Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

21 lipca 2022, 13:12

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów: Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania; Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, w dniu 1 lipca 2022 r. OSP zakończył proces konsultacji ww. dokumentów. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

11 lipca 2022, 11:56

Operator Informacji Rynku Energii rozpoczął publikację rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 4b ust. 6 ustawy o OZE. 11 lipca br. została opublikowana rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej za miesiąc czerwiec 2022 r.

Więcej...

27 czerwca 2022, 13:11

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 czerwca 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

21 czerwca 2022, 12:05

PSE jako Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce informują, że od dnia wdrożenia mechanizmu Flow-Based Market Coupling (08.06.2022 r.) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych CORE na połączeniach międzysystemowych z Niemcami, Czechami i Słowacją są oferowane prawa przesyłowe typu finansowego (ang. Financial Transmission Rights- FTRs) w ramach aukcji długoterminowych. Finansowe Prawa Przesyłowe zostały zaoferowane po raz...

Więcej...

17 czerwca 2022, 12:57

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 30.06.2022 r. w godz. od 09:55 do 10:50 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

14 czerwca 2022, 22:39

OSP informuje, że z problemy techniczne systemów informatycznych Nord Pool zostały rozwiązane. W dniu 14.06.2022 r. od 22:27 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

14 czerwca 2022, 22:02

OSP informuje, że z uwagi na problemy techniczne systemów informatycznych Nord Pool w dniu 14.06.2022 r. od 21:40 zawieszono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE). Kolejna wiadomość zostanie wysłana po przywróceniu funkcjonowania procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego.

Więcej...

14 czerwca 2022, 11:31

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 21.06.2022 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

7 czerwca 2022, 14:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują że, zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) oraz stron projektu Core Flow-Based Market Coupling (dalej „Projekt”) tj. decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z dnia 10 marca 2022 r. i Komunikatem OSP dot. Zmian nr 5/2021 WDB , decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.3.2022.MZS z dnia 22 marca 2022 r. i ...

Więcej...

1 czerwca 2022, 14:54

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w okresie od 7.06.2021 r. godz. 20:00 do 8.06.2021 r. godz. 0:00 jest planowane zawieszenie przyjmowania Grafików Wymiany Międzysystemowej w ramach procesu Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej dotyczących tego okresu i granicy: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). Oznacza to, że we wskazanym powyżej okresie proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach aukcji explicit nie będzie realizowany. Zawieszenie procesu...

Więcej...

1 czerwca 2022, 10:23

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie procesu konsultacji: Projektu Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania. Projektu Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: ...

Więcej...

31 maja 2022, 14:20

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE S.A., w dniu 07.06.2022 r. w godz. od 14:50 do 19:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej...

Więcej...

30 maja 2022, 09:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 maja 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

26 maja 2022, 09:00

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniący funkcję spedytoroa na granicy) od dnia 01.06.2022 r. od godz. 22:30 do dn 02.06.2022 do godz. 00:30 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

24 maja 2022, 08:09

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskiej granicy), w dniu 25.05.2022 r. w godz. od 08:30 do 10:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje...

Więcej...

24 maja 2022, 07:41

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 24.05.2022 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

13 maja 2022, 11:38

W związku z otrzymanym przez PSE S.A. pytaniem dotyczącym szczegółowych zasad rozliczania uruchomienia Jednostki Grafikowej Wytwórczej aktywnej ze Znacznikiem Aktywności równym 1 (JG Wa z ZAK=1) w przypadku następującej po tym uruchomieniu pracyJG Wa w pomiarach, PSE S.A. informują, co następuje. Uruchomienie JG Wa z ZAK=1 poprzedzające jej pracę w pomiarach nie podlega rozliczeniu na rynku bilansującym (RB). W zakresie takich uruchomień jest...

Więcej...

11 maja 2022, 11:19

PSE S.A., pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt Technicznych standardów komunikacji biznesowej. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r. W związku z rozpoczęciem przez PSE konsultacji projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego...

Więcej...

10 maja 2022, 23:41

OSP informuje, że zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX zostały zakończone. W dniu 10.05.2022 r. od godz 23:30 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

10 maja 2022, 23:34

OSP informuje, że zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego role spedytora na granicach)zostały zakończone. W dniu 10.05.2022 r. od godz. 23:30 przywrócono proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...