Komunikaty OSP

20 listopada 2006, 00:00

Publikujemy przetłumaczoną wersję informacji, dotyczącą badań awarii z 4 listopada br. Badania te, prowadzone przez UCTE, stanowią uzupełnienie dotychczasowych ustaleń E.ON Netz. Informacja pochodzi ze strony http://www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org Notatka prasowa 16 listopada 2006 Kontakt: g.maas@tennet.org Działający w...

Więcej...

17 listopada 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 17 listopada o godzinie 14:36 w Warszawie nastąpiła lokalna awaria sieci dystrybucyjnej 110 kV STOEN. Wystąpiły ograniczenia dostaw energii dla odbiorców Centrum miasta (ok. 150 MW). Poza ww. wymienionym obszarem nie wystąpiły zakłócenia pracy KSE związane z powyższą awarią. Warunki pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie są zagrożone. Dokumenty...

Więcej...

16 listopada 2006, 00:00

W związku z opublikowaniem przez Biuro Aukcyjne wartości zdolności przesyłowych oferowanych przez poszczególnych operatorów regionu Europy Środkowej dla skoordynowanego przetargu rocznego PSE-Operator informuje, że brak zdolności przesyłowych oferowanych w tym przetargu w kierunku eksportu z systemu polskiego ma wyłącznie techniczne uzasadnienie. Przy ocenie zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w przetargu rocznym wzięto pod uwagę planowany stan pracy sieci w 2007 roku oraz doświadczenia z pracy krajowego systemu...

Więcej...

10 listopada 2006, 13:57

W ostatnich dniach prasa europejska oraz CEER najwięcej uwagi poświęcają awarii z dnia 4 listopada br., która dotknęła ponad 10 milionów klientów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. W dniu 7 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) w sprawie europejskiej awarii. Rada zdecydowała o podjęciu natychmiastowych badań nad awarią na poziomie...

Więcej...

7 listopada 2006, 00:00

Publikujemy przetłumaczoną wersję dalszych informacji nt. zakłócenia w pracy systemu (UCTE) w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonych w dniu wczorajszym przez UCTE na stronie www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org PRESS RELEASE Contact: g.maas@tennet.org 6 November 2006 Jak sygnalizowano w dniu wczorajszym,...

Więcej...

5 listopada 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2006 roku o godzinie 22:10 miała miejsce poważna awaria w połączonych systemach kontynentalnej części Europy (UCTE), która doprowadziła do podziału systemów UCTE.System polski pozostał w części obejmującej także systemy: czeski, słowacki, węgierski oraz części systemów austriackiego i niemieckiego. Prawdopodobną przyczyną awarii było zakłócenie wewnątrz systemu niemieckiego....

Więcej...

13 października 2006, 00:00

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów o warunkach pracy KSE w okresie letnim oraz do komunikatu umieszczonego na naszej stronie internetowej (9 sierpnia 2006 r.), pragnę poinformować, że pierwszym efektem współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej jest weryfikacja, opracowanego przez PSE-Operator S.A. raportu wstępnego z badania awarii napięciowej w KSE, która wystąpiła 26 czerwca 2006 r.Wersja elektroniczna raportu jest dostępna jako załącznik do niniejszego komunikatu. PREZES ZARZĄDU Stefania Kasprzyk ...

Więcej...

20 września 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Pani Małgorzata Klawe, reprezentująca w UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) PSE Operator S.A. w drodze głosowania wybrana została na stanowisko wiceprezydenta tej organizacji.UCTE jest organizacją zrzeszającą europejskich operatorów systemów przesyłowych. Polski system elektroenergetyczny już w roku 1995 stał się częścią połączonych...

Więcej...

9 sierpnia 2006, 00:00

Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich miesięcy, związane z trudnymi warunkami prowadzenia pracy systemu elektroenergetycznego, PSE-Operator S.A. podjął decyzję o nawiązaniu ramowej współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.W wyniku obiecujących wstępnych rozmów przewiduje się, że pierwsze zlecenie w ramach zawieranej umowy będzie obejmowało przygotowanie ekspertyzy nt. warunków i stanu pracy systemu oraz oceny działań podejmowanych...

