Aktualności

9 grudnia 2016, 11:29

Eryk Kłossowski, prezes PSE został doceniony na arenie międzynarodowej i wyróżniony nominacją w kategorii The Young Energy CEO w konkursie dla najlepszych CEO koncernów energetycznych. Konkurs rozstrzygnięto 5 grudnia, podczas Budapest Energy Summit – międzynarodowej konferencji skupiającej liderów branży energetycznej z całej Europy oraz decydentów Unii Europejskiej. Międzynarodowe jury, złożone z...

Więcej...

1 grudnia 2016, 11:06

Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, podczas którego mieliśmy okazję przedstawić Państwu mechanizmy Interwencyjnych Programów DSR (IP DSR). Dyskusja nad opracowanymi rozwiązaniami IP DSR była konstruktywna i miała znaczący wpływ na osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego spotkania. Wychodząc naprzeciw Państwa...

Więcej...

23 listopada 2016, 16:25

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej Rozporządzenie 2016/631) . Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:112:TOC Ustanawianie Kodeksów Sieci (w tym Rozporządzenia 2016/631) jest związane z wdrażaniem tzw. Trzeciego Pakietu...

Więcej...

17 listopada 2016, 10:52

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą prace nad rozwojem usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). W ramach przedmiotowych prac zakłada się wprowadzenie dwóch Interwencyjnych Programów DSR: (i) gwarantowanego - z płatnością za gotowość i realizację, oraz (ii) bieżącego - z płatnością za realizację. W związku z zakończeniem prac nad koncepcją rozwiązań,...

Więcej...

10 listopada 2016, 16:09

„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Gwarant bezpieczeństwa energetycznego, Przykładny inwestor, Odpowiedzialny pracodawca, Wiarygodny Partner oraz Ekspert w branży. ...

Więcej...

10 listopada 2016, 11:43

Eryk Kłossowski: „ Mechanizm krótkookresowych cen węzłowych wspiera integrację odnawialnych źródeł energii na rynku energii ” Jak ocenia Pan funkcjonowanie rynków energii elektrycznej w Europie? Rezultaty procesów rynkowych zbyt często nie odzwierciedlają praw fizyki, którym podlegają sieci elektroenergetyczne. Nie możemy nazywać rynku funkcjonującym, jeżeli jego mechanizmy nie pozwalają na odmowę transakcji,...

Więcej...

7 listopada 2016, 18:01

zany Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice — Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa. Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od...

Więcej...

19 października 2016, 17:07

trzygnięty Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest PTPiREE, przy wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator (dawniej RWE Stoen Operator), TAURON Dystrybucja. Konkurs został objęty...

Więcej...

3 października 2016, 16:27

30 września 2016 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Do Rady Nadzorczej dołączył pan Paweł Łatacz . Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. został odwołany Cezary Szwed. Jednocześnie do składu Zarządu powołany został Stanisław Skoczylas , będzie nadzorował obszary: finansów, kontrolingu,...

Więcej...

28 września 2016, 14:02

- wystąpienie Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE podczas CEE Regional Conference w Bratysławie, 23.09.2016 r. 23 września 2016 roku odbyła się w Bratysławie konferencja „CEE Regional Conference” , podczas której prezes PSE p. Eryk Kłossowski wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie CEE. Wystąpienie prezesa pt. „Reinforcing sustainability and security of supply” dotyczyło wpływu rozwiązań rynkowych na ...

Więcej...

22 września 2016, 15:53

Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych 23 września 2016 r. weźmie udział w konferencji ENTSO-E (ang. Central East European (CEE) Regional Conference), poświęconej budowie europejskiego rynku energii z perspektywy krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja odbywa się w dniach 22-23.09.2016 r. w Bratysławie, pod auspicjami Słowackiej Prezydencji w UE....

Więcej...

22 września 2016, 00:00

22 września 2016 r., w ostatni dzień astronomicznego lata, w siedzibie PSE odbyła się konferencja prasowa związana z podsumowaniem sezonu letniego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE zaprezentował kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący bilans mocy w KSE oraz omówił działania PSE prowadzone w latach 2015-2016 na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu. Szczegółowego podsumowania...

Więcej...

19 września 2016, 16:40

Mocy 16 września 2016 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Energetyka w siedzibie PSE w  Konstancinie-Jeziornej odsłonięto tablicę upamiętniająca Stefanię Kasprzyk, byłą prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Imieniem byłej prezes została również nazwana najbardziej reprezentacyjna aula w gmachu Spółki. Otwarto także wystawę przypominającą sylwetkę Stefanii Kasprzyk i jej osiągnięcia zawodowe. Stefania Kasprzyk 1947-2011 Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 2005-2010 Pracę w...

Więcej...

22 lipca 2016, 13:46

7 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Energii Zarząd PSE S.A. podpisał umowę o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. na rzecz Skarbu Państwa. 1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jej celów jest ograniczenie kosztów organizacyjnych i operacyjnych funkcjonowania systemu rozliczeń, poprzez zastąpienie...

Więcej...

6 lipca 2016, 00:00

1 lipca 2016 r. została podpisana umowa o świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego pomiędzy Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. a PSE S.A. Usługa obejmuje samostart i pracę elektrociepłowni w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektrycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części.

Więcej...

5 lipca 2016, 00:00

4 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja pt. „ Rynek mocy — konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, podczas której zaprezentowany został projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Konferencja zapoczątkowała proces konsultacji tych rozwiązań. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, Piotr Naimski — Pełnomocnik Rządu ds....

Więcej...

27 czerwca 2016, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 24 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 750 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 23 czerwca 2016 r. i wynosiła 22 630 MW. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

24 czerwca 2016, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 23 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 630 MW. Rekordowe obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 1 września 2015 r. Wynosiła wówczas 22...

Więcej...

22 czerwca 2016, 00:00

PSE rozpoczyna eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy stacjami Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy). Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) PSE zakończyło prace nad instalacją przesuwników fazowych (dalej — PST) w stacji Mikułowa. Urządzenia przeszły...

Więcej...

7 czerwca 2016, 00:00

7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie — Jeziornej, PSE SA oraz NATO Energy Security Centre of Excellence ( Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO ) podpisały list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i  doświadczeń związanych z  bezpieczeństwem infrastruktury ...

Więcej...