SWI, przez Prezesa URE. Zaktualizowane TSKB zawierają najistotniejsze elementy usunięte z SWI, w...

Więcej...

31 marca 2023, 08:33

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły kluczowy etap prac budowlanych nowej linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Z końcem marca stanęły ostatnie z blisko 200 słupów linii, na których zawisło ponad 1300 km przewodów. Do budowy użyto około 6000 ton stali i 10 000 m sześc. betonu. Obecnie na linii trwają próby napięciowe. Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej...

Więcej...

28 marca 2023, 12:42

ACER 1 wydała decyzję nr 6/2023 z dnia 22 marca 2023 r. zatwierdzającą zmianę metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: Art. 5 ust.2 lit b) Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust.5, art. 4 ust. 6 lit. e), art. 4...

Więcej...

23 marca 2023, 10:25

Drobne gesty mają duże znaczenie, także przy oszczędzaniu energii elektrycznej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniły aplikację mobilną Energetyczny Kompas, która pomoże w planowaniu używania urządzeń w taki sposób, by było to najbardziej korzystne dla systemu elektroenergetycznego oraz środowiska. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej pozwoli także na zmniejszenie rachunków za prąd. ...

Więcej...

20 marca 2023, 14:05

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024, przeprowadzonych w dniu 16 marca 2023 r., zgodnie z art. 29 ustawy....

Więcej...

16 marca 2023, 13:34

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2024 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2024 zakończyła się w rundzie 5. Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2024 zakończyła się w rundzie 6. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2024 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38...

Więcej...

16 marca 2023, 12:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 2. kwartał roku dostaw 2024 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Jednocześnie informujemy, że aukcja dodatkowa na 3. kwartał roku...

Więcej...

16 marca 2023, 11:21

Bieżąca i przyszła współpraca energetyczna była tematem konferencji E23 PL for UA z udziałem polskich i ukraińskich spółek odpowiedzialnych za kluczową infrastrukturę energetyczną, służącą do przesyłania energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych. Spotkanie odbyło się 15 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki. Jednym z tematów rozmów była...

Więcej...