Aktualności

7 listopada 2016, 18:01

zany Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice — Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa. Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od...

Więcej...

19 października 2016, 17:07

trzygnięty Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest PTPiREE, przy wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator (dawniej RWE Stoen Operator), TAURON Dystrybucja. Konkurs został objęty...

Więcej...

3 października 2016, 16:27

30 września 2016 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Do Rady Nadzorczej dołączył pan Paweł Łatacz . Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. został odwołany Cezary Szwed. Jednocześnie do składu Zarządu powołany został Stanisław Skoczylas , będzie nadzorował obszary: finansów, kontrolingu,...

Więcej...

28 września 2016, 14:02

- wystąpienie Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE podczas CEE Regional Conference w Bratysławie, 23.09.2016 r. 23 września 2016 roku odbyła się w Bratysławie konferencja „CEE Regional Conference” , podczas której prezes PSE p. Eryk Kłossowski wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie CEE. Wystąpienie prezesa pt. „Reinforcing sustainability and security of supply” dotyczyło wpływu rozwiązań rynkowych na ...

Więcej...

22 września 2016, 15:53

Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych 23 września 2016 r. weźmie udział w konferencji ENTSO-E (ang. Central East European (CEE) Regional Conference), poświęconej budowie europejskiego rynku energii z perspektywy krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja odbywa się w dniach 22-23.09.2016 r. w Bratysławie, pod auspicjami Słowackiej Prezydencji w UE....

Więcej...

22 września 2016, 00:00

22 września 2016 r., w ostatni dzień astronomicznego lata, w siedzibie PSE odbyła się konferencja prasowa związana z podsumowaniem sezonu letniego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE zaprezentował kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący bilans mocy w KSE oraz omówił działania PSE prowadzone w latach 2015-2016 na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu. Szczegółowego podsumowania...

Więcej...

19 września 2016, 16:40

Mocy 16 września 2016 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Energetyka w siedzibie PSE w  Konstancinie-Jeziornej odsłonięto tablicę upamiętniająca Stefanię Kasprzyk, byłą prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Imieniem byłej prezes została również nazwana najbardziej reprezentacyjna aula w gmachu Spółki. Otwarto także wystawę przypominającą sylwetkę Stefanii Kasprzyk i jej osiągnięcia zawodowe. Stefania Kasprzyk 1947-2011 Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 2005-2010 Pracę w...

Więcej...

22 lipca 2016, 13:46

7 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Energii Zarząd PSE S.A. podpisał umowę o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. na rzecz Skarbu Państwa. 1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jej celów jest ograniczenie kosztów organizacyjnych i operacyjnych funkcjonowania systemu rozliczeń, poprzez zastąpienie...

Więcej...

6 lipca 2016, 00:00

1 lipca 2016 r. została podpisana umowa o świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego pomiędzy Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. a PSE S.A. Usługa obejmuje samostart i pracę elektrociepłowni w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektrycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części.

Więcej...

5 lipca 2016, 00:00

4 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja pt. „ Rynek mocy — konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, podczas której zaprezentowany został projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Konferencja zapoczątkowała proces konsultacji tych rozwiązań. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, Piotr Naimski — Pełnomocnik Rządu ds....

Więcej...

27 czerwca 2016, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 24 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 750 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 23 czerwca 2016 r. i wynosiła 22 630 MW. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

24 czerwca 2016, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 23 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 630 MW. Rekordowe obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 1 września 2015 r. Wynosiła wówczas 22...

Więcej...

22 czerwca 2016, 00:00

PSE rozpoczyna eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy stacjami Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy). Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) PSE zakończyło prace nad instalacją przesuwników fazowych (dalej — PST) w stacji Mikułowa. Urządzenia przeszły...

Więcej...

7 czerwca 2016, 00:00

7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie — Jeziornej, PSE SA oraz NATO Energy Security Centre of Excellence ( Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO ) podpisały list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i  doświadczeń związanych z  bezpieczeństwem infrastruktury ...

Więcej...

4 czerwca 2016, 00:00

Począwszy od grudnia 2015, PSE S.A. wraz z operatorem litewskim Litgrid AB udostępniają zdolności przesyłowe dla handlu energią elektryczną pomiędzy Polską, a Litwą. Ze swej strony, PSE S.A. w sposób niedyskryminacyjny wobec wszystkich uczestników rynku udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link. Każdorazowo, dostępne zdolności przesyłowe LitPol Link są podawane do...

Więcej...

30 maja 2016, 11:40

ie Wieliczka 28 maja br. po zakończeniu przez firmę wykonawczą prac budowlano-montażowych związanych ze zmianą przebiegu części linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa oraz ich odbiorze przez służby PSE S.A. nowy odcinek linii został załączony pod napięcie. Przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), była...

Więcej...

20 maja 2016, 15:20

Informujemy, że na stronie został opublikowany dokument Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035 . Dokumenty do pobrania: Prognoza...

Więcej...

20 maja 2016, 00:00

PSE zostały nagrodzone Srebrnym Listkiem CSR Polityki, przyznanym przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Organizatorzy wyróżnili w ten sposób firmy, które swoimi działaniami wnoszą największy wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Listki CSR Polityki to coroczny przegląd działań największych firm z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd bazuje na wytycznych normy...

Więcej...

13 maja 2016, 00:00

ie Wieliczka W ciągu najbliższych dni ruszą prace związane z przebudową linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa w Brzegach, w Gminie Wieliczka. Warunkiem rozpoczęcia robót było przekazanie przez Gminę Wieliczka kompletu podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., co nastąpiło 6 maja br. Uzgodnione zostały również warunki finansowania prac dodatkowych pomiędzy PSE SA, UG Wieliczka i...

Więcej...

9 maja 2016, 09:39

Uprzejmie informujemy, zapraszając jednocześnie do udziału, o trwających do dnia 18 maja br. konsultacjach publicznych prowadzonych przez ENTSO-E dotyczących przygotowanych przez OSP propozycji jednolitych zasad w zakresie: czasów zamykania i otwierania bramek przez NEMO na transgranicznym rynku dnia bieżącego (ang. intraday cross-zonal gate opening and gate closure times ); terminu gwarancji zdolności...

Więcej...