Aktualności

22 maja 2017, 11:10

Komisja Europejska poinformowała, że konsorcjum EU-SysFlex, w skład którego wchodzą m.in. PSE S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z o.o., otrzymało z programu Horyzont 2020 grant na realizację projektu badawczo-rozwojowego o wartości ponad 20 mln Euro, dotyczącego wykorzystania środków zaradczych umożliwiających integrację w europejskim systemie elektroenergetycznym dużej liczby źródeł energii odnawianej. W...

Więcej...

19 maja 2017, 13:02

18 maja 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne gościły ekspertów amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Energii, którzy poprowadzili warsztaty z zakresu ochrony przed atakami cybernetycznymi. Organizatorem spotkania było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ambasada USA w Polsce, a jego uczestnikami przedstawiciele czołowych firm na rynku energetycznym, m.in. PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., PKP Energetyka...

Więcej...

15 maja 2017, 00:47

Jest to już trzecia publikacja uwzględniająca dane pozafinansowe, jednak w tym roku po raz pierwszy nasza Spółka zdecydowała się przygotować zintegrowany raport, który połączy dane pozafinansowe, w tym wskaźniki społeczne i środowiskowe z danymi finansowymi. Badanie jest całkowicie anonimowe. Każda odpowiedź jest dla nas cenna. Badanie ankietowe pomoże wybrać tematy, które zostaną przedstawione w zintegrowanym raporcie Spółki za 2016 rok w formie interaktywnej...

Więcej...

11 maja 2017, 11:29

Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przez Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI). PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój...

Więcej...

11 maja 2017, 11:15

W ocenie PSE, faworyzowany przez Komisję Europejską rynek jednotowarowy, na którym podstawowym towarem jest energia elektryczna, nie tylko nie stymuluje rozwoju, ale obecnie nawet nie gwarantuje utrzymania w eksploatacji mocy wytwórczych. Propozycja warunków stosowania mechanizmów mocowych, zawarta w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" była przedmiotem debaty z udziałem Eryka Kłossowskiego, prezesa...

Więcej...

11 maja 2017, 11:06

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opowiadają się przeciwko propozycji utworzenia Regionalnych Centrów Operacyjnych, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. W debacie pn. Reforma rynku energii elektrycznej w Europie, która odbyła się 11 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczył Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, Regionalne Centra Operacyjne (ROC) mają przejąć podejmowanie decyzji i wydawać wiążące polecenia krajowym...

Więcej...

9 maja 2017, 14:25

iuszami Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, otworzyli 8 maja br. III sesję dialogową poświęconą przygotowaniu zintegrowanego raportu Spółki. Do siedziby PSE w Konstancinie-Jeziornie przyjechało ponad sześćdziesięciu gości – przedstawicieli administracji centralnej i regulatora, lokalnych samorządów, nauki, instytucji państwowych, partnerów z firm...

Więcej...

9 maja 2017, 14:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog w sprawie inwestycji w strategiczną linię 400 kV Kozienice-Miłosna. Przedstawiciele PSE spotkali się w poniedziałek, 8 maja, z mieszkańcami gminy Magnuszew, aby przekazać pełną informację na temat inwestycji i odpowiedzieć na pytania związane z realizowaną inwestycją. Mieszkańcy gminy Magnuszew zgłaszali w ostatnich miesiącach...

Więcej...

8 maja 2017, 14:35

yków" W ocenie członków Central Europe Energy Partners (CEEP) pakiet „Czysta Energia” zawiera kilka niespójności, które należy rozwiązać w trakcie niedawno rozpoczętego procesu legislacyjnego. „Doceniamy wysiłki Komisji Europejskiej w celu opracowania szerokiego pakietu legislacyjnego. Na obecnym etapie nie rozwiązuje on jednak podstawowych zakłóceń występujących na rynkach energii, a zamiast tego może wywołać nowe. Na obecnym etapie, decydenci powinni dążyć do znalezienia zrównoważonego podejścia...

Więcej...

28 kwietnia 2017, 11:05

Wczoraj w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej, odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ENTSO-E ds. Ochrony Systemów Krytycznych. Jest to oficjalne forum wymiany doświadczeń i budowania standardów dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej zsynchronizowanej części kontynentu europejskiego. W spotkaniu Grupy, które - na zaproszenie Dyrektora...

Więcej...

27 kwietnia 2017, 14:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały nagrodzone Złotym Listkiem CSR’2017 przyznanym przez tygodnik Polityka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. Tym samym PSE znalazły się w gronie polskich firm najlepiej ocenianych przez pryzmat społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu wzięło udział 111 firm. W gronie laureatów znalazły się 64 firmy....

Więcej...

26 kwietnia 2017, 08:03

Dwudziesta trzecia Konferencja "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2017), organizowana w dniach 25-26 kwietnia br., przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbywa się pod hasłem "Zmiany w energetyce i wokół niej". Podczas REE’2017, oprócz referatów naukowych, odbędą się panele dyskusyjne zgrupowane w trzech blokach tematycznych: Pakiet zimowy - propozycje...

Więcej...

21 kwietnia 2017, 13:23

W celu lepszego wykorzystania dostępnej infrastruktury połączeń SwePol Link (połączenie HVDC między Polską i szwedzkim obszarem rynkowym SE4) oraz LitPol Link (połączenie HVDC między Polską i litewskim obszarem rynkowym), operatorzy systemów przesyłowych Polski, Szwecji i Litwy w koordynacji z zaangażowanymi giełdami, planują uruchomienie tzw. polskiego obszaru optymalizacji (PLA) między Polską a obszarami rynkowymi SE4 i LT. Zdolności przesyłowe PL-PLA...

Więcej...

21 kwietnia 2017, 10:33

Reprezentujący Polskie Sieci Elektroenergetyczne Stanisław Skoczylas, wiceprezes zarządu PSE oraz Radosław Witkowski, prezydent Radomia, 19 kwietnia 2017 r. podpisali List intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy na rzecz planowanej przez PSE inwestycji. Zgodnie z zapisami Listu, szczegółowo mają zostać rozpatrzone możliwości współdziałania w kwestiach dotyczących planów inwestycyjnych PSE. – Jesteśmy...

Więcej...

14 kwietnia 2017, 11:28

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy CORE CCR rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CORE CCR na wypadek, gdyby proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie był w stanie wygenerować wyników, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbywają się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 27 kwietnia 2017 r. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E, ...

Więcej...

14 kwietnia 2017, 08:20

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w Hansa CCR na wypadek, gdyby proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie był w stanie wygenerować wyników, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 15 maja 2017 r. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E, ...

Więcej...

6 kwietnia 2017, 07:24

ropy" Przedstawiamy stanowisko członków CEEP (Central Europe Energy Partners) w sprawie pakietu "Czysta energia dla Europy" opublikowanych przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. i dokonują oceny jej wpływu na sektor energetyczny Europy Środkowej-Wschodniej. Pełna informacja na stronie www.ceep.be

Więcej...

6 kwietnia 2017, 00:53

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy bałtyckiego CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w bałtyckim CCR na wypadek, gdyby proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie był w stanie wygenerować wyników, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 5 maja 2017 r. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie...

Więcej...

4 kwietnia 2017, 08:03

Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE, podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia ENTSO-E w dniu 30 marca 2017 r., został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Rynku w ENTSO-E. Komitet Rynku (ENTSO-E Market Committee) zajmuje się wypracowywaniem rozwiązań europejskiego rynku energii elektrycznej poprzez aktywne wspieranie harmonizacji i...

Więcej...

30 marca 2017, 07:14

Linia 400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Na zorganizowanym 29 marca 2017 r. przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. spotkaniu, przedstawiciele samorządów 10 mazowieckich gmin położonych w korytarzu istniejącej linii...

Więcej...