Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

10 marca 2024, 07:02

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji w dn. 10.03.2024 w wysokości: 649 MW w godz. 07:00 - 08:00, 1023 MW w godz. 08:00 - 09:00, 1405 MW w godz. 09:00 - 10:00, 1692 MW w godz. 10:00 - 11:00, 1783 MW w godz. 11:00 - 12:00, 1757 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1600 MW w godz. 13:00 - 14:00, 1387 MW w godz. 14:00 - 15:00, 1011 MW w godz. 15:00 - 16:00, 563 MW...

Więcej...

8 marca 2024, 09:56

OIRE informuje, że zgodnie z zapisami IRiESP-OIRE, 31 stycznia 2024 r. zakończył się kolejny półroczny okres wnioskowania o dokonanie zmian w Standardach Wymiany Informacji (SWI) oraz Technicznych Standardach Komunikacji Biznesowej (TSKB). O wprowadzenie zmian w tych dokumentach mogli wnioskować Użytkownicy profesjonalni, Użytkownicy uprawnieni oraz Użytkownicy instytucjonalni. We wskazanym okresie do OIRE nie wpłynęły żadne...

Więcej...

6 marca 2024, 15:28

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 3 marca 2024 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenie zostało wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z późn....

Więcej...

6 marca 2024, 13:54

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznyc EPEX w dniu 12.03.2024 od godz. 19.40 do godz. 22.00 (CET) na przekrojach handlowych z: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EPEX system operator. IT systems...

Więcej...

3 marca 2024, 13:44

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji w dn. 03.03.2024 w wysokości: 815 MW w godz. 12:00 - 13:00, 741 MW w godz. 13:00 - 14:00, 594 MW w godz. 14:00 - 15:00 PSE announcement on non-market redispatch of generation in Polish Power System on 03.03.2024 Due to oversupply of generation and in order to maintain the required reserves PSE introduces a non-market...

Więcej...

3 marca 2024, 11:25

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji w dn. 03.03.2024 w wysokości: 815 MW w godz. 12:00 - 13:00, 741 MW w godz. 13:00 - 14:00 PSE announcement on non-market redispatch of generation in Polish Power System on 03.03.2024 Due to oversupply of generation and in order to maintain the required reserves PSE introduces a non-market reduction of generation...

Więcej...

27 lutego 2024, 12:16

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 22 stycznia 2024 r., zakończył w dniu 23 lutego 2024 r. proces konsultacji dokumentu „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 4.0.”. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP na swojej stronie...

Więcej...

26 lutego 2024, 16:39

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 23 lutego 2024 r. postanowił: Zatwierdzić w części dokument - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), tj. w zakresie obejmującym Załącznik nr K1 do IRiESP -...

Więcej...

26 lutego 2024, 15:42

Informujemy, że testy symulacyjne ( SIT ) wprowadzanych zmian na rynku bilansującym rozpoczną się 18 marca br. i będą trwały do 26 kwietnia br. Dwutygodniowy odstęp pomiędzy zakończeniem testów funkcjonalnych (FIT) a rozpoczęciem testów SIT powinien zostać wykorzystany na zweryfikowanie i dostosowanie narzędzi IT w związku z doświadczeniami uczestników rynku bilansującego (URB) i dostawców ich narzędzi IT uzyskanymi w ramach testów FIT. Na potrzeby...

Więcej...

16 lutego 2024, 12:43

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 16 lutego 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK...

Więcej...

9 lutego 2024, 14:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 14.02.2024 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 14.02.2024 from 18: 15 to 22: 00, it is planned to suspend the...

Więcej...

6 lutego 2024, 15:45

Operator systemu przesyłowego informuje, że została opublikowana Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między DUB i OSP przy wykorzystaniu systemów informatycznych PSE wersja 1.0. Instrukcja przedstawia kanały przekazywania zgłoszeń i wymiany informacji tj. System Operatywnej Współpracy z Dostawcami Usług Bilansujących (SOWE), Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) oraz System Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy (LFC). Prezentuje zasady przysyłania,...

Więcej...

6 lutego 2024, 13:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.4.8.2024.PRa z dnia 5 lutego 2024 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/7/2023. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/7/2023 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany, zostały...

Więcej...

31 stycznia 2024, 15:32

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 07.02.2024r. w godz. od 09:00 do 11:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process, TSO informs that due to planned modernization of EMCO's Shipping Agent IT systems on 07.02.2024...

Więcej...

31 stycznia 2024, 14:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 26 stycznia 2024 r., znak DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, postanowił: Zatwierdzić dokument „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące...

Więcej...

31 stycznia 2024, 13:43

OIRE opracował projekt aktualizacji Zakresu Danych Migracji (ZDM) i informuje o rozpoczęciu jego konsultacji. Projekt nowego ZDM (zawierający historię wprowadzonych zmian) został zamieszczony na stronie internetowej OIRE wraz z niniejszym komunikatem. W związku z powyższym OIRE informuje, że: konsultacjom poddane są planowane zmiany ZDM, termin na składanie uwag do projektu nowego ZDM to 21 lutego 2024 r., uwagi do projektu nowego ZDM...

Więcej...

31 stycznia 2024, 10:55

OIRE opracował projekt aktualizacji Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB) i informuje o rozpoczęciu jego konsultacji. Projekt nowych TSKB oraz specyfikacja wprowadzanych zmian zostały zamieszczone na stronie internetowej OIRE wraz z niniejszym komunikatem. W związku z powyższym OIRE informuje, że: konsultacjom poddany jest cały dokument TSKB, przyczyny zmian są zawarte w dokumencie „ Zakres i przyczyna zmian TSKB ”, termin na składanie uwag do...

Więcej...

30 stycznia 2024, 15:52

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania (harmonogram ), 19 lutego br. rozpoczynają się testy funkcjonalne wprowadzanych zmian na rynku bilansującym (ang. Functional Integration Tests, FIT). W celu przeprowadzenia tych testów prosimy każdego z uczestników rynku bilansującego (URB) o przekazanie wiadomości z następującymi informacjami: nazwa podmiotu będącego URB, adres poczty elektronicznej i...

Więcej...

26 stycznia 2024, 10:42

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 31.01.2024 od godz. 18:15 /do godz. 22:00 (CET) na przekroju handlowym Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to scheduled modernization of SEPS IT systems on 31.01.2024 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process, the...

Więcej...

24 stycznia 2024, 15:29

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do IRiESP-OIRE*, OIRE opracował projekt Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IRiESP-OIRE, który został poddany konsultacjom publicznym z użytkownikami systemu. Proces konsultacji trwał od 29.11.2023 r. do 03.01.2024 r. W trakcie konsultacji użytkownicy systemu zgłosili łącznie 126 uwag: Uwagi ogólne do CC/01/2023 18 Uwagi szczegółowe CC/01/2023 ...

Więcej...