Aktualności

5 listopada 2013, 00:00

5 listopada 2013 r. PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na budowę linii 400 kV Żydowo Kierzkowo — Słupsk, budowę stacji Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją (auto)transformatora 220/110 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Krzysztof Ksyta -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: pełnomocnik — LiXiao. W uroczystości wziął udział także Wiceprezes Pinggao Group, dyrektor generalny ds....

Więcej...

7 października 2013, 00:00

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania miała miejsce 4 października br. podczas Pierwszego Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prezes Zarządu PSE, Henryk Majchrzak odebrał Certyfikat z rąk przedstawiciela British Standards Institution (BSI). Certyfikat nr BCMS 600725 w zakresie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych...

Więcej...

2 września 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zmieniają znak graficzny. Nowy logotyp jest nowoczesny, prosty i wpisuje się w światowe tendencje komunikacji wizualnej. Zmieniające się otoczenie oraz dynamiczny rozwój wszystkich obszarów działalności PSE wpłynęły na decyzję o unowocześnieniu identyfikacji wizualnej Spółki. Celem nowego logo jest nie tylko lepsza rozpoznawalność marki, ale — przede wszystkim -...

Więcej...

26 sierpnia 2013, 14:11

Zgodnie z podpisanym 11 lipca br. Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, Komitet Sterujący 5M MC składający się z przedstawicieli urzedów regulacyjnych (ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA), operatorów systemów przesyłowych (ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR) oraz giełd energii (OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM) z Czech, Słowacji, Wegier,...

Więcej...

20 sierpnia 2013, 00:00

W związku z powzięciem informacji o przesyłaniu do szkół i innych instytucji fałszywych faktur za przesył energii elektrycznej, wystawianych pod szyldem Polskich Sieci Elektroenergetycznych informujemy, że PSE SA nie wystawiają faktur za usługę przesyłu energii elektrycznej podmiotom przyłączonym do sieci niskiego i średniego napięcia . Opłata za przesył zazwyczaj jest...

Więcej...

6 sierpnia 2013, 11:25

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., PGE Dystrybucja S. A. i RWE Stoen Operator Sp. z o. o. podpisały 29 lipca 2013 r. List Intencyjny dotyczący współpracy operatorskiej przy realizacji Projektu, którego głównym celem jest rozwój sieci, który wpłynie na poprawę niezawodności zasilania Klientów w aglomeracji warszawskiej oraz ograniczenie kosztów świadczenia usług systemowych dla mieszkańców Warszawy. W ramach Projektu, w pierwszej kolejności, zostanie...

Więcej...

24 lipca 2013, 00:00

Aktywna działalność PSE w obszarze nowych inwestycji w infrastrukturę przesyłową została doceniona - Polskie Sieci Elektroenergetyczne są jednym z liderów Raportu na temat polskiego rynku inwestycji przemysłowych przygotowanego przez redakcję portalu Kompasinwestycji.pl . Raport opublikowano na łamach magazynu "Builder". Polskie Sieci Elektroenergetyczne znalazły się na...

Więcej...

17 lipca 2013, 00:00

Komitet Sterujący 5M MC - Projektu przyłączenia rynków Polski i Rumunii do mechanizmu Market Coupling CZ-SK-HU - ogłasza publiczne konsultacje. Odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania należy udzielić poprzez załączony formularz i przesłać na adres e-mail: GCTsurvey@tge.pl do dnia 24 lipca br . Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

12 lipca 2013, 00:00

PSE S.A. informuje, że 2 sierpnia 2013 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbyły się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania (ang. Network Code on Electricity Balancing — NC EB) . Celem warsztatów było przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu i omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie, a tym samym ułatwienie polskim uczestnikom rynku...

Więcej...

24 czerwca 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że w dniach 19-21 czerwca 2013 r. wystąpiło rekordowe w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zapotrzebowanie na moc elektryczną dla okresu letniego. W rannym szczycie obciążenia wyniosło ono odpowiednio: 19 czerwca br. - 21 244 MW 20 czerwca br. - 21 301 MW 21 czerwca br. - 21 601 MW Mimo tak dużego obciążenia występującego...

Więcej...

20 czerwca 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 19 czerwca br. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną dla okresu letniego. W rannym szczycie obciążenia wyniosło ono 21 244 MW. Mimo tak dużego obciążenia wynikającego m.in. z bardzo wysokich temperatur w południowej części Polski, Krajowy System Elektroenergetyczny pracował poprawnie. Nie odnotowano ograniczeń w...

Więcej...

4 czerwca 2013, 00:00

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr PEE/272-ZTO/4988/W/DRE/2013/BT z dnia 28 maja 2013 roku, przedłużył Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. termin ważności koncesji na przesyłanie energii elektrycznej, na okres do dnia 31 grudnia 2030 roku. Przy ustalaniu okresu obowiązywania koncesji, Prezes URE uwzględnił horyzont czasowy „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, w którym określono prognozy rozwoju sytuacji...

Więcej...

4 kwietnia 2013, 00:00

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy o współpracy z polskimi wyższymi uczelniami technicznymi w zakresie realizacji Programu Promocji Młodych Talentów. 4 kwietnia 2013 roku do programu przystąpiły Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska oraz Politechnika Śląska. W spotkaniu z Zarządem PSE udział wzięli, ze strony Politechniki Warszawskiej: dr hab. inż. Lech Grzesiak, dziekan wydziału...

Więcej...

15 lutego 2013, 00:00

itwa 15 lutego br. w miejscowości Vaizgakiemis na Litwie, przedstawiciele litewskiego operatora sieci przesyłowej Litgrid oraz firma ABB podpisali umowę na budowę w miejscowości Alytus stacji przekształtnikowej prądu stałego wraz z rozdzielnią 400kV — kluczowego po stronie litewskiej elementu budowanego połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Stacja przekształtnikowa prądu stałego wraz z rozdzielnią 400kV zostanie...

Więcej...

30 stycznia 2013, 17:57

ling" 28 stycznia 2013 r. przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych, operatorzy systemu przesyłowego i giełdy / operatorzy rynków energii Czech, Słowacji, Węgier, Polski i Rumunii spotkali się w Budapeszcie aby uzgodnić rozpoczęcie współpracy strukturalnej, której celem jest zbadanie możliwości i przygotowanie do integracji rynków dnia następnego energii elektrycznej pięciu krajów. Od czasu uruchomienia we wrześniu 2012 r., mechanizm Market Coupling łączący rynki Czech, Słowacji i...

Więcej...

29 stycznia 2013, 00:00

Od 1 lutego 2013 stanowisko Prezesa Zarządu polsko-litewskiej spółki LitPol Link obejmie Arturas Vilimas. Wyboru nowego Prezesa dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu 23.01.20013 r. Spółka LitPol Link została utworzona w 2008 roku w celu koordynacji prac przygotowawczych do realizacji projektu budowy połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Dotychczasowy Prezes...

Więcej...

2 stycznia 2013, 00:00

31 grudnia 2012 roku PSE Operator podpisał z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu "Budowa stacji Stanisławów — część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska — Litwa", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umowy to efekt pozytywnej decyzji wydanej przez Komisję Europejską 19 grudnia 2012 w sprawie pomocy publicznej dla spółki na budowę stacji...

Więcej...

22 grudnia 2012, 00:00

Polski i niemiecki operator systemu przesyłowego podpisały umowę dotyczącą zastosowania Wirtualnego Przesuwnika Fazowego oraz list intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji związanej z budową przesuwników fazowych na obu liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami. Umowa dotycząca wirtualnego przesuwnika fazowego reguluje wzajemne działania operatorów w  celu ograniczenia nieplanowanych przepływów mocy do systemu polskiego z systemu niemieckiego. Mechanizm Wirtualnego Przesuwnika...

Więcej...

2 października 2012, 00:00

Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz ENERGA Invest S.A. podpisały dzisiaj umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej elektrowni gazowo-parowej, realizowanej przez Grupę ENERGA w Grudziądzu. Umowa gwarantująca przyłączenie nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej, to istotny etap w realizacji tej inwestycji. Zakłada się, że przyłączenie elektrowni nastąpi do rozbudowanej stacji...

Więcej...

27 września 2012, 00:00

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 r. Rada Nadzorcza PSE Operator zatwierdziła Plan Zamierzeń Inwestycyjnych, który stanowi integrację działań związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej w horyzoncie średniookresowym (pięcioletnim). Celem opracowania PZI jest usystematyzowanie działań w zakresie rzeczowym, czasowym i finansowym w celu stworzenia warunków dla przygotowania Planu inwestycji...

Więcej...