Komunikaty OSP

14 października 2021, 15:50

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 16 września 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty...

Więcej...

14 października 2021, 15:28

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 października 2021 r., w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o: zatwierdzenie zmian IRiESP - Korzystanie wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 oraz zmianę terminu, od którego będą obowiązywały zmiany IRiESP - Korzystanie wynikające z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian...

Więcej...

13 października 2021, 18:33

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 13.10.2021 od godz. 19.30 do godz. 23.30 na przekroju handlowym Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

7 października 2021, 10:56

OSP informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (operator centralnego systemu SIDC), w dniu 08.10.2021 r. w godz. od 12:55 do 14:45 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności...

Więcej...

1 października 2021, 15:29

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 października 2021 r. dotyczący Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 sierpnia 2021 r., zakończył w dniu 24 września 2021 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP...

Więcej...

28 września 2021, 11:35

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 2 września 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy, konsultacje te zakończyły się w dniu 16 września 2021 r. W związku z zakończeniem procesu konsultacji publicznych, PSE S.A., działając na podstawie...

Więcej...

28 września 2021, 10:41

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 05.10.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 23:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

27 września 2021, 10:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 września 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.11.2021 r. – 30.11.2021 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2021 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

16 września 2021, 17:11

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa o rynku mocy”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy ,...

Więcej...

15 września 2021, 10:30

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 21.09.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 23:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

14 września 2021, 15:00

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX/ECC Shipping Agent, w dniu 14.09.2021 r. w godz. od 19:40 do 23:00, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

9 września 2021, 14:49

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes...

Więcej...

2 września 2021, 17:05

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy , który 2...

Więcej...

1 września 2021, 11:50

OSP informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 1 września 2021 r. problemów technicznych wynikających z realizowanych prac informatycznych mogą pojawiać się czasowe utrudnienia w dostępie do informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowanych na stronie internetowej OSP. Obecnie trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności serwisu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Więcej...

30 sierpnia 2021, 15:52

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2021 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2021 r. i kończący się z dniem 31 października 2021 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 sierpnia 2021 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

24 sierpnia 2021, 13:11

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Warunków Dotyczących Bilansowania . Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących...

Więcej...

17 sierpnia 2021, 16:32

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS (operatora systemu Republiki Czeskiej), w dniu 24.08.2021 r. od godz. 18:55 do godz. 21:30 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy w ramach SIDC nie będzie realizowany....

Więcej...

17 sierpnia 2021, 00:32

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent, w dniu 17.08.2021 r. w godz. od 08:00 do 09:00, planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

6 sierpnia 2021, 16:20

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowe (IRiESP). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie), określającej zmiany planowane do wprowadzenia do tej części IRiESP. Projekty Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem ...

Więcej...

3 sierpnia 2021, 16:34

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”) , w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w...

Więcej...