Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

10 marca 2023, 11:54

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 13.03.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 13.03.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

7 marca 2023, 13:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji: 1. Projektu Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 2. Projektu Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: 1. Instrukcji...

Więcej...

2 marca 2023, 14:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 07.03.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 07.03.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

2 marca 2023, 13:56

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2024 ”, „ 2 kwartał 2024 ”, „ 3 kwartał 2024 ”, „ 4 kwartał 2024 ”.

Więcej...

1 marca 2023, 09:19

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane pilne prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 06.03.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs...

Więcej...

27 lutego 2023, 13:26

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 lutego 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.04.2023 r. – 30.04.2023 r.) Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów...

Więcej...

24 lutego 2023, 15:05

nikami systemu Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), działający jako Operator Informacji Rynku Energii (dalej „OIRE”) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 5c oraz art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (IRiESP-OIRE) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii” i zmian w zakresie definicji powiązanych z tym rozdziałem. ...

Więcej...

24 lutego 2023, 09:53

PSE S.A. uruchomiły nową funkcjonalność na Portalu Uczestnika Rynku Mocy ( https://purm.pse.pl ) umożliwiającą składanie oświadczeń dotyczących limitu emisji i oświadczeń dotyczących daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące składania oświadczeń ujęto w instrukcji zamieszczonej pod adresem https://www.pse.pl/oswiadczenia-dotyczace-limitu-emisji oraz w FAQ pod adresem: https://www.pse.pl/faq-rynek-mocy . Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt. 23.17 Regulaminu rynku mocy...

Więcej...

22 lutego 2023, 14:32

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują zmianę: Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23‍ listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące...

Więcej...

16 lutego 2023, 14:52

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 21.02.2023 r. w godz. od 18:15 do 21:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 21.02.2023 from 18:15 to 21:00 (CET), it is planned to...

Więcej...

14 lutego 2023, 08:50

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 21.02.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 21.02.2023 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

8 lutego 2023, 12:02

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.26.2022.AOr z dnia 3 lutego 2023 r. postanowił: zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. z późn. zm., poprzez zatwierdzenie w zakresie wskazanym w decyzji Prezesa URE zmian...

Więcej...

6 lutego 2023, 14:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.36.2022.2023.BPe z dnia 3 lutego 2023 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany,...

Więcej...

6 lutego 2023, 11:47

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 07.02.2023 od godz. 18.15 do godz. 19.30 (CET) na przekroju handlowych Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to scheduled modernization of SEPS IT systems on 07.02.2023 from 18:15 to 19:30, it is planned to suspend the Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process, the so-called Service...

Więcej...

1 lutego 2023, 15:49

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/19/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 13 stycznia 2023 r. zakończył się proces konsultacji ww. projektu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z...

Więcej...

1 lutego 2023, 11:09

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 08.02.2023 r. w godz. od 09:00 do 10:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT systems on 08.02.2023 from 09:00 to 10:30, it is...

Więcej...

31 stycznia 2023, 08:19

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 06.02.2023 r. w godz. od 09:00 do 10:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE) i Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process (canceled) TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT systems on 06.02.2023 from 09:00 to 10:30, it...

Więcej...

30 stycznia 2023, 10:58

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 stycznia 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro...

Więcej...

27 stycznia 2023, 09:28

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z póź. zm., dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 66 ustawy, dokonały naliczenia premii dla jednostek rynku mocy, które podczas Okresów Przywołania na rynku mocy (dalej „Okres Przywołania”) w roku dostaw 2022, dostarczyły moc ponad skorygowany obowiązek mocowy. Łączna suma nadwyżki wykonania...

Więcej...

27 stycznia 2023, 07:58

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 31.01.2023 r. w godz. od 18:15 do 21:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 31.01.2023 from 18:15 to 21:00, it is planned to suspend the...

Więcej...