Aktualności

30 marca 2017, 07:14

Linia 400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Na zorganizowanym 29 marca 2017 r. przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. spotkaniu, przedstawiciele samorządów 10 mazowieckich gmin położonych w korytarzu istniejącej linii...

Więcej...

28 marca 2017, 11:29

Szanowni Państwo, informujemy, iż przewidujemy kolejne zebranie informacyjne dotyczące postępowań publicznych pn. Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – Program Bieżący oraz Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – Program Gwarantowany. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie pytań dotyczących treści SIWZ na adresy mailowe: jedrzej.bakowski@pse.pl oraz...

Więcej...

27 marca 2017, 11:19

Szanowni Państwo, informujemy, iż zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniach publicznych pn. Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Bieżąc y oraz Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany . Szczegółowe informacje znajdują się w dziale przetargi publiczne na naszej stronie internetowej. Departament Udzielania Zamówień PSE S.A.

Więcej...

24 marca 2017, 14:52

PSE S.A. informują, że ani pracownicy Spółki, ani tez żadna upoważniona przez PSE S.A. firma nie zwracają się o udostepnienie danych osobowych w celach związanych z obniżką taryfy za energię elektryczną. Prosimy Państwa o czujność i ewentualne zgłaszanie sprawy na Policję.

Więcej...

17 marca 2017, 13:29

Japońska instytucja rządowa NEDO ("NEDO"), Hitachi, Ltd. (TSE: 6501 / "Hitachi"), Hitachi Chemical Co., Ltd. (TSE: 4217 / "Hitachi Chemical"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE"), ENERGA-OPERATOR S.A. ("EOP") i ENERGA Wytwarzanie S.A. ("EW"), przy wsparciu Ministerstwa Energii Rzeczypospolitej Polskiej, ogłosiły dziś, że uzgodnione zostało przeprowadzenie demonstracyjnego projektu z zakresu...

Więcej...

15 marca 2017, 09:53

Istniejąca linia 400 kV, łącząca elektrownię w Kozienicach ze stacją elektroenergetyczną w podwarszawskiej Miłosnej, wymaga modernizacji. Zgodnie z zapowiedziami PSE wkrótce odbędą się w tej sprawie spotkania z wojewodą, władzami samorządowymi i mieszkańcami gmin. Trwają analizy techniczne w związku z planowaną modernizacją istniejącej linii 400 kV Kozienice–Miłosna. Zaprojektowana i wybudowana zgodnie z...

Więcej...

14 marca 2017, 16:09

14 marca 2017 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie – Jeziornej, PSE SA oraz ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespoły CERT) działającymi w grupach kapitałowych PSE i ENERGA. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związanym z cyberatakami na...

Więcej...

13 marca 2017, 13:45

- Odparcie zagrożeń zewnętrznych - Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego - Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń - Odpowiedzialny rozwój - Stabilna praca systemu - Lepiej wydane pieniądze - Zasoby PSE to główne cele i kierunki działań wskazane w nowej Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych na lata 2017 – 2019, która została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki 3 marca br. W...

Więcej...

10 marca 2017, 16:05

rynku! 8 marca 2017 r. PSE ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn. Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP: 1. Program Gwarantowany - z płatnością za gotowość i wykorzystanie, 2. Program Bieżący – z płatnością za wykorzystanie. Nowe zasady świadczenia Usług DSR to odpowiedź Polskich Sieci Elektroenergetycznych na oczekiwania rynku, a także kolejny krok w kierunku...

Więcej...

9 marca 2017, 14:35

PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Gwarantowany Program Bieżący Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE S.A. w Auli im. Stefanii Kasprzyk w dniu 16 marca 2017 w godz. od 11.00 do 15.00. Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres ...

Więcej...

22 lutego 2017, 15:40

Stały wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w całej Polsce wymaga inwestycji w nowe linie najwyższych napięć. Kluczowa jest budowa połączenia nowopowstającego bloku w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW z podwarszawską stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie. O tym, jak przeprowadzić inwestycję w sposób zrównoważony i optymalny z punktu widzenia społeczności lokalnych, dyskutowali 22...

Więcej...

20 lutego 2017, 16:33

Trwają przygotowania do modernizacji linii 400 kV relacji Kozienice–Miłosna. Po niemal pół wieku użytkowania, linia ta wymaga pilnej przebudowy, niezbędnej dla utrzymania jej operacyjnej sprawności. PSE S.A. pozostają w kontakcie z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, deklarując wolę partnerskiej współpracy ze społecznościami lokalnymi. PSE S.A., pełniące rolę Operatora Sieci Przesyłowej w...

Więcej...

15 grudnia 2016, 13:16

1 grudnia 2016 r., podczas uroczystego jubileuszu 20-lecia Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, uhonorowane zostały osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla energetyki przemysłowej i polskiego przemysłu. W gronie wyróżnionych osób, którym została przyznana nagroda „Laur zasłużony dla polskiego przemysłu”, jest Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. inż....

Więcej...

9 grudnia 2016, 13:36

Dnia 5 grudnia 2016 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został powołany do Zarządu spółki PSE S.A. Pan Jarosław Brysiewicz. Jarosław Brysiewicz jako Wiceprezes Zarządu będzie odpowiedzialny za obszar korporacyjny w tym sprawy organizacyjne spółki oraz sprawy społeczne, jednocześnie obejmie pieczę nad obszarem eksploatacyjnym spółki. Wesprze...

Więcej...

9 grudnia 2016, 11:29

Eryk Kłossowski, prezes PSE został doceniony na arenie międzynarodowej i wyróżniony nominacją w kategorii The Young Energy CEO w konkursie dla najlepszych CEO koncernów energetycznych. Konkurs rozstrzygnięto 5 grudnia, podczas Budapest Energy Summit – międzynarodowej konferencji skupiającej liderów branży energetycznej z całej Europy oraz decydentów Unii Europejskiej. Międzynarodowe jury, złożone z...

Więcej...

1 grudnia 2016, 11:06

Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, podczas którego mieliśmy okazję przedstawić Państwu mechanizmy Interwencyjnych Programów DSR (IP DSR). Dyskusja nad opracowanymi rozwiązaniami IP DSR była konstruktywna i miała znaczący wpływ na osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego spotkania. Wychodząc naprzeciw Państwa...

Więcej...

23 listopada 2016, 16:25

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej Rozporządzenie 2016/631) . Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:112:TOC Ustanawianie Kodeksów Sieci (w tym Rozporządzenia 2016/631) jest związane z wdrażaniem tzw. Trzeciego Pakietu...

Więcej...

17 listopada 2016, 10:52

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą prace nad rozwojem usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). W ramach przedmiotowych prac zakłada się wprowadzenie dwóch Interwencyjnych Programów DSR: (i) gwarantowanego - z płatnością za gotowość i realizację, oraz (ii) bieżącego - z płatnością za realizację. W związku z zakończeniem prac nad koncepcją rozwiązań,...

Więcej...

10 listopada 2016, 16:09

„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Gwarant bezpieczeństwa energetycznego, Przykładny inwestor, Odpowiedzialny pracodawca, Wiarygodny Partner oraz Ekspert w branży. ...

Więcej...

10 listopada 2016, 11:43

Eryk Kłossowski: „ Mechanizm krótkookresowych cen węzłowych wspiera integrację odnawialnych źródeł energii na rynku energii ” Jak ocenia Pan funkcjonowanie rynków energii elektrycznej w Europie? Rezultaty procesów rynkowych zbyt często nie odzwierciedlają praw fizyki, którym podlegają sieci elektroenergetyczne. Nie możemy nazywać rynku funkcjonującym, jeżeli jego mechanizmy nie pozwalają na odmowę transakcji,...

Więcej...