Komunikaty OSP

18 grudnia 2019, 15:52

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.16.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja...

Więcej...

13 grudnia 2019, 13:38

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 26 listopada 2019 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z...

Więcej...

9 grudnia 2019, 17:28

PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

27 listopada 2019, 15:12

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2020 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

25 listopada 2019, 16:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna; CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi ...

Więcej...

21 listopada 2019, 11:59

PSE S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej. W ramach umów zawartych na okres od: 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku (w zakresie jednostki wytwórczej nr 3 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 8 w Elektrowni Stalowa Wola), 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku (w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1 w Elektrowni...

Więcej...

21 listopada 2019, 09:41

Informujemy, że PSE S.A. i PGE GiEK S.A. podpisały umowę, w ramach której PGE GiEK S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej, polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP jednostek wytwórczych 1 i 2 w Elektrowni Dolna Odra do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej w celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE. Umowa będzie obowiązywać od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Więcej...

15 listopada 2019, 18:36

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczący wstrzymania publikacji informacji rynkowych. OSP informuje o wstrzymaniu publikacji informacji rynkowych na stronie internetowej PSE oraz udostępniania informacji na centralną platformę informacyjną ENTSO-E (Transparency Platform). Przerwa wystąpi w dniu 18.11.2019 r. w godzinach od 14:30 do 19:00 . Przedmiotowe...

Więcej...

13 listopada 2019, 12:25

PSE S.A. zapraszają wszystkich chętnych do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się dnia 21 listopada 2019 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzącej aukcji głównej. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się w dniach 18 i 19 listopada 2019 r . ...

Więcej...

12 listopada 2019, 14:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego...

Więcej...

12 listopada 2019, 14:22

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr...

Więcej...

12 listopada 2019, 13:36

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczący zawieszenia przyjmowania zgłoszeń GWM oraz udostępnia zdolności przesyłowych Wymiany Międzysystemowej dla Rynku Dnia Bieżącego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują o zawieszeniu przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany...

Więcej...

8 listopada 2019, 14:37

Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.179.2019.PBa z dnia 21 października 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31...

Więcej...

29 października 2019, 14:43

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi . Polskie...

Więcej...

28 października 2019, 15:34

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28 października 2019 r. na stronie internetowej zostały opublikowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartami aktualizacji nr CB/18/2018 oraz nr CB/22/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych...

Więcej...

28 października 2019, 13:15

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2019 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 października 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

18 października 2019, 14:25

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 18 października 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 września 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

16 października 2019, 15:02

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 16 października 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2019.PSt z dnia 9 października 2019 r....

Więcej...

30 września 2019, 14:18

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2019 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 września 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A....

Więcej...

24 września 2019, 13:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/24/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...