Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

27 maja 2024, 00:52

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 30.05.2024 r. w godz. od 16:15 do 21:00(CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 30.05.2024 from 16:15 to 21:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

26 maja 2024, 13:55

Aktualizacja z godz. 13:55 - zmiana wielkości redukcji Aktualizacja z godz. 12:15 - zmiana wielkości redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 26.05.2024 w wysokości: 1418 MW w godz. 10:00 - 11:00, 1846 MW w godz. 11:00 - 12:00, 2339 MW w godz. 12:00 - 13:00, 2843 2209 MW w godz. 13:00 - 14:00, 2027 1487 ...

Więcej...

24 maja 2024, 14:14

W związku z wejściem w życie zaktualizowanej IRiESP-OIRE (po zmianach wprowadzonych Kartą aktualizacji CC/01/2023), OIRE zapewnia możliwość wnioskowania o wprowadzenie zmian w Zakresie Danych Migracji CSIRE. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/oire/wnioskowanie-o-zmiany-w-zdm

Więcej...

23 maja 2024, 14:25

Operator informacji rynku energii (dalej: OIRE) planuje wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku...

Więcej...

23 maja 2024, 11:51

OIRE planuje wprowadzenie zmian do Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (dalej: TSKB ). W związku z tym został opracowany projekt Karty Aktualizacji nr TSKB/01/2024 (dalej KA) wskazujący zmiany planowane do wprowadzenia w TSKB. Wypełniając obowiązki wynikające z pkt 2.4. IRiESP-OIRE oraz zapewniając publiczny dostęp do wyżej wymienionego projektu zmian TSKB informujemy, że: konsultacjom poddany jest zakres zmian wskazany w KA termin na...

Więcej...

22 maja 2024, 16:32

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2024 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2024 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2024 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 22 maja 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia...

Więcej...

22 maja 2024, 12:47

OIRE publikuje Plan uruchomienia nowego modelu Procesów Rynku Energii (PRE). Opisuje on główne działania, które muszą zostać przeprowadzone przez podmioty zobowiązane do korzystania z CSIRE oraz OIRE w celu uruchomienia procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE. Dokument zawiera: działania niezbędne do przejścia ze starego modelu na nowy model PRE na detalicznym rynku energii, opis działań związanych z uruchomieniem nowego modelu PRE, proces...

Więcej...

22 maja 2024, 12:09

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 22.05.2024 r. na stronie internetowej zostały opublikowane Formularze danych strukturalnych . Formularze stanowią załączniki do nowych Umów Przesyłania. Dane strukturalne zostały podzielone na cztery pliki, w zależności od rodzaju MWE: Synchroniczne Moduły Wytwarzania Energii Elektrownie Szczytowo Pompowe Moduły Parku Energii typu PV ...

Więcej...

21 maja 2024, 16:05

Operator informacji rynku energii (dalej: OIRE) informuje o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) Karty aktualizacji nr CC/01/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi...

Więcej...

21 maja 2024, 14:20

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 17, 18 i 19 maja 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

21 maja 2024, 07:28

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 21.05.2024r. w godz. 09:25 do 14:10 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 21.05.2024 from 09:25 to 14:10, it is planned to suspend the Single...

Więcej...

19 maja 2024, 10:37

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 19.05.2024 w wysokości: 906 MW w godz. 11:00 - 12:00, 2114 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1850 MW w godz. 13:00 - 14:00, 689 MW w godz. 14:00 - 15:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on 19.05.2024 Due to oversupply of generation and...

Więcej...

18 maja 2024, 10:20

Aktualizacja z godz. 10:20 - zmiana wielkości i godzin redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 18.05.2024 w wysokości: 2348 MW 553 MW w godz. 11:00 - 12:00, 2855 MW 1043 MW w godz. 12:00 - 13:00, 2191 MW 516 MW w godz. 13:00 - 14:00, 1276 MW w godz. 14:00 - 15:00. PSE...

Więcej...

17 maja 2024, 14:15

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 16 maja 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...

17 maja 2024, 09:50

Aktualizacja z godz. 14.00 - zmiana wielkości redukcji W dniu 17.05.2024 zmieniono wartość redukcji generacji PV. w godz. 10:01 – 11:00 z wartości 715 MW na nową wartość 2777 MW w godz. 11:01 – 12:00 z wartości 745 MW na nową wartość 3035 MW w godz. 12:01 – 13:00 z wartości 751 MW na nową wartość 3086 MW, w godz. 13:01 – 14:00 z wartości 715 MW na nową wartość 2957 MW, w godz. 14:01 – 15:00 z wartości 2572...

Więcej...

17 maja 2024, 08:11

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 17.05.2024 w wysokości: 542 MW w godz. 08:01 - 09:00, 656 MW w godz. 09:01 - 10:00, 715 MW w godz. 10:01 - 11:00, 745 MW w godz. 11:01 - 12:00, 751 MW w godz. 12:01 - 13:00, 715 MW w godz. 13:01 - 14:00, 596 MW w godz. 14:01 - 15:00, 477 MW w godz. 15:01 - 16:00, 387 MW w godz....

Więcej...

16 maja 2024, 18:40

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 8e ustawy prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266) w przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (dalej: ekspertyza wpływu przyłączenia). Obowiązek ten nie dotyczy jednostek wytwórczych i magazynów energii elektrycznej...

Więcej...

16 maja 2024, 15:47

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 16.05.2024 r. na stronie internetowej https://www.pse.pl została opublikowana wersja robocza dokumentu: Informacja o programie pracy zweryfikowanym (IPPZ) dla Standardów technicznych systemu WIRE wer.14.0. Dokument zostanie wprowadzony do Standardów technicznych systemu WIRE 14.0 jako realizacja postulatu dostawców usług bilansujących po przeprowadzonych testach SIT. Dokument IPPZ jest dokumentem o...

Więcej...

16 maja 2024, 14:49

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 15 i 16 maja 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

16 maja 2024, 10:50

Aktualizacja z godz. 13.55 - zmiana wielkości redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji farm wiatrowych w dn. 16.05.2024 w wysokości: 413 MW w godz. 11:01 - 12:00, 433 MW w godz. 12:01 - 13:00, 433 MW w godz. 13:01 - 14:00, 0 433 MW w godz. 14:01 - 15:00, 0 433 MW w godz. 15:01 - 16:00, 0 433 MW w godz. 16:01 - 17:00. PSE announcement on non-market...

Więcej...