Komunikaty OSP

11 stycznia 2022, 09:40

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 18.01.2022 r. w godz. od 18:55 do 23:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

3 stycznia 2022, 11:21

PSE S.A. informują, że od 3 stycznia 2022 r. rozpoczną publikację tzw. Pilnych Komunikatów Rynkowych (ang. Urgent Market Massages - UMM) w formie Komunikatów UMM - inne pilne informacje rynkowe na krajowej Platformie IIP (ang. Inside Information Platform), prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem www.gasinsideinformationplatform.pl , zarejestrowanej w ACER. Informacje dotyczące planowej i rzeczywistej niedostępności infrastruktury przesyłowej, które mają wpływ na wielkość...

Więcej...

28 grudnia 2021, 13:39

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

28 grudnia 2021, 10:26

Ze względu na niewystarczający poziom rezerw mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, spowodowany niedostępnością jednostek wytwórczych, długoterminowe prawa przesyłowe alokowane w przetargu miesięcznym w kierunku eksportowym na dobę handlową 29.12.2021 r., na połączeniach Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Słowacja, zostały ograniczone. Nowa wielkość długoterminowych praw przesyłowych w godzinach objętych ograniczeniami wynosi: 29.12.2021 PL->DE: 08:00...

Więcej...

22 grudnia 2021, 13:20

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 22.12.2021 od godz. 14:30 do godz. 16:00 na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

20 grudnia 2021, 12:32

OSP informuje, że z dn. 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana zasad wyznaczania ceny rozliczeniowej sprzedaży energii z rynku bilansującego (CRO S ) i ceny rozliczeniowej zakupu energii na rynek bilansujący (CRO Z ). Zgodnie z nowymi zasadami przy wyznaczaniu wartości cen CRO S i CRO Z są uwzględniane informacje o: stanie zakontraktowania w planie BPKD/BO, wartości ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) oraz wartości rynkowej...

Więcej...

17 grudnia 2021, 15:04

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.3.13.2021.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 243 (3488) z dnia 17 grudnia 2021 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z...

Więcej...

17 grudnia 2021, 14:04

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 21.12.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

16 grudnia 2021, 16:01

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji: Projektu Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: Warunków Dotyczących Bilansowania,...

Więcej...

10 grudnia 2021, 13:42

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 16.12.2021 r. w godz. od 09:55 do 10:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

8 grudnia 2021, 16:46

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 15.12.2021 r. od godz. 08:30 do godz. 10:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

1 grudnia 2021, 13:55

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 1 grudnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.01.2022 r. – 31.01.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

25 listopada 2021, 16:40

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 02.12.2021 r. od godz. 08:30 do godz. 10:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

16 listopada 2021, 14:07

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 23.11.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

15 listopada 2021, 15:14

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 15 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie oraz dotyczący zmiany wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

15 listopada 2021, 12:13

Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.186.2021.KSz z dnia 25 października 2021 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31...

Więcej...

10 listopada 2021, 18:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.43.1.2021.BPe z dnia 10 listopada 2021 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Kartach aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 oraz nr RRM/Z/4/2021. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/3/2021, Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 oraz tekst jednolity Regulaminu...

Więcej...

8 listopada 2021, 08:51

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 09.11.2021 r. od godz. 19:45 do godz. 21:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

2 listopada 2021, 12:19

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.23.2021.ŁW z dnia 29 października 2021 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

29 października 2021, 12:32

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...