Powrót

Komunikaty OSP w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina

28 czerwca 2016, 05:15

Komunikaty OSP w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina