Komunikaty OSP

18 sierpnia 2020, 15:37

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych (FSkar 51.2) W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: ...

Więcej...

13 sierpnia 2020, 16:47

robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl/dokumenty zostały opublikowane wersje robocze Standardów technicznych systemu WIRE wer. 13.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 8.0. Standardy techniczne zostały opublikowane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. ...

Więcej...

10 sierpnia 2020, 15:58

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki...

Więcej...

10 sierpnia 2020, 14:19

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN Na podstawie art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP ) zostali zobowiązani do...

Więcej...

7 sierpnia 2020, 15:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie) oraz do IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie). Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie , które w...

Więcej...

30 lipca 2020, 10:57

Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2020 r.(Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2020 r. i kończący się z dniem 30 września 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 lipca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

27 lipca 2020, 15:27

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 27 lipca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują,...

Więcej...

27 lipca 2020, 14:51

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z...

Więcej...

15 lipca 2020, 17:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z...

Więcej...

3 lipca 2020, 09:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 08.07.2020 r. w godz. od 08:55 do 11:10 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na...

Więcej...

2 lipca 2020, 16:09

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej "ustawa"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy , który 2 lipca...

Więcej...

29 czerwca 2020, 10:13

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2020 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 czerwca 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

25 czerwca 2020, 17:21

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze zaktualizowanych Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Zaktualizowane Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia umożliwiające działanie w polskim obszarze rynkowym kilku Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Aktualizacja polega na dostosowaniu istniejących dokumentów związanych z działalnością...

Więcej...

23 czerwca 2020, 15:03

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent, w dniu 30.06.2020 r. w godz. od 15:00 do 17:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w...

Więcej...

18 czerwca 2020, 16:50

Publikacja aktualizacji Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej zostały opublikowane zaktualizowane Załączniki D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Wykorzystanie dokumentów zawartych w...

Więcej...

17 czerwca 2020, 17:05

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO Shipping Agent (operator rynku Nordpool) oraz CEPS (operator systemu republiki czeskiej), w dniu 23.06.2020 r. , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) w godz. od 15:00 do 17:00 , a także CEPS-PSE (Czechy-Polska) w...

Więcej...

15 czerwca 2020, 11:50

PSE S.A. przedłużyły obowiązywanie umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, zawartej 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A, o okres trzech miesięcy, tj. od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Umowa dotyczy jednostek wytwórczych nr 6 w Elektrowni Siersza i nr 1 w Elektrowni Łaziska. TAURON Wytwarzanie S.A. będzie świadczył na rzecz PSE S.A. usługę interwencyjnej rezerwy zimnej polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu...

Więcej...

9 czerwca 2020, 11:10

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG (dostawcy systemu informatycznego XBID), w dniu 16.06.2020 r. w godz. od 07:55 do 14:40 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach: 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), CEPS-PSE (Czechy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji...

Więcej...

29 maja 2020, 14:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (operator rynku Nordpool), w dniu 04.06.2020 r. w godz. od 22:00 do 23:00 , planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) tzw. Service Halt na granicach 50HzT-PSE (Niemcy-Polska), Litgrid-PSE (Litwa-Polska) i Svk-PSE (Szwecja-Polska) . Oznacza to, że w wymienionych godzinach proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższej granicy...

Więcej...

27 maja 2020, 11:30

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2020 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2020 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2020 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 maja 2020 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...