Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

21 stycznia 2022, 10:56

31.01.2022 r. w godz. od 08:55 do 12:00 (CET) , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do...

Więcej...

12 stycznia 2022, 10:12

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 13.01.2022 r. w godz. od 09:55 do 11:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

11 stycznia 2022, 12:31

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

11 stycznia 2022, 09:40

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 18.01.2022 r. w godz. od 18:55 do 23:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

3 stycznia 2022, 11:21

PSE S.A. informują, że od 3 stycznia 2022 r. rozpoczną publikację tzw. Pilnych Komunikatów Rynkowych (ang. Urgent Market Massages - UMM) w formie Komunikatów UMM - inne pilne informacje rynkowe na krajowej Platformie IIP (ang. Inside Information Platform), prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem www.gasinsideinformationplatform.pl , zarejestrowanej w ACER. Informacje dotyczące planowej i rzeczywistej niedostępności infrastruktury przesyłowej, które mają wpływ na wielkość...

Więcej...

28 grudnia 2021, 13:39

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem...

Więcej...

28 grudnia 2021, 10:26

Ze względu na niewystarczający poziom rezerw mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, spowodowany niedostępnością jednostek wytwórczych, długoterminowe prawa przesyłowe alokowane w przetargu miesięcznym w kierunku eksportowym na dobę handlową 29.12.2021 r., na połączeniach Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Słowacja, zostały ograniczone. Nowa wielkość długoterminowych praw przesyłowych w godzinach objętych ograniczeniami wynosi: 29.12.2021 PL->DE: 08:00...

Więcej...

22 grudnia 2021, 13:20

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 22.12.2021 od godz. 14:30 do godz. 16:00 na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

20 grudnia 2021, 12:32

OSP informuje, że z dn. 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana zasad wyznaczania ceny rozliczeniowej sprzedaży energii z rynku bilansującego (CRO S ) i ceny rozliczeniowej zakupu energii na rynek bilansujący (CRO Z ). Zgodnie z nowymi zasadami przy wyznaczaniu wartości cen CRO S i CRO Z są uwzględniane informacje o: stanie zakontraktowania w planie BPKD/BO, wartości ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) oraz wartości rynkowej...

Więcej...

17 grudnia 2021, 15:04

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.3.13.2021.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 243 (3488) z dnia 17 grudnia 2021 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z...

Więcej...

17 grudnia 2021, 14:04

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 21.12.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

16 grudnia 2021, 16:01

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji: Projektu Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: Warunków Dotyczących Bilansowania,...

Więcej...

10 grudnia 2021, 13:42

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 16.12.2021 r. w godz. od 09:55 do 10:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

8 grudnia 2021, 16:46

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 15.12.2021 r. od godz. 08:30 do godz. 10:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

1 grudnia 2021, 13:55

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 1 grudnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.01.2022 r. – 31.01.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

25 listopada 2021, 16:40

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO / NORDPOOL (pełniącego funkcję spedytora na polskich granicach), w dniu 02.12.2021 r. od godz. 08:30 do godz. 10:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach Niemcy-Polska (50Hz-PSE) , Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces...

Więcej...

16 listopada 2021, 14:07

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 23.11.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

15 listopada 2021, 15:14

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 15 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie oraz dotyczący zmiany wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

15 listopada 2021, 12:13

Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.186.2021.KSz z dnia 25 października 2021 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31...

Więcej...

10 listopada 2021, 18:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.43.1.2021.BPe z dnia 10 listopada 2021 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Kartach aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 oraz nr RRM/Z/4/2021. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/3/2021, Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 oraz tekst jednolity Regulaminu...

Więcej...