Aktualności

26 marca 2007, 00:00

W sobotę, 24 marca br., około godziny 17:00 wybuchł pożar na stacji elektroenergetycznej Płock, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie transformatora 400/110 kV. Sprawnie przeprowadzona akcja doprowadziła do ugaszenia pożaru o godzinie 19:30. Nie doszło do żadnych przerw w dostawach energii elektrycznej. W dniu dzisiejszym została powołana komisja awaryjna, której zadaniem będzie ustalenie przyczyn pożaru i zakresu uszkodzeń...

Więcej...

23 lutego 2007, 00:00

006\" Uprzejmie informujemy, że Pani Stefania Kasprzyk, Prezes PSE-Operator S.A. została wyróżniona przez Electric Power Research Institute (EPRI) nagrodą \"Product Championship Award 2006\". Nagroda dla Pani Prezes została przyznana za aktywne poparcie dla wdrażania projektu Szybkiej Symulacji i Modelowania Systemu (T-FSM). Wyróżnienie to jest znaczące, ponieważ przyznawane jest przez EPRI, ale decyzję o jego przyznaniu podejmują przedsiębiorstwa...

Więcej...

21 lutego 2007, 00:00

Publikujemy tłumaczenie opracowanego przez UCTE - Raportu końcowego z awarii systemowej w dniu 4 listopada 2006r. Dokument Final Report on the disturbance of 4 November 2006 w wersji oryginalnej dostepny jest na oficjalnej stronie UCTE www.ucte.org pod adresem http://www.ucte.org/publications/library/e_default_2007.asp

Więcej...

23 stycznia 2007, 00:00

Trwają intensywne prace w elektroenergetycznej sieci przesyłowej nad usuwaniem skutków huraganu, który przeszedł przez Polskę 18 i 19 stycznia 2007 roku. Szczególnie trudna sytuacja była na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia (w tym także na terenie aglomeracji). Obecnie wyłączonych jest jeszcze 9 linii przesyłowych 220 i 400 kV. W większości wyłączenia spowodowane są uszkodzeniem słupów. PSE-Operator S.A. zakłada, że najpóźniej do końca bieżącego miesiąca...

Więcej...

28 grudnia 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2006 r. odbyło się NWZA Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna w Warszawie podczas którego została podjęta Uchwała stanowiąca rozwiązanie kapitału rezerwowego spółki celem wypłaty dywidendy za rok 2005 na rzecz jedynego akcjonariusza - Skarbu Państwa. Dywidenda zostanie wypłacona w postaci rzeczowej, w formie przeniesienia przez PSE SA na Skarb Państwa, w...

Więcej...

11 grudnia 2006, 00:00

kcjonalnej Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych dokument \"Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna umieszczona jest w dziale Dla klienta » Dokumenty do pobrania » Standardy sieci przesyłowej Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej...

Więcej...

1 grudnia 2006, 00:00

W dniu 18 października 2006 roku w Bratysławie członkowie grupy CENTREL jednomyślnie podjęli decyzję o zakończeniu działalności stowarzyszenia z dniem 31 grudnia br. CENTREL został założony 11 października 1992 roku przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne z Czech, Węgier, Polski i Słowacji (CEZ, MVM, PSE, SE) w celu synchronicznego przyłączenia systemów elektroenergetycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej...

Więcej...

17 listopada 2006, 00:00

Komisja Europejska przyjęła 9 listopada 2006 r. zmodyfikowane wytyczne dotyczące zarządzania transgraniczną wymianą energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Wytyczne stanowią załącznik do Rozporządzenia 1228/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i wchodzą w życie 20 dni po opublikowaniu w oficjalnym biuletynie. Zawierają szereg zasad, których celem jest efektywne wykorzystanie europejskiej sieci elektroenergetycznej, z...

Więcej...

7 listopada 2006, 00:00

O godzinie 22:10 miało miejsce poważne zakłócenie w połączonych systemach UCTE, które było zainicjowane w północnej części systemu niemieckiego (w obszarze regulacyjnym E.ON Netz). Zakłócenie to doprowadziło do podziału systemu niemieckiego, a w dalszej kolejności podziału systemów UCTE na trzy części (zgodnie z rysunkiem 1).W poszczególnych częściach wystąpiło niezbilansowanie mocy, i tak: w części północno-wschodniej , w której znalazł się system polski wystąpiła znaczna...

Więcej...

6 listopada 2006, 00:00

Publikujemy przetłumaczoną wersję wstępnej informacji nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonej wczoraj w późnych godzinach wieczornych przez UCTE na stronie www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org PRESS RELEASE Contact: Marcel.Bial@ucte.org Ostatniej...

Więcej...

3 listopada 2006, 00:00

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym poniżej stanowiskiem PSE-Operator S.A. wobec Zarysu Wstępnego Raportu z prac Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006. Dokumenty do pobrania: Stanowisko...

Więcej...

19 września 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 259/74/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 14 września 2006 r. na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 19 września 2006 zostały opublikowane Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej: \"Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV\". \"Sygnały przesyłane między elektrownią,...

Więcej...

11 sierpnia 2006, 00:00

W dniu święta wszystkich Energetyków, tych nisko- i wysokonapięciowych, pracujących \"pod napięciem\" oraz głoszących poglądy \"pod prąd\" - życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, życzliwości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

2 sierpnia 2006, 00:00

List przewodni Pani Prezes Stefanii Kasprzyk: Warszawa, 2 sierpnia 2006 Szanowni Państwo, Jako osoba odpowiedzialna za operacyjne bezpieczeństwo i stabilną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) mam obowiązek ustosunkować się do artykułu p. Agnieszki Berger pt. \"Kryzys na życzenie\", który ukazał się w Pulsie Biznesu 31 lipca br. Z treści artykułu wynika, że Pan Profesor Władysław Mielczarski uważa, że za występujące ostatnio...

Więcej...

28 lipca 2006, 00:00

W nawiązaniu do poprzedniego listu z dnia 1 czerwca 2005 roku, dostępnego na stronie PSE-Operator, dotyczącego opublikowania przez UCTE pierwszych części Instrukcji pracy systemów połączonych (ang. Operation Handbook) niniejszym pragnę Państwa poinformować o postępie w pracach nad tzw. pakietem bezpieczeństwa UCTE. Na projekt pakietu bezpieczeństwa składają się trzy zasadnicze elementy:...

Więcej...

12 lipca 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że utrzymująca się na terenie całego kraju fala upałów powoduje znaczne utrudnienia w pracy sieci elektroenergetycznej i elektrowni.Szczególnym zagrożeniem dla możliwości pokrycia krajowego bilansu mocy jest rosnąca wielkość ubytków mocy dyspozycyjnej w elektrowniach, spowodowana wysokimi temperaturami jak również brakiem dostatecznej ilości wody chłodzącej. Dla...

Więcej...

26 czerwca 2006, 00:00

Informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wystąpił stan zakłóceniowy w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w północno-wschodniej jego części. O przyczynach awarii poinformujemy po przeprowadzeniu analiz niezbędnych do jej wyjaśnienia. W załączeniu podajemy komunikat prasowy w tej sprawie.W dniu dzisiejszym o godzinie 13:09 wystąpiło zakłócenie w pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

30 maja 2006, 00:00

Inormujemy, że został opublikowany Raport z realizacji Programu Zgodności za rok 2005.Raport ten został przyjęty przez Zarząd PSE-Operator S.A. w dniu 17 marca 2006 (uchwała 69/21/2006) oraz został przesłany do Urzędu Regulacji Energetyki. URE opublikował raport w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki, Nr 14 (480) z dnia 31 marca 2006. ...

Więcej...

29 maja 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że począwszy od doby handlowej 1 czerwca 2006 roku procesy rynku bilansującego będą wykonywane zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku. Przedmiotowa IRiESP jest dostępna na stronie internetowej PSE-Operator S.A., pod adresem: www.pse.pl .W szczególności należy zwrócić uwagę, że procesy zgłaszania danych handlowych i...

Więcej...

25 maja 2006, 15:56

Informujemy, że została zaktualizowana roczna prognoza zdolności przesyłowych na okres od lipca do grudnia 2006 roku.

Więcej...