Aktualności

28 czerwca 2017, 08:53

22 czerwca 2017 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce uroczysta inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE). Partnerem strategicznym działalności MLE są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Inauguracji towarzyszyła debata pt. ”Pod prąd - możliwości rozwoju młodych osób w sektorze energetycznym”, w której wzięli udział: Pan Michał Kurtyka,...

Więcej...

27 czerwca 2017, 14:03

PSE S.A. oraz pozostali operatorzy zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji zasad nominacji ZPW zgodnie z Artykułem 36 Regulacji FCA. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 18 sierpnia 2017 r. W przypadku Polski propozycja obejmuje dotychczasowe zasady nominacji dla byłego już regionu CEE dla połączeń synchronicznych KSE dla rezerwacji ZPW z przetargów rocznych i miesięcznych. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie...

Więcej...

21 czerwca 2017, 14:01

Kodeksy Sieci i Wytyczne, będące Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych mają na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. Kodeksy Sieci i Wytyczne dzielą się na trzy grupy, które dotyczą poniższych zagadnień: przyłączania do sieci - Kodeksy Przyłączeniowe; zarządzania pracą sieci - Kodeksy Operacyjne; funkcjonowania rynku - Kodeksy Rynkowe. Kodeksy przyłączeniowe,...

Więcej...

19 czerwca 2017, 13:58

PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrażania Kodeksów Sieci i Wytycznych, będących Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, mających na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych. W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów Sieci i Wytycznych w zakresie: Przyłączania do sieci (kodeksy przyłączeniowe); Zarządzania siecią...

Więcej...

16 czerwca 2017, 11:57

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 20(2) Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje wspólną metodę skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego w Hansa CCR. Narzędzia do...

Więcej...

14 czerwca 2017, 07:20

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 31 Rozporządzenia FCA. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje granice Hansa CCR. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E, ...

Więcej...

9 czerwca 2017, 10:40

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym oraz 5 – w Programie Bieżącym. Suma pozyskanej mocy, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w Programie Gwarantowanym) wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą. Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące...

Więcej...

7 czerwca 2017, 14:50

5 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Podczas spotkania zainicjowano partnerstwo między Ministerstwem Rozwoju, a przedstawicielami blisko 50 podmiotów, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ. Ministerstwo Rozwoju, które reprezentował wiceminister Jerzy Kwieciński, pełni...

Więcej...

2 czerwca 2017, 13:03

Zgodnie z komunikatem opublikowanym w dniu 2017-04-21 operatorzy systemów przesyłowych Polski, Szwecji i Litwy zaprosili uczestników rynku do przekazania informacji zwrotnych dotyczących planowanej aktualizacji organizacji łączenia rynków SE4-PL-LT polegającej na uruchomieniu tzw. polskiego obszaru optymalizacji (PLA) pomiędzy Polską a obszarami rynkowymi SE4 i LT. Biorąc pod uwagę w przeważającej części pozytywną reakcję uczestników rynku...

Więcej...

2 czerwca 2017, 09:06

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz była 2 czerwca 2017 r. tematem rozmów Karola Młynarczyka, Wicewojewody Łódzkiego, z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji. Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz to inwestycja celu publicznego, która ma...

Więcej...

29 maja 2017, 07:53

Miłosna Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog ze społecznościami lokalnymi ws. inwestycji związanej z modernizacją linii 400 kV Kozienice–Miłosna. W piątek, 26 maja, przedstawiciele inwestora przybliżyli mieszkańcom mazowieckiej gminy Wilga główne założenia projektu i wyjaśnili, na czym będą polegały prace modernizacyjne. Na terenie gminy Wilga znajdują się...

Więcej...

24 maja 2017, 11:03

PSE ze zdziwieniem przyjęły wspólny komunikat Urzędów regulacji Niemiec i Austrii, dotyczący uzgodnienia przez nie sposobu realizacji prawnego obowiązku wdrożenia alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria. Nie kwestionując konieczności uruchomienia alokacji na tej granicy, o co PSE zabiegają od wielu lat, nie można zaakceptować nietransparentnego i nieskoordynowanego sposobu prowadzenia uzgodnień o istotnym znaczeniu dla Polski i całego regionu CEE. PSE podkreślają, że pomimo wielokrotnie zgłaszanej obu regulatorom...

Więcej...

22 maja 2017, 11:10

Komisja Europejska poinformowała, że konsorcjum EU-SysFlex, w skład którego wchodzą m.in. PSE S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z o.o., otrzymało z programu Horyzont 2020 grant na realizację projektu badawczo-rozwojowego o wartości ponad 20 mln Euro, dotyczącego wykorzystania środków zaradczych umożliwiających integrację w europejskim systemie elektroenergetycznym dużej liczby źródeł energii odnawianej. W...

Więcej...

19 maja 2017, 13:02

18 maja 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne gościły ekspertów amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Energii, którzy poprowadzili warsztaty z zakresu ochrony przed atakami cybernetycznymi. Organizatorem spotkania było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ambasada USA w Polsce, a jego uczestnikami przedstawiciele czołowych firm na rynku energetycznym, m.in. PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., PKP Energetyka...

Więcej...

15 maja 2017, 00:47

Jest to już trzecia publikacja uwzględniająca dane pozafinansowe, jednak w tym roku po raz pierwszy nasza Spółka zdecydowała się przygotować zintegrowany raport, który połączy dane pozafinansowe, w tym wskaźniki społeczne i środowiskowe z danymi finansowymi. Badanie jest całkowicie anonimowe. Każda odpowiedź jest dla nas cenna. Badanie ankietowe pomoże wybrać tematy, które zostaną przedstawione w zintegrowanym raporcie Spółki za 2016 rok w formie interaktywnej...

Więcej...

11 maja 2017, 11:29

Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przez Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI). PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój...

Więcej...

11 maja 2017, 11:15

W ocenie PSE, faworyzowany przez Komisję Europejską rynek jednotowarowy, na którym podstawowym towarem jest energia elektryczna, nie tylko nie stymuluje rozwoju, ale obecnie nawet nie gwarantuje utrzymania w eksploatacji mocy wytwórczych. Propozycja warunków stosowania mechanizmów mocowych, zawarta w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" była przedmiotem debaty z udziałem Eryka Kłossowskiego, prezesa...

Więcej...

11 maja 2017, 11:06

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opowiadają się przeciwko propozycji utworzenia Regionalnych Centrów Operacyjnych, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. W debacie pn. Reforma rynku energii elektrycznej w Europie, która odbyła się 11 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczył Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, Regionalne Centra Operacyjne (ROC) mają przejąć podejmowanie decyzji i wydawać wiążące polecenia krajowym...

Więcej...

9 maja 2017, 14:25

iuszami Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, otworzyli 8 maja br. III sesję dialogową poświęconą przygotowaniu zintegrowanego raportu Spółki. Do siedziby PSE w Konstancinie-Jeziornie przyjechało ponad sześćdziesięciu gości – przedstawicieli administracji centralnej i regulatora, lokalnych samorządów, nauki, instytucji państwowych, partnerów z firm...

Więcej...

9 maja 2017, 14:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog w sprawie inwestycji w strategiczną linię 400 kV Kozienice-Miłosna. Przedstawiciele PSE spotkali się w poniedziałek, 8 maja, z mieszkańcami gminy Magnuszew, aby przekazać pełną informację na temat inwestycji i odpowiedzieć na pytania związane z realizowaną inwestycją. Mieszkańcy gminy Magnuszew zgłaszali w ostatnich miesiącach...

Więcej...