Więcej...

28 lipca 2006, 00:00

Podejmowane w ostatnim okresie przez PSE-Operator działania interwencyjne pozwoliły na bezzakłóceniową pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.Z uwagi na zdecydowanie pogorszone warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie tego lata, PSE-Operator nie może wykluczyć podejmowania takich działań również w najbliższej przyszłości. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

27 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. publikuje listę zagadnień związanych z obecną sytuacją w krajowym systemie przesyłowym, spowodowaną warunkami pogodowymi. Czy w związku falą upałów, która "pogarsza warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego", mieszkańcom Polski oraz zakładom produkcyjnym grożą ograniczenia w dostawach prądu? Jak przebiega procedura wprowadzenia ograniczeń w dostawach prądu? Co to są stopnie zasilania, na czym polega oraz czym skutkuje ich...

Więcej...

26 lipca 2006, 00:00

WN\" Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 Lipca 2006r. w sprawie aktualizacji w ramach standardów stacji \"Standardu budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN\" Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 207/59/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 20 Lipca 2006 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 26 Lipca 2006 r. zostanie opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych zaktualizowany wymieniony poniżej dokument:...

Więcej...

24 lipca 2006, 00:00

W związku z pogarszaniem się warunków pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (szczegółowy opis zawarty w informacji z dnia 23 lipca 2006 r.) PSE-Operator S.A. jako Operator System Przesyłowego podjął decyzję o redukcji w dniach 26 - 28 lipca 2006 r. udostępnionych w przetargu rocznym zdolności przesyłowych dla eksportu. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 lipca 2006, 15:46

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że fala upałów obejmująca obszar całego kraju powoduje dalsze pogarszanie warunków pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

19 lipca 2006, 15:18

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie raportu Komisji ds. awarii systemowej z dnia 26 czerwca 2006 roku powołanej decyzją Zarządu PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: Informacja PSE-Operator S.A. o awarii...

Więcej...

19 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. publikuje informację o zagrożeniach w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w lipcu 2006 Dokumenty do pobrania: Informacja PSE-Operator S.A. o zagrożeniach...

Więcej...

13 lipca 2006, 00:00

Od 1 czerwca 2006 r. rynek bilansujący energii elektrycznej funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi przez operatora systemu przesyłowego w części instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Do najistotniejszych z wdrożonych nowych rozwiązań należy zaliczyć zmiany dotyczące: rozliczeń energii bilansującej planowanej, energii awarii oraz energii ograniczeń elektrownianych, zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia: CROs i CROz i odstąpienie od stosowania strefy...

Więcej...

10 lipca 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że począwszy od dnia 12.07.2006 zaprzestaje jednoczesnego wysyłania dokumentów BPKDH i BPKDH_t.Od dnia 12.07.2006 do Operatorów Rynku wysyłany będzie tylko jeden dokument o kodzie BPKDH (obecny dokument BPKDH_t ). W nowym dokumencie zmieni się ponadto nazwa jednego z tagów z BPKDH_t na BPKDH. Do publikowanego komunikatu, na stronie internetowej OSP www.pse.pl , załączone...

Więcej...

4 lipca 2006, 00:00

Awaria napięciowa, która wystąpiła w dniu 26.06.2006 i objęła swym zasięgiem znaczny obszar kraju wynikała z deficytu mocy biernej w północnej i centralnej części KSE. Na jej powstanie podstawowy wpływ miały awaryjne odstawienia zlokalizowanych w tym rejonie źródeł mocy biernej oraz utrzymujące się wysokie temperatury powodujące maksymalne wykorzystanie przez odbiorców urządzeń chłodzących (wentylatory, klimatyzatory), które pobierają znaczne ilości mocy biernej. Zdarzenie, aczkolwiek...

Więcej...

4 lipca 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że pod adresem www.pse.pl został opublikował w wersji angielskojęzycznej, nowy standard umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.Publikowany w wersji angielskojęzycznej dokument, jest tłumaczeniem opublikowanego w języku polskim w dniu 11 maja 2006 r. na stronie internetowej OSP (wraz ze stosownym...

Więcej...