Aktualności

12 grudnia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. jako Biuro Przetargów przeprowadził w dniach 5 grudnia 2011 r. — 12 grudnia 2011 r. jednostronny przetarg kwartalny na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na okres rezerwacji od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Przetarg został otwarty dla Uczestników w dniu 5 grudnia 2011 r. W przetargu na I kwartał 2012 r. PSE Operator S.A. udostępnił zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO - PSEO w wysokości 220 MW. W dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces...

Więcej...

9 grudnia 2011, 00:00

ia 2011 r. W związku z publikacją w Spiegel Online z dnia 4.12.2011 r. informacji o planach polskiego operatora systemu przesyłowego mogących skutkować zagrożeniem dla niemieckiej energetyki odnawialnej, PSE Operator oświadcza, że instalacja przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej w żadnym zakresie nie jest skierowana przeciwko rozwojowi energetyki odnawialnej w Niemczech. Wręcz przeciwnie, będzie ona wspierać bezpieczną realizację przepływów energii z tych źródeł....

Więcej...

30 listopada 2011, 10:33

Zapraszamy do wypełnienia ankiety określającej zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych. Dokumenty do pobrania: Ankieta (pdf) ...

Więcej...

22 listopada 2011, 00:00

lsce" PSE Operator wyraża podziękowania wszystkim uczestnikom seminarium, które odbyło się w naszej siedzibie w dniu 16 listopada 2011 roku. W szczególności dziękujemy za uwagi, komentarze i propozycje, które przyczynią się do wypracowania dobrych i skutecznych rozwiązań pozwalających odbiorcom i przedsiębiorstwom obrotu na składanie na rynku bilansującym ofert redukcji obciążenia. Załączamy prezentacje, które zostały przedstawione podczas...

Więcej...

4 listopada 2011, 00:00

nych" PSE Operator S.A. uprzejmie informuje, że w zakładce dokumenty zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w "Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

28 października 2011, 00:00

ENTSO-E zaprasza na warsztaty regionalne na temat stanu przygotowań do następnej edycji Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (TYNDP) i Regionalnych Planów Inwestycyjnych 2012 (RgIP 2012), które odbędą się w okresie od 29 listopada do 15 grudnia 2011 roku. Dokumenty te mają być opublikowane w czerwcu 2012 roku. Warsztaty będą koncentrować się na zaprezentowaniu metodyki tworzenia TYNDP i RgIP 2012 oraz wstępnych wyników analiz przeprowadzonych na poziomie regionalnym. Celem tych...

Więcej...

28 października 2011, 00:00

PSE Operator S.A. w ramach projektu Smart Grid realizuje zadanie, którego celem jest ocena możliwości i zasadności wdrożenia na rynku bilansującym zmian, umożliwiających odbiorcom aktywny udział w bilansowaniu zasobów systemu na rynku bilansującym, poprzez składanie ofert redukcji obciążenia. Zgodnie z opracowaną koncepcją wprowadzenia tych zmian, konieczna jest ocena zainteresowania dużych odbiorców i spółek obrotu proponowanymi rozwiązaniami. W związku z tym PSE...

Więcej...

28 października 2011, 00:00

W dniu 28.10.2011 r. biuro aukcyjne CAO — Central Allocation Office ( www.central-ao.com ) opublikowało zasady skoordynowanych aukcji w regionie CEE na 2012 r. Link do zasad aukcji w wersji PDF : www.central-ao.com Link do komunikatu CAO : www.central-ao.com

Więcej...

21 października 2011, 00:00

PSE Operator informuje, że od dnia 16 października 2011 r. jest realizowany przesył energii elektrycznej z Ukrainy do Polski połączeniem 220 kV Zamość — Dobrotwór. Realizacja przesyłu odbywa się zgodnie z przeprowadzonym przetargiem kwartalnym na udostępnienie zdolności przesyłowych tego połączenia, rozstrzygniętym dnia 7 października 2011 r. Wielkość przesyłu na połączeniu wynosi od 145 do 215 MW....

Więcej...

15 lipca 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 14 lipca 20 11r. na stronie internetowej http://www.pse.pl/ zostały opublikowane Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD wersja 1.4. Dokument jest wynikiem prac zespołu PTPiREE. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

4 lipca 2011, 00:00

28 czerwca br. Walne Zgromadzenie ENTSO-E wybrało władze drugiej dwuletniej kadencji. Uwzględniając potrzebę kontynuacji w ważnym dla organizacji okresie po wejściu w życie 3-ego Pakietu Energetycznego Walne Zgromadzenie ENTSO-E postanowiło wprowadzić jedynie nieznaczne zmiany w składzie swoich władz. W ścisłym kierownictwie organizacji pozostali: Prezydent: Daniel Dobbeni z Elia TSO Group (Belgia) oraz Wiceprezydent: Jukka Ruusunen z Fingrid (Finlandia); Prezes Zarządu:...

Więcej...

31 maja 2011, 15:17

31 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie PSE Operator podpisał wraz z przedstawicielami administracji rządowej oraz władzami samorządowymi Warmii i Mazur list intencyjny dotyczący budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. List podpisali prezes zarządu PSE Operator Henryk Majchrzak, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, zarząd województwa warmińsko-mazurskiego...

Więcej...

4 maja 2011, 00:00

W dniu 29 kwietnia 2011 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pan Jerzy Andruszkiewicz - Członek Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. został odwołany ze składu Zarządu.

Więcej...

30 marca 2011, 13:52

W dniu 30 marca 2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego. List podpisali Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego oraz Członka Zarządu Województwa Pana Jacka Piorunka, a także starostowie i wicestarostowie 8 powiatów na...

Więcej...

3 marca 2011, 13:46

Informujemy, że na stronie PSE Operator zostały zamieszczone standardowe specyfikacje techniczne dla układów EAZ. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

3 lutego 2011, 00:00

2 lutego 2011 roku w siedzibie PSE Operator SA odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki z prezesem zarządu PSE Operator SA Henrykiem Majchrzakiem. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki, poseł Andrzej Czerwiński oraz kilkunastu członków tego Zespołu wysłuchali prezentacji prezesa Henryka Majchrzaka na temat zamierzeń inwestycyjnych PSE Operator...

Więcej...

31 stycznia 2011, 00:00

W dniu 28 stycznia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało Panią Marzenę Myszkowską, Pana Kazimierza Franciszka Kułagę oraz Pana Grzegorza Tomasika na Członków Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.. Aktualny skład Zarządu III kadencji:

Więcej...

13 stycznia 2011, 00:00

Dnia 13 stycznia 2011 roku w siedzibie PSE Operator S.A. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przez PSE Operator S.A. i PGE Dystrybucja S.A. W chwili obecnej umowa ta jest największą umową przychodową PSE Operator S.A. Podpisanie dokumentu jest konsekwencją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.S.H., ośmiu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., PGE...

Więcej...

4 stycznia 2011, 00:00

Pogrzeb zmarłej w dniu 2 stycznia Pani Prezes Stefanii Kasprzyk rozpocznie się w środę 12 stycznia na cmentarzu komunalnym w Poznaniu - Miłostowie o godzinie 12:45 .

Więcej...

3 stycznia 2011, 13:14

Jutro o godz. 8:00 w Parafii Św. Elżbiety w Powsinie (ul. Przyczółkowa 29) odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłej w dniu 2 stycznia 2011r. Pani Prezes Stefanii Kasprzyk. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Nabożeństwie.

Więcej...