Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

6 stycznia 2023, 09:21

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 06.01.2023 od godz. 07.45 /do godz. 08.27 (CET) na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to downtime IT systems on 06.01.2023 from 07: 45 to 08: 27, it is planned to suspend the Single...

Więcej...

3 stycznia 2023, 15:49

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 10.01.2023 r. w godz. od 08:30 do 10:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT systems on 10.01.2023 from 08:30 to 10:30,...

Więcej...

3 stycznia 2023, 12:20

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem certyfikacji ogólnej uruchomiony został dodatkowy numer infolinii rynku mocy : 22 242 24 77 , dostępny w dniach 02.01.2023 r. – 10.03.2023 r. Niezależnie, pozostałe numery infolinii pozostają czynne. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 .

Więcej...

30 grudnia 2022, 10:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.33.1.2022.BPe z dnia 29 grudnia 2022 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/5/2022. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany,...

Więcej...

28 grudnia 2022, 11:55

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.02.2023 r. – 28.02.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów...

Więcej...

27 grudnia 2022, 10:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy konsultacje te zakończyły się w dniu 7 grudnia 2022 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych...

Więcej...

21 grudnia 2022, 14:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2023 r. PSE S.A. informują, że do przeprowadzenia waloryzacji wykorzystano...

Więcej...

21 grudnia 2022, 11:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że w związku z: uzgodnieniem Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla PSE SA na lata 2023-2032 przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), trwającym procesem uzgodnienia przedłożonych przez Operatorów do Prezesa URE projektów Planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na...

Więcej...

20 grudnia 2022, 11:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) opublikowały wyniki aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

20 grudnia 2022, 11:34

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) zgodnie z art. 38 ustawy opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2027. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2027 .

Więcej...

19 grudnia 2022, 14:29

Realizując zapisy pkt. 3.1.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2023 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 2 do 16 stycznia 2023 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja ogólna” .

Więcej...

19 grudnia 2022, 11:13

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 19 grudnia 2022 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.13.2022.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2023 r. Taryfa...

Więcej...

13 grudnia 2022, 16:23

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/19/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

13 grudnia 2022, 11:17

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 20.12.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:42

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie opublikowania raportu z konsultacji Technicznych standardów komunikacji biznesowej CSIRE. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), działający jako Operator Informacji Rynku Energii (dalej „OIRE”) informuje, że zakończył procedowanie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji TSKB-CSIRE (wersji 5.2) oraz przygotował raport z procesu konsultacji...

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:16

PSE S.A. informują o uruchomieniu możliwości zgłaszania transakcji realokacji dotyczących okresów zagrożenia, które odbyły się w dniu 23.09.2022. Transakcje realokacji należy przekazać do OSP najpóźniej do końca dnia 16.12.2022 [1]. Podstawa prawna: [1] art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o rynku mocy

Więcej...

9 grudnia 2022, 07:29

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 13.12.2022 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE).

Więcej...

2 grudnia 2022, 19:57

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 06.12.2022 r. w godz. od 18:15 do 21:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE).

Więcej...

2 grudnia 2022, 15:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 2 grudnia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.01.2023 r. – 31.01.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro...

Więcej...

1 grudnia 2022, 10:48

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 19 października 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 19 listopada 2022 r. zakończył się proces konsultacji ww. projektu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne...

Więcej...