Komunikaty OSP

25 sierpnia 2020, 16:10

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznym (FSkar 50.4). W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 16:07

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (FSkar CCFR) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195) . Tekst rozporządzenia...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 15:58

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (FSkar CCU) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195) . Tekst rozporządzenia...

Więcej...

25 sierpnia 2020, 10:31

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 25.08.2020 od godz. 18.55 do godz. 21.30 na przekroju z CEPS (Czechy).

Więcej...

25 sierpnia 2020, 09:54

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. i kończący się z dniem 31 października 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 sierpnia 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

19 sierpnia 2020, 07:03

OSP informuje o przywróceniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 18.08.2020 od godz. 23:15 przekrojach handlowych z: CEPS, 50 Hertz, Litgrid, SvK.

Więcej...

18 sierpnia 2020, 19:28

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dniu 18.08.2020 od godz. 19:04 na przekrojach handlowych z: CEPS, 50 Hertz, Litgrid, SvK.

Więcej...

18 sierpnia 2020, 15:37

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych (FSkar 51.2) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: ...

Więcej...

13 sierpnia 2020, 16:47

robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl/dokumenty zostały opublikowane wersje robocze Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0. Standardy techniczne zostały opublikowane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. ...

Więcej...

10 sierpnia 2020, 15:58

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

10 sierpnia 2020, 14:19

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN Na podstawie art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP ) zostali zobowiązani do...

Więcej...

7 sierpnia 2020, 15:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie) oraz do IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie , które w...

Więcej...

30 lipca 2020, 10:57

Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2020 r.(Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2020 r. i kończący się z dniem 30 września 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 lipca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

27 lipca 2020, 15:27

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 27 lipca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują,...

Więcej...

27 lipca 2020, 14:51

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z...

Więcej...

15 lipca 2020, 17:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z...

Więcej...

3 lipca 2020, 09:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 08.07.2020 r. w godz. od 08:55 do 11:10 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

2 lipca 2020, 16:09

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej "ustawa"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy , który 2 lipca...

Więcej...

29 czerwca 2020, 10:13

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2020 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 czerwca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

25 czerwca 2020, 17:21

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z działalnością...

Więcej...