Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

15 marca 2022, 11:20

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z dnia 10 marca...

Więcej...

15 marca 2022, 10:54

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2022.LK z dnia 10 marca 2022 r. zatwierdził...

Więcej...

14 marca 2022, 19:22

PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje z zainteresowanymi stronami projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

9 marca 2022, 12:24

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 3 stycznia br., PSE S.A. informują, że od 9 marca 2022 r. rozpoczęły publikację, na krajowej Platformie IIP (ang. Inside Information Platform) prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem www.gasinsideinformationplatform.pl , pilnych Komunikatów Rynkowych (ang. Urgent Market Massages - UMM) dotyczących planowej i rzeczywistej niedostępności infrastruktury przesyłowej mającej wpływ na wielkość zdolności przesyłowych wymiany...

Więcej...

9 marca 2022, 11:55

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie, w dniu 1 marca 2022 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie zaproponowanych w ww. karcie aktualizacji. W związku z...

Więcej...

25 lutego 2022, 15:08

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

22 lutego 2022, 15:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 24.02.2022 r. w godz. od 09:55 do 10:45 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

22 lutego 2022, 14:59

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 01.03.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

22 lutego 2022, 14:55

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 22.02.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

18 lutego 2022, 13:39

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i...

Więcej...

16 lutego 2022, 11:56

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania; Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniu 17 stycznia 2022 r. OSP zakończył proces konsultacji ww. dokumentów. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do...

Więcej...

10 lutego 2022, 18:04

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskiej granicy), w dniu 17.02.2022 r. od godz.22:30 do godz. 23:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie...

Więcej...

2 lutego 2022, 15:52

PSE S.A. jako OSP informują o zawieszeniu przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej. Zawieszenie oznacza zamknięcie w tym okresie bramki dla Zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej dla Dnia Bieżącego (ZGWMB) dla następujących sesji udostępniania Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) dotyczących granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE): sesji szóstej (obejmującej okres od godz. 20.00 do godz. 24.00 CET) w dniu 04.02.2022 r. oraz sesji pierwszej, drugiej oraz trzeciej (obejmującej okres od godz. 00.00 do...

Więcej...

1 lutego 2022, 15:44

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki...

Więcej...

28 stycznia 2022, 11:31

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. na stronie internetowej zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o nowy dokument GWE (Giełdowy Wolumen Energii) wymieniany w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.

Więcej...

26 stycznia 2022, 01:37

OSP informuje o przywróceniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 26.01.2022 od godz. 01.13 na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

26 stycznia 2022, 00:31

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 26.01.2022 od godz. 00.21 /do godz. 06.00 (CET) na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

25 stycznia 2022, 09:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 stycznia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

24 stycznia 2022, 14:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach) w dniu 27.01.2022 r. od godz. 22:30 do 28.01.2022 r. godz. 00:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). Transakcje handlowe w ramach alokacji explicit intraday na granicy Słowacja-Polska...

Więcej...

24 stycznia 2022, 09:50

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 25.01.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...