Komunikaty OSP

25 marca 2019, 11:48

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.30.2018.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. Decyzja...

Więcej...

25 lutego 2019, 15:56

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2019 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

28 stycznia 2019, 12:28

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2019 r. i kończący się z dniem 31 marca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 grudnia 2018, 10:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2019 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 grudnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

20 grudnia 2018, 16:57

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 października 2018 r., zakończył w dniu 7 listopada 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

20 grudnia 2018, 16:26

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie. Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.7.2018.LK z dnia 18 grudnia 2018 r. postanowił: Zmienić...

Więcej...

30 listopada 2018, 17:11

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian, których wejście w życie planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r....

Więcej...

27 listopada 2018, 11:48

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 listopada 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.01.2019 r. – 31.01.2019 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2019 r. ” W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 27 listopada 2018 r.,...

Więcej...

23 listopada 2018, 16:45

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2018.PSt z dnia 30 października 2018 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), określonych w...

Więcej...

31 października 2018, 12:51

robocze Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej zostały opublikowane: Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 (aktualizacja 4.) – wersja robocza. Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.1 (aktualizacja 1.) – wersja robocza. Nowe wersje standardów obejmują zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP-Bilansowanie systemu i...

Więcej...

29 października 2018, 12:29

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2018 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 października 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 października 2018, 18:43

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...

23 października 2018, 14:13

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 października 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.6.2018.LK z dnia 22 października 2018 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do...

Więcej...

26 września 2018, 15:57

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 września 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r., zakończył w dniu 31 sierpnia 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej...

Więcej...

25 września 2018, 10:10

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na listopad 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2018 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 września 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

19 września 2018, 14:44

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP...

Więcej...

27 sierpnia 2018, 11:16

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r. i kończący się z dniem 31 października 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 sierpnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 16:26

W nawiązaniu do komunikatu z godziny 15:38 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują o wcześniejszym zakończeniu stwierdzonego dziś stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, który wystąpił na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregiony łódzki i skierniewicki). Zagrożenie zakończyło się o godzinie 16:00.

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne, w dniu 1 sierpnia 2018 roku w godzinach od 13:15 do 18:00 na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:31

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -...

Więcej...