Komunikaty OSP

27 września 2013, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji...

Więcej...

20 września 2013, 00:00

19 września 2013 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych odbyły się obchody Dnia Energetyka. Uczestniczyli w nich m.in. Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marek Woszczyk, Prezes URE oraz reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele centralnych...

Więcej...

19 września 2013, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 19 września 2013 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 sierpnia 2013 r., zakończył w dniu 6 września 2013 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej...

Więcej...

19 września 2013, 00:00

19 września 2013 r. z udziałem Janusza Piechocińskiego - Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Marka Woszczyka — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został otwarty Symulator KSE - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla służb ruchowych Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Uroczystość otwarcia Symulatora KSE w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych — od lewej :...

Więcej...

4 września 2013, 00:00

30 sierpnia br. zostały podpisane dwie kolejne Umowy o dofinansowanie z Operacyjnego Programu Infrastruktura i Środowisko zadań inwestycyjnych realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczą one przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe w ramach budowy tzw. mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa dla Projektów: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Łomża wraz z rozbudową stacji Łomża i stacji EŁK (etap I i II) budowy linii Ełk Bis...

Więcej...

16 sierpnia 2013, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/8/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji...

Więcej...

8 sierpnia 2013, 00:00

PSE S.A. w okresie 1.07.2012 — 30.06.2013, uzyskały 83,8 mln zł przychodu z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Informacje o wykorzystaniu tych środków — zgodnie z obowiązującymi regulacjami - zostały przedstawione, a następnie pozytywnie zweryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na granicy południowo — zachodniej Polski (Niemcy, Czechy, Słowacja) transgraniczne zdolności przesyłowe udostępnianie były poprzez mechanizm przetargów skoordynowanych, natomiast na...

Więcej...

17 lipca 2013, 00:00

11 lipca br. przedstawiciele: organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów rynku/giełd energii pięciu państw - Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynkach dnia następnego działającego w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech. Stronami Memorandum są: ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA (regulatorzy), ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR (OSP) oraz OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM...

Więcej...

28 czerwca 2013, 00:00

27 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych ENTSO-E powołało Piotra Raka, Członka Zarządu PSE do składu Zarządu ENTSO-E trzeciej kadencji. Wybór Prezesa Piotra Raka do Zarządu ENTSO-E jest dużym międzynarodowym sukcesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, bowiem po raz kolejny polski operator jest reprezentowany w najwyższych władzach tej...

Więcej...

24 czerwca 2013, 00:00

W dniu 21 czerwca 2013 r., Walne Zgromadzenie PSE S.A. podjęło uchwałę dotyczącą składu Zarządu i Rady Nadzorczej czwartej kadencji. W skład Zarządu powołano: Henryka Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Ksytę, Piotra Raka i Cezarego Szweda na stanowiska Członków Zarządu. Panowie Henryk Majchrzak, Piotr Rak i Cezary Szwed zostali powołani z dniem 21 czerwca 2013 r., natomiast Pan Krzysztof Ksyta obejmie funkcję...

Więcej...

14 czerwca 2013, 00:00

rgii Możliwość kształtowania swojego zużycia energii elektrycznej w oparciu o narzędzia sprzedażowe i innowacyjne taryfy - rozpoczyna się pilotażowy projekt Grupy TAURON i Polskich Sieci Elektroenergetycznych, skierowany do 600 klientów z Górnego Śląska. TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 13 czerwca trójstronne porozumienie, dzięki któremu rozpoczęły realizację wspólnego projektu pilotażowego...

Więcej...

6 czerwca 2013, 00:00

6 czerwca 2013 roku Polskie Siecie Elektroenergetyczne uruchomiły postępowanie przetargowe na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umów na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej nastąpi jeszcze w 2013 roku, natomiast sama usługa będzie świadczona od roku 2016.Usługa interwencyjnej rezerwy zimnej jest nową usługą w katalogu usług systemowych. ...

Więcej...

17 maja 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz IQNet wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Z rąk Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, Andrzeja Arendarskiego oraz Wojciecha Henrykowskiego, prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, certyfikat odebrali Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu PSE....

Więcej...

22 marca 2013, 00:00

22 marca br. w siedzibie Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie — Jeziornie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA i PGE GiEK SA podpisały umowę na realizację usługi „Praca interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP”, tzw. negawaty. Jest to pierwsza w historii polskiej energetyki umowa na usługę redukcji mocy na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. - To wydarzenie o znaczeniu historycznym — powiedział Henryk...

Więcej...

5 marca 2013, 16:20

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyłoniły, w ramach przetargu publicznego, wykonawcę usługi Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP . Pierwszym usługodawcą tzw. negawatów — po ostatecznym zamknięciu postępowania przetargowego — zostanie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Umowa o współpracy w ramach usługi pracy interwencyjnej zostanie podpisana po upływie 10 dni...

Więcej...

28 lutego 2013, 15:42

PSE zostały wyróżnione za ideę i powołanie do istnienia Warsztatów Rynku Energetycznego oraz wsparcie dla budowy innowacyjnego i konkurencyjnego rynku elektroenergetycznego. Nagrodę przyjął Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE z rąk Stefana Kamińskiego, Prezesa KIGEiT 25 lutego br. w Hotelu Hilton w Warszawie, podczas uroczystej gali wieńczącej V Forum Gospodarcze TIME. Wiodącymi tematami tegorocznej edycji Forum były: rozwój telekomunikacji i energetyki połączonych synergią...

Więcej...

12 lutego 2013, 00:00

8 lutego 2013 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetyczne odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą Tower Solutions z Woodbine Ale (Ontario Kanada) na dostawę kompletnego zestawu do budowy linii tymczasowej na potrzeby awaryjnej odbudowy linii przesyłowych 220 i 400 kV. PSE SA reprezentowali dwaj Członkowie Zarządu - Kazimierz Kułaga i Grzegorz Tomasik. Podpisanie umowy zwieńczyło wielomiesięczny...

Więcej...

31 stycznia 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/1/2012 - IRiESP Korzystanie, Karty aktualizacji nr CB/6/2012 - IRiESP Bilansowanie oraz zmian IRiESP w zakresie wynikającym ze zmiany nazwy przedsiębiorstwa. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DPK-4320-2(16)/2010¸2013/LK z dnia 29 stycznia 2013 r., postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i...

Więcej...

31 stycznia 2013, 00:00

iESP Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CB/7/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS z dnia 30 stycznia 2013 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną...

Więcej...

30 stycznia 2013, 00:00

Operatorzy systemów przesyłowych Czech, Polski, Słowacji i Węgier przygotowali wspólnie raport analizujący zjawisko przepływów nieplanowych w systemach elektroenergetycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadzona analiza udowadnia, że handlowa wymiana transgraniczna pomiędzy Niemcami i Austrią, realizowana w ramach wspólnego obszaru rynkowego DE-AT, powoduje znaczące rzeczywiste przepływy mocy przez sąsiednie systemy elektroenergetyczne. Studium potwierdza...

Więcej...