Aktualności

25 lutego 2009, 11:15

Ogłoszenie o przetargu niepublicznym, nieograniczonym na \"Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Świebodzice, Ząbkowice, Boguszów, Cieplice, Komorowie, Aniołów do montażu systemów ochrony technicznej\". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 grudnia 2008, 00:00

Prezesi zarządów 42 europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych z 34 krajów spotkali się 19 grudnia w Brukseli, aby powołać do życia nowe stowarzyszenie - Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). Wydarzenie to stanowi istotny krok dla środowiska operatów i ich uczestnictwa w niezawodnych i efektywnych paneuropejskich i regionalnych rynkach przed...

Więcej...

21 listopada 2008, 14:55

W dniu 20 listopada 2008 roku, Rada Nadzorcza Spółki PSE-Operator S.A. wybrała ze swego grona Pana Jacka Czajkę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Grzegorza Barszcza na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Więcej...

14 listopada 2008, 10:52

Pani Stefania Kasprzyk, Prezes Zarządu PSE-Operator S.A., otrzymała dziś tytuł profesora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia ta doceniła wkład pani Stefanii Kasprzyk w zainicjowanie i rozwój na szeroką skalę współpracy polskiego środowiska naukowego z przemysłem elektroenergetycznym.Tytuł profesora honorowego jest także wyróżnieniem za całokształt działań pani Stefanii Kasprzyk na rzecz bezpieczeństwa...

Więcej...

30 października 2008, 00:00

PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała linie wschodnie PSE-Operator W dniu 30 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała PSE-Operator S.A., operatorowi systemu przesyłowego, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarbu Państwa, trzy linie elektroenergetyczne najwyższych napięć relacji (tzw. \"linie wschodnie\"): SE Widełka (Rzeszów) - granica Państwa z Ukrainą (kierunek Chmielnicka) - linia 750kV, SE...

Więcej...

6 października 2008, 00:00

Publikujemy materiały ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP, które odbyło się w dniu 3 października 2008 roku, w siedzibie PSE-Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

13 sierpnia 2008, 00:00

Wszystkim korzystającym z naszego serwisu oraz wszystkim pracującym na rzecz polskiej energetyki z okazji Dnia Energetyka życzymy satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym oraz zadowolenia ze współpracy z nami. Zarząd i Pracownicy PSE-Operator S.A.

Więcej...

11 sierpnia 2008, 00:00

W dniu 6 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PSE-Operator S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość 100% akcji Spółek Obszarowych tj.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne-CENTRUM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-WSCHÓD S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-POŁUDNIE S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-ZACHÓD S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-PÓŁNOC S.A. W imieniu Skarbu Państwa przewodniczącym NZW był pan minister Jan Bury....

Więcej...

4 sierpnia 2008, 00:00

Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. w dniu 1 sierpnia br. powołała do składu Zarządu Spółki p. Ryszarda Pacławskiego na członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, któremu powierzone zostały obowiązki w obszarze komunikacji korporacyjnej.

Więcej...

18 lipca 2008, 00:00

17 lipca br. ośmiu operatorów systemów przesylowych podpisało Akt Założycielski wspólnego Biura Aukcyjnego dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W celu przyspieszenia procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej obszar Europy został podzielony na 7 rynków regionalnych. Region Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe) obejmuje część Niemiec, Austrię, Polskę, Czechy, Słowenię, Węgry i Słowację. Na jego obszarze działa 8 operatorów systemów...

Więcej...

4 czerwca 2008, 00:00

W dniu wczorajszym, 3 czerwca 2008r. Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. powołała z dniem 9 czerwca 2008r., Pana Jerzego Andruszkiewicza na członka Zarządu Spółki w obszarze procesów operacyjnych Pana Waldemara Skomudka z dniem 16 czerwca 2008r. na członka Zarządu w obszarze infrastruktury sieciowej. Na stanowisku Członka Zarządu w obszarze majątkowym i finansowym pozostał Pan...

Więcej...

27 maja 2008, 00:00

W dniu 27 maja 2008r. w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina o godzinie 9.11 w trakcie realizacji czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dla prac planowych, wystąpiło zakłócenie, którego skutkiem było wyłączenie z ruchu przez zabezpieczenie szyn zbiorczych pól rozdzielni 110 kV. Przywrócenie zasilania pól rozdzielni nastąpiło o godzinie 10.16.Bezpośrednią przyczyną wyłączeń było zwarcie do...

Więcej...

19 maja 2008, 00:00

Warszawa, 19 maja 2008 - PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB powołały do życia LitPol Link Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu mostu elektroenergetycznego łączącego Polskę z Litwą. Obie strony nominowały już swoich przedstawicieli w Zarządzie i Radzie Nadzorczej LitPol Link Sp. z o.o. Most elektroenergetyczny z Litwą jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla zwiększenia...

Więcej...

23 kwietnia 2008, 00:00

Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A., działając na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych, ogłasza konkurs na stanowiska Członków Zarządu PSE-Operator S.A.: ...

Więcej...

8 kwietnia 2008, 00:00

W nocy z dnia 7 na 8 kwietnia 2008 roku w wyniku katastrofalnych warunków atmosferycznych (intensywne opady mokrego śniegu) w rejonie Szczecina wyłączyło kilkanaście linii o napięciu 110 kV, dwie linie o napięciu 220 kV oraz duża ilość linii średnich i niskich napięć. Spowodowało to utratę zasilania praktycznie wszystkich odbiorców na terenie aglomeracji szczecińskiej oraz wyłączenie obu...

Więcej...

31 marca 2008, 00:00

Publikujemy materiały ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP, które odbyło sie w dniu 28 marca br.

Więcej...

12 lutego 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. oraz Ljetuvos Energija AB (operatorzy systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy) informują, iż 12 lutego br. zostało zawarte porozumienie dot. połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy. W Porozumieniu operatorzy zobowiązali się do powołania spółki celowej z siedzibą w Warszawie, której zadaniem będzie przygotowanie wstępnej fazy połączenia transgranicznego.

Więcej...

6 lutego 2008, 00:00

W dniu 5 lutego roku 2008 w Berlinie odbyło się spotkanie Zarządów Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz określenie zakresu przyszłych działań.Grupy robocze złożyły sprawozdania z prac podejmowanych w ciągu ostatniego roku w obszarach: rozbudowy sieci przesyłowej, koordynacji planowanych inwestycji sieciowych, bezpieczeństwa dostaw energii, bieżącej koordynacji i komunikacji. Spotkania takie będą odbywać się...

Więcej...

18 grudnia 2007, 00:00

Członkowie UCTE wybrali władze kadencji 2008-2009: Funkcję Prezydenta będzie pełnił Jose Penedos (REN, Portugalia), Wiceprezydenta Małgorzata Klawe (PSE-Operator SA, Polska), Przewodniczącym Komitetu Sterującego będzie Hans-Peter Aebi (Swissgrid, Szwajcaria )

Więcej...

30 listopada 2007, 00:00

PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych.Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości...

Więcej...