Raport 2013 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2013 ROKU (Dane operatywne – wielkości brutto)

1.

MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1.

Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

 

Tabela 1.1.

Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

 

Tabela 1.2.

Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

 

Rys. 1.1.

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2013 roku.

 

Rys. 1.2.

Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2013 roku.

1.2.

Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2013

 

Rys. 1.3.

Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2013.

2.

MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1.

Wartości średnie miesięczne w 2013 roku

 

Tabela 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2013 roku [MW].

 

Rys. 2.1.

Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

 

Rys. 2.2.

Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2013 roku – wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc.

2.2.

Wartości średnie roczne w latach 2000÷2013

 

Tabela 2.2.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000÷2013 [MW].

 

Rys. 2.3.

Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000÷2013.

 

Tabela 2.3.

Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000÷2013 [MW].

3.

KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1.

Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku i sposób jego pokrycia

 

Rys. 3.1.

Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku.

 

Rys. 3.2.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rys. 3.3.

Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rys. 3.4.

Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2013 roku.

3.2.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku na tle danych historycznych

 

Tabela 3.1.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2013 roku na tle danych historycznych [MW].

 

Rys. 3.5.

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2013 roku na tle danych historycznych.

3.3.

Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2013

 

Tabela 3.2.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980÷2013 [MW].

 

Rys. 3.6.

Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980÷2013.

4.

SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Rys. 4.1.

Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2013 roku.

5.

BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

 

Rys. 5.1.

Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2013 roku.

5.1.

Bilans mocy w 2012 i 2013 roku w wartościach średnich rocznych

 

Tabela 5.1.

Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2012 i 2013 roku [MW].

 

Tabela 5.2.

Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2012 i 2013 roku [MW].

5.2.

Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2013 roku

 

Tabela 5.3.

Bilans mocy w dniu 1 lipca 2013 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 10 grudnia 2013 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2013 roku [MW].

6.

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

 

Rys. 6.1.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2012 i 2013 roku.

 

Rys. 6.2

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2013 roku.

 

Tabela 6.1.

Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2011÷2013 [GWh].

 

Tabela 6.2.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988÷2013 [GWh].

 

Rys. 6.3.

Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2013.

 

Rys. 6.4.

Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2013 roku.

 

Rys. 6.5.

Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1989÷2013.

7.

WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

 

Rys. 7.1.

Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2013 roku.

 

Tabela 7.1.

Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2013 roku - przepływy fizyczne [MWh].

 

Tabela 7.2

Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2013 roku [GWh].

 

Tabela 7.3

Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1989÷2013 - przepływy fizyczne [MWh].

8.

OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Tabela 8.1.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2013 roku [MWh].

9.

CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

 

Rys. 9.1.

Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

 

Rys. 9.2.

Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2013 roku.

 

Rys. 9.3.

Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2013 roku.

 

Rys. 9.4.

Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2013 roku.

 

Tabela 9.1.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2013 [Hz].

 

Rys. 9.5.

Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2013.


1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1.
Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2.
Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1.
Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2013 roku.

Rys. 1.2.
Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2013 roku.

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2013

Rys. 1.3.
Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2013.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2013 roku

Tabela 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2013 roku [MW].

Rys. 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Rys. 2.2.
Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2013 roku – wartości średnie miesięczne z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2000÷2013

Tabela 2.2.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000÷2013 [MW].

Rys. 2.3.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach zawodowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000÷2013.

Tabela 2.3.
Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w latach 2000÷2013 [MW].

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1.
Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku.

Rys. 3.2.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4.
Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2013 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2013 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2013 roku na tle danych historycznych [MW].

Rys. 3.5.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w 2013 roku na tle danych historycznych.

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2013

Tabela 3.2.
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980÷2013 [MW].

Rys. 3.6.
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980÷2013.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1.
Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2013 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1.
Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2013 roku.

5.1. Bilans mocy w 2012 i 2013 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1.
Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2012 i 2013 roku [MW].

Tabela 5.2.
Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2012 i 2013 roku [MW].

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2013 roku

Tabela 5.3.
Bilans mocy w dniu 1 lipca 2013 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 10 grudnia 2013 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2013 roku [MW].

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

Rys. 6.1.
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2012 i 2013 roku.

Rys. 6.2
Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2013 roku.

Tabela 6.1.
Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2011÷2013 [GWh].

Tabela 6.2.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1988÷2013 [GWh].

Rys. 6.3.
Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2013.

Rys. 6.4.
Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2013 roku.

Rys. 6.5.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1989÷2013.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rys. 7.1.
Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2013 roku.

Tabela 7.1.
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2013 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Tabela 7.2
Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2013 roku [GWh].

Tabela 7.3
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1989÷2013 - przepływy fizyczne [MWh].

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1.
Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2013 roku [MWh].

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1.
Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Rys. 9.2.
Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2013 roku.

Rys. 9.3.
Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2013 roku.

Rys. 9.4.
Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2013 roku.

Tabela 9.1.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2013 [Hz].

Rys. 9.5.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2013.


* Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.