Komunikaty OSP

9 marca 2022, 11:55

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie, w dniu 1 marca 2022 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie zaproponowanych w ww. karcie aktualizacji. W związku z...

Więcej...

25 lutego 2022, 15:08

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

22 lutego 2022, 15:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 24.02.2022 r. w godz. od 09:55 do 10:45 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

22 lutego 2022, 14:59

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 01.03.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

22 lutego 2022, 14:55

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 22.02.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

18 lutego 2022, 13:39

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i...

Więcej...

16 lutego 2022, 11:56

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania; Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniu 17 stycznia 2022 r. OSP zakończył proces konsultacji ww. dokumentów. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do...

Więcej...

10 lutego 2022, 18:04

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskiej granicy), w dniu 17.02.2022 r. od godz.22:30 do godz. 23:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie...

Więcej...

2 lutego 2022, 15:52

PSE S.A. jako OSP informują o zawieszeniu przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej. Zawieszenie oznacza zamknięcie w tym okresie bramki dla Zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej dla Dnia Bieżącego (ZGWMB) dla następujących sesji udostępniania Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) dotyczących granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE): sesji szóstej (obejmującej okres od godz. 20.00 do godz. 24.00 CET) w dniu 04.02.2022 r. oraz sesji pierwszej, drugiej oraz trzeciej (obejmującej okres od godz. 00.00 do...

Więcej...

1 lutego 2022, 15:44

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki...

Więcej...

28 stycznia 2022, 11:31

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. na stronie internetowej zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o nowy dokument GWE (Giełdowy Wolumen Energii) wymieniany w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.

Więcej...

26 stycznia 2022, 01:37

OSP informuje o przywróceniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 26.01.2022 od godz. 01.13 na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

26 stycznia 2022, 00:31

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 26.01.2022 od godz. 00.21 /do godz. 06.00 (CET) na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

25 stycznia 2022, 09:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 stycznia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

24 stycznia 2022, 14:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach) w dniu 27.01.2022 r. od godz. 22:30 do 28.01.2022 r. godz. 00:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). Transakcje handlowe w ramach alokacji explicit intraday na granicy Słowacja-Polska...

Więcej...

24 stycznia 2022, 09:50

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 25.01.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

21 stycznia 2022, 10:56

31.01.2022 r. w godz. od 08:55 do 12:00 (CET) , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do...

Więcej...

12 stycznia 2022, 10:12

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 13.01.2022 r. w godz. od 09:55 do 11:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

11 stycznia 2022, 12:31

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

11 stycznia 2022, 09:40

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 18.01.2022 r. w godz. od 18:55 do 23:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...