Aktualności

30 maja 2014, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych dokumentów związanych z obsługą...

Więcej...

14 maja 2014, 15:28

ocza Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.0 — wersja robocza. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych dokumentów...

Więcej...

14 maja 2014, 12:28

ane! Komisja Europejska potwierdziła przyznanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Granica RP (kierunek Alytus). Oznacza to, że dofinansowanie otrzymają wszystkie zadania związane z budową i modernizacją infrastruktury przesyłowej realizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, które zostały zakwalifikowane do unijnego wsparcia. Łączna wartość środków, które...

Więcej...

7 maja 2014, 00:00

Ruszyła pierwsza w Polsce transmisja na żywo z gniazda orłów rybołowów. Para drapieżników kilka tygodni temu osiedliła się w gnieździe na słupie elektroenergetycznym należącym do Polskich Sieci Elektroenergetycznych znajdującym się na terenie nadleśnictwa Lipka w północno-zachodniej Polsce. Obserwowane ptasie siedlisko jest jednym z niewielu gniazd orłów rybołowów w Polsce. W naszym...

Więcej...

6 maja 2014, 00:00

kiej 5 maja 2014 w litewskim Alytus odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia prac budowlanych linii elektroenergetycznej relacji Alytus - Granica RP. W uroczystości uczestniczyła Dalia Grybauskaite -Prezydent Litwy oraz Jaroslav Neverovič— Minister Energetyki Litwy, a także wicewojewoda podlaski — Wojciech Dzierzgowski oraz Henryk Majchrzak — Prezes Zarządu PSE i Cezary Szwed — Członek Zarządu PSE. Obecnie litewski system przesyłowy nie jest połączony z...

Więcej...

24 kwietnia 2014, 00:00

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ze spółkami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Centrum S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Północ S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Południe S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Wschód S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Zachód S.A.

Więcej...

4 kwietnia 2014, 00:00

27 marca 2014 r. Zarząd PSE i Zarządy Spółek Obszarowych Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych podpisały Plan Połączenia. Dokument jest kluczowy w procesie inkorporacji Spółek Obszarowych i określa formalnoprawny sposób przeprowadzenia połączenia oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w nim uczestniczących. Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny ważny etap procesu inkorporacji...

Więcej...

27 marca 2014, 15:10

27 marca 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i PSE, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną...

Więcej...

26 marca 2014, 00:00

376 MW mocy z bloków Elektrowni Siersza oraz Stalowa Wola - to druga część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania przetargowego, ogłoszonego 2 stycznia 2014 roku. Łącznie z mocą pozyskaną w pierwszym przetargu, od 2016r. przez okres od 2 do 4 lat, Operator Systemu Przesyłowego będzie dysponował 830 MW mocy źródeł interwencyjnej rezerwy zimnej. Umowa z...

Więcej...

12 marca 2014, 00:00

Umowa ws. przesuwników fazowych między operatorami systemów przesyłowych Polski (PSE) i Niemiec (50Hertz) ważnym krokiem na drodze do zintegrowanego rynku energii elektrycznej w Europie. Porozumienie umożliwiające rozwiązanie problemu nieplanowych przepływów energii elektrycznej zostało osiągnięte: w dniu dzisiejszym operatorzy systemów przesyłowych Polski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., (PSE) i Niemiec,...

Więcej...

26 lutego 2014, 00:00

W ramach przygotowań do publikacji Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej 2014 (TYNDP) ENTSO-E organizuje publiczne warsztaty w sześciu Grupach Regionalnych: Grupa Regionalna Baltic Sea, 18 marca 2014 r., Sztokholm Grupa Regionalna Continental Central South, 20 marca 2014 r., Rzym Grupa Regionalna Continental South West, 25 marca 2014 r., Lizbona Grupa Regionalna Continental Central East, 26 marca 2014 r., Bratysława Grupa Regionalna...

Więcej...

17 lutego 2014, 00:00

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie zostały przekazane podczas konferencji prasowej posłów jednego z ugrupowań politycznych, informuję że: Zasady przyznawania darowizn w PSE S.A. są bardzo przejrzyste, oparte o dwustopniowy system opiniowana. Wpływające wnioski są szczegółowo analizowane, zanim rekomendacje dotyczące przekazania zostaną przedstawione władzom...

Więcej...

11 lutego 2014, 00:00

Artykuł „Sieci Prezesa” zamieszczony w tygodniku WPROST nr 7 z dnia 10 lutego 2014 roku, zawiera szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności spółki, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Henryka Majchrzaka.Zarówno treść jak i forma artykułu wyraźnie wskazują na przyjęty cel publikacji w postaci udowodnienia z góry...

Więcej...

10 lutego 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały 10 lutego 2014 r. kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych. Umowa obejmuje również prace związane z ich zaprojektowaniem. Całkowita wartość netto umowy wynosi 349 milionów złotych. Dzięki działaniu przesuwników możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii pomiędzy Polską a Niemcami. Pierwsze...

Więcej...

5 lutego 2014, 12:22

itwa Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko dla budowy stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Inwestycje te są elementem realizowanego przez PSE Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Budowa połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą jest szczególnie ważnym zadaniem...

Więcej...

24 stycznia 2014, 15:53

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu...

Więcej...

24 stycznia 2014, 00:00

24 stycznia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska Sp. z o.o. o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla farmy wiatrowej Silesia PSE wydały 14 czerwca 2012 r. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu....

Więcej...

23 stycznia 2014, 00:00

Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizowaną Strategię Spółki. W dokumencie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 20 grudnia 2013, określone zostały najważniejsze zadania stojące przed Spółką do 2020 roku. Kierunki działań strategicznych wynikają z roli i miejsca PSE zdefiniowanego w regulacjach prawnych i dokumentach korporacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Spółki. ...

Więcej...

22 stycznia 2014, 13:49

21 stycznia 2014 r. w Szczecinie PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na realizację inwestycji sieciowej obejmującej budowę linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik—Glinki wraz z rozbudową stacji Pomorzany 110 kV o rozdzielnię 220 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: Zhu Jiahao, Vice General Manager of Pinggao Group Co.,...

Więcej...

21 stycznia 2014, 14:42

PSE oraz Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów 21 stycznia 2014 r. podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jakim jest zapewnienie dostaw...

Więcej...