Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

18 kwietnia 2023, 14:52

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 25.04.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 25.04.2023 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

13 kwietnia 2023, 14:52

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi w dniu 7 kwietnia 2023 r. zakończył proces konsultacji ww. dokumentów. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu...

Więcej...

9 kwietnia 2023, 23:00

OSP informuje, że problemy techniczne systemów informatycznych Svenska Kraftnat zostały rozwiązane. W dniu 09.04.2023 r. od 22:38 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the restoration of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process was restored after malfunction of Svenska Kraftnat IT systems at 09.04.2023 on the border...

Więcej...

9 kwietnia 2023, 22:10

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 09.04.2023 od godz. 19.45 do godz. 23.59 (CET) na przekroju handlowym z: Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to IT issues of Svenska Kraftnat on 09.04.2023 from 19:45 to 23:59, it is planned to suspend the Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process, the so-called...

Więcej...

7 kwietnia 2023, 09:44

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) działającego jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) w sprawie zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z...

Więcej...

5 kwietnia 2023, 15:50

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 11.04.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 11.04.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

5 kwietnia 2023, 15:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), wychodząc naprzeciw postulatom zgłoszonym przez użytkowników systemu, informują, że proces konsultacji społecznych projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23‍ listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, rozpoczęty dnia 22 lutego 2023 r., został...

Więcej...

5 kwietnia 2023, 12:55

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie procesu konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują zmianę Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w szczególności w związku z wdrożeniem II etapu reformy rynku...

Więcej...

3 kwietnia 2023, 12:20

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 kwietnia 2023 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.8.2022.AOr.JPa2 z dnia 30 marca 2023 r. postanowił: zmienić...

Więcej...

31 marca 2023, 15:32

Operator systemu przesyłowego informuje, że w dniu 31.03.2023 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana wersja robocza Standardów systemu LFC wer.3.0. Nowa wersja standardów opracowana została w oparciu o: projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „Warunki...

Więcej...

31 marca 2023, 10:34

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 31 marca 2023 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CK/19/2023 IRiESP - Korzystanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2023.LK z dnia 29 marca 2023 r. postanowił: zmienić decyzję nr...

Więcej...

28 marca 2023, 08:35

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 04.04.2023 r. w godz. od 19:30 do 20:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 04.04.2023 from 19:30 to 20:30 (CET), it is planned to suspend...

Więcej...

27 marca 2023, 19:41

W związku ze spotkaniem informacyjnym dotyczącym projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania zaplanowanym na 29 marca 2023 r., w godzinach od 10.00 do 14.00, OSP informuje, że prezentacja, która zostanie przedstawiona na spotkaniu informacyjnym, została zamieszczona na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

27 marca 2023, 16:20

Operator systemu przesyłowego informuje, że w dniu 27.03.2023 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana wersja robocza standardów technicznych systemu SOWE wer.9.0. Nowa wersja standardów opracowana została w oparciu o: projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23‍ listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej...

Więcej...

27 marca 2023, 13:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 marca 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.) Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro...

Więcej...

17 marca 2023, 09:38

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 22.03.2023 r. w godz. od 09:55 do 10:45 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due...

Więcej...

16 marca 2023, 17:07

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 16.03.2023 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana wersja robocza standardów technicznych systemu WIRE wer.14.0. Nowa wersja standardów opracowana została w oparciu o projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23‍ listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „Warunki...

Więcej...

14 marca 2023, 12:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 21.03.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 21.03.2023 from 18:55 to 21:30 (CET), it is planned to suspend...

Więcej...

10 marca 2023, 11:54

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 13.03.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 13.03.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

7 marca 2023, 13:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji: 1. Projektu Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 2. Projektu Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: 1. Instrukcji...

Więcej...