Aktualności

2 stycznia 2011, 00:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 stycznia 2011 roku zmarła Pani Stefania Kasprzyk Prezes, Dyrektor wieloletni Pracownik PSE Operator S.A. Była wspaniałym Człowiekiem, Przełożonym, Przyjacielem i Koleżanką. Całym swoim życiem zawodowym i postawą zasługiwała na wielki szacunek i uznanie nas wszystkich. To wielka strata dla całej branży elektroenergetycznej i wszystkich...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z uruchomieniem 1 grudnia 2010 r. rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej, w tym mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło procedurę rejestracji użytkowników.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Alokacji zdolności przesyłowych .

Więcej...

24 listopada 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że CAO rozpoczyna rejestrację uczestników aukcji rocznej w dniu 24.11.2010 r. Zdolności przesyłowe oferowane przez operatorów systemów przesyłowych w aukcji rocznej 2011 będą opublikowane w dniu 30.11.2010. Oferty w aukcji rocznej będą przyjmowane do 07.12.2010 r. do godz. 12:00. Wyniki aukcji rocznej będą opublikowane w dniu 08.12.2010 r. o godz. 15:00. Zdolności przesyłowe oferowane w aukcji miesięcznej na styczeń 2011 r. będą opublikowane 09.12.2010 r. Oferty w aukcji miesięcznej na styczeń będą...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

4 listopada przedstawiciele PSE Operator S.A. uczestniczyli na zaproszenie mieszkańców wsi Szczodre (gm. Długołęka) w spotkaniu dotyczącym trasy i uwarunkowań technicznych linii 400 kV Pasikurowice — Wrocław. Linia ta jest częścią budowanego pierścienia energetycznego metropolii wrocławskiej. Wybudowane zostało już 19 spośród 45 kilometrów całej trasy, od stacji Pasikurowice do Odry. Linia 400 kV na słupach rurowych...

Więcej...

26 października 2010, 15:07

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 października 2010r. obowiązki rzecznika prasowego Spółki pełni Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej p. Piotr Uhma. Zainteresowane redakcje zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 022 242 19 24) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej piotr.uhma@pse-operator.pl

Więcej...

15 października 2010, 15:18

W dniu 14 października 2010 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pani Prezes Stefania Kasprzyk została odwołana ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. z dniem 15 października 2010 roku. Ze składu Zarządu odwołany został również p. Wiceprezes Ryszard Pacławski. Jednocześnie NWZ powołało p. Henryka Majchrzaka na Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A..

Więcej...

9 września 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z niezależną od PSE Operator S.A. zmianą terminu wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej, tj. przesunięciem tego terminu z 1 października 2010 roku na 1 grudnia 2010 roku, uległ również przesunięciu termin wprowadzenia Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin obowiązywania Standardów technicznych WIRE wer. 11.0 został...

Więcej...

4 sierpnia 2010, 13:29

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana nowa wersja specyfikacji funkcjonalnej "Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV" ...

Więcej...

18 czerwca 2010, 16:01

Podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji branży energetycznej z cyklu „Odpowiedzialna energia" zorganizowanej w Warszawie pod patronatem Ministra Gospodarki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. dołączyły do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce”. Deklaracja jest dobrowolnym zobowiązaniem najważniejszych i największych...

Więcej...

31 maja 2010, 00:00

Informujemy, iż został opublikowany wyciąg z Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025.

Więcej...

26 kwietnia 2010, 00:00

W marcu tego roku polski i szwedzki operator systemu przesyłowego - PSE Operator i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem, w możliwie najkrótszym terminie, rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia stałoprądowego SwePol Link (tj. kabla prądu stałego 600 MW, łączącego systemy Polski i Szwecji). Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace są przez nich nadzorowane. Ważnym...

Więcej...

30 marca 2010, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych. Podpisanie umowy przyłączeniowej odbyło się w siedzibie...

Więcej...

22 marca 2010, 00:00

Rada Nadzorcza PSE Operator S.A. informuje, iż Uchwałą nr 8/II/2010 z dnia 22 marca 2010r. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów na stanowiska: 1) Prezesa Zarządu, 2) Członka Zarządu ds. Majątkowych i Finansowych, 3) Członka Zarządu ds. Infrastruktury, 4) Członka Zarządu ds. Procesów Operacyjnych, 5) Członka Zarządu ds. Komunikacji Korporacyjnej Spółki Polskie Sieci...

Więcej...

19 marca 2010, 15:20

Informujemy, iż w dniu 18 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. p. Jacka Czajkę, p. Grzegorza Barszcz, p. Wojciecha Myśleckiego oraz p. Tadeusza Maćkałę. W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzą: p. Edward Słoma, p. Tomasz Dąbrowski oraz p. Zdzisław Muras.

Więcej...

10 marca 2010, 00:00

PSE Operator S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw, zamieszczone na stronie internetowej wzorce nowych Wniosków o określenie warunków przyłączenia: (i) instalacji farmy wiatrowej, (ii) wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci (z wyłączeniem farm wiatrowych), (iii) odbiorczych urządzeń...

Więcej...

22 lutego 2010, 00:00

Dr inż. Grzegorz Błajszczak, pracownik Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. otrzymał nagrodę Electric Power Research Institute (EPRI). Wyróżnienie zostało przyznane za prace nad projektem poświęconym identyfikacji obszarów zagrożonych niestabilnością napięciową w wyniku przepływów mocy biernej. Stworzone rozwiązanie będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zasilania i...

Więcej...

30 grudnia 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/10/2009, od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie ulegną okna czasowe przesyłania dokumentów DGMB.Zmiana polega na wydłużeniu procesu pozyskiwania danych...

Więcej...

29 grudnia 2009, 00:00

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-67(20)/2009/4988/VI/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010 r.Decyzja ta została w dniu 23 grudnia 2009 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 106/2009 (789). Ww. decyzja uwzględnia fakt, iż w dniu 17...

Więcej...

17 grudnia 2009, 00:00

Zgodnie ze wstępną prognozą Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. krajowe zużycie energii elektrycznej w 2010 roku wzrośnie co najwyżej o około 1 procent w porównaniu do roku 2009. Prognoza ta zostanie zweryfikowana w kwietniu 2010 roku, kiedy będą znane dane operatywne o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach nowego roku. \"Według analiz PSE Operator spadek krajowego zużycia energii...

Więcej...

24 listopada 2009, 00:00

Zgodnie z decyzją z 20 spotkania Implementation Group ERGEG, Operatorzy Systemów Przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zostali zobowiązani do zorganizowania aukcji zdolności przesyłowych w okresie od 1 stycznia 2010 do czasu wprowadzenia nowej metody alokacji Flow Based Allocation (tzw. faza “interim”) w taki sposób, aby kanały komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku a Biurem Aukcyjnym CAO oraz pozostałe...

Więcej...