Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

17 stycznia 2023, 08:26

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 24.01.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 24.01.2023 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

16 stycznia 2023, 14:42

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniach od 23.01.2023 r. od godz. 22:30 do 24.01.2023r. godz. 01:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned...

Więcej...

12 stycznia 2023, 16:56

Energii PSE S.A., pełniące funkcję operatora systemu informacji rynku energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „ Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii”. Proces...

Więcej...

12 stycznia 2023, 11:48

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 18.01.2023 r. w godz. od 08:55 do 12:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that...

Więcej...

10 stycznia 2023, 11:37

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 stycznia 2023 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.9.2022.ŁW z dnia 9 stycznia 2023 r. postanowił: zmienić...

Więcej...

6 stycznia 2023, 09:21

OSP informuje o nieplanowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 06.01.2023 od godz. 07.45 /do godz. 08.27 (CET) na przekrojach handlowych z: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to downtime IT systems on 06.01.2023 from 07: 45 to 08: 27, it is planned to suspend the Single...

Więcej...

3 stycznia 2023, 15:49

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 10.01.2023 r. w godz. od 08:30 do 10:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT systems on 10.01.2023 from 08:30 to 10:30,...

Więcej...

3 stycznia 2023, 12:20

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem certyfikacji ogólnej uruchomiony został dodatkowy numer infolinii rynku mocy : 22 242 24 77 , dostępny w dniach 02.01.2023 r. – 10.03.2023 r. Niezależnie, pozostałe numery infolinii pozostają czynne. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 .

Więcej...

30 grudnia 2022, 10:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.33.1.2022.BPe z dnia 29 grudnia 2022 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/5/2022. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany,...

Więcej...

28 grudnia 2022, 11:55

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.02.2023 r. – 28.02.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów...

Więcej...

27 grudnia 2022, 10:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy konsultacje te zakończyły się w dniu 7 grudnia 2022 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych...

Więcej...

21 grudnia 2022, 14:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2023 r. PSE S.A. informują, że do przeprowadzenia waloryzacji wykorzystano...

Więcej...

21 grudnia 2022, 11:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że w związku z: uzgodnieniem Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla PSE SA na lata 2023-2032 przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), trwającym procesem uzgodnienia przedłożonych przez Operatorów do Prezesa URE projektów Planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na...

Więcej...

20 grudnia 2022, 11:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) opublikowały wyniki aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

20 grudnia 2022, 11:34

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) zgodnie z art. 38 ustawy opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2027. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2027 .

Więcej...

19 grudnia 2022, 14:29

Realizując zapisy pkt. 3.1.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2023 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 2 do 16 stycznia 2023 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja ogólna” .

Więcej...

19 grudnia 2022, 11:13

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 19 grudnia 2022 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.13.2022.BTS zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2023 r. Taryfa...

Więcej...

13 grudnia 2022, 16:23

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/19/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

13 grudnia 2022, 11:17

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 20.12.2022 r. w godz. od 19:30 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

9 grudnia 2022, 10:42

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie opublikowania raportu z konsultacji Technicznych standardów komunikacji biznesowej CSIRE. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), działający jako Operator Informacji Rynku Energii (dalej „OIRE”) informuje, że zakończył procedowanie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji TSKB-CSIRE (wersji 5.2) oraz przygotował raport z procesu konsultacji...

Więcej